166. Kolegij: Stipendijama podržano dvoje polaznika doktorskih studija

U uredu gradonačelnika, 08. svibnja 2017. godine, održan je 166. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Grad Krk, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, oslobođen je plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 81.170,00 kn, za ozakonjenje završene, slobodnostojeće zgrade javne namjene (Društveni dom Pinezići), izgrađene na k.č. 713, 714, 716, sve k.o. Skrbčići. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javnih površina bez obračuna zakupa, i to s namjerom organiziranja niza ove godine planiranih manifestacija, a u čiju je (su)organizaciju uključen i Grad Krk, koji će njihovu realizaciju, pored ostalog, pomoći i pokrićem troškova što će proizaći iz potrošnje električne energije. Na prijedlog gradskog prometnog redara, prihvaćena je ponuda tvrtke Elmas d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 23.000,00 kn, bez PDV-a, za nabavu, ugradnju i instaliranje novog elektro-hidrauličnog podiznog stupića na Vratima slobode u gradu Krku, zatim demontažu postojećeg (dotrajalog) te troškove materijala koji će se iskoristiti tijekom ugradnje i instaliranja.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o građenju i nabavi opreme radi uređenja vježbališta na otvorenom u gradu Krku kojim se omogućuje realizacija dodatnih radova, procijenjenih na 140.126,00 kn (inače 23,5% investicije ugovorene osnovnim Ugovorom), a sve prema očitovanju nadzornog tijela - tvrtke AEC projekt d.o.o. iz Njivica. Uz to, odobreno je avansno plaćanje (u vrijednosti od 50.000,00 kn) za nabavu opreme koja će se ugraditi u dvije bušotine (B-1 i B-3) na području Kimpi i Kaštel, a vezano uz zaključenje ugovora s tvrtkom Geos d.o.o. iz Rovinja, čemu mora prethoditi prikupljanje potrebne dokumentacije, što je povjereno Odsjeku za gospodarstvo. Prihvaćen je prijedlog tvrtke Bavrka j.d.o.o. iz Zagreba da ugostiteljsku terasu na području Lunte s postojećih 6 m2, poveća na 12 m2. Antonu Žužiću iz Krka, dana je suglasnost za postavljanje štanda na parceli u njegovom vlasništvu (ž.č. 622/1, k.o. Vrh), gdje planira obavljati djelatnost izrade i prodaje drvenih skulptura. Istom predlagatelju, odobreno je da tijekom ljetnih mjeseci, jednom tjedno, u dijelu Velikog parka u gradu Krku, organizira pričaonice koje će biti praćene prodajom suvenira povezanih s predstavljenim pričama. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Gradskom društvu Crvenog križa Krk, odobrena je donacija od 5.000,00 kn za nabavu mehaničkog insfluator-eksufluator neinvazilnog aspiratora, ukupno vrijednog 46.250,00 kn. Također, odobren je i iznos od 8.320,00 kn za pokriće troška proizašlog iz nastupa glazbenog sastava Boduli na riječkom stadionu Rujevica, u povodu predstavljanja krčkih proizvoda (pršuta, sira i vina) tijekom revijalnog dijela nogometne utakmice Rijeka - Osijek (održane 25. travnja). Dječjem vrtiću Katarina Frankopan, po provedenom postupku jednostavne nabave za izradu, dovoz i montažu dječjeg sela za eksterijer Matičnog vrtića Krk, odobren je predujam od 45.000,00 kn, obzirom da se temeljem prihvaćene ponude tvrtke Maksim Stella d.o.o. iz Zagreba radi o investiciji ukupnoj vrijednoj 197.497,94 kn. Naposljetku, usvojena je odluka o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2017./2018. Naime, na prethodno raspisan natječaj prispjele su dvije zamolbe, s time da su obje zadovoljile kriterijima natječaja, što znači da će stipendiju, u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, u narednih devet mjeseci, primati: Kristina Lekić, polaznica prve godine poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i Hrvoje Vido, polaznik prve godine poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Građevinarstva, smjer Mehanika konstrukcija, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a vezujući se uz korespondenciju s Konzervatorskim odjelom u Rijeci na temu rekonstrukcije (prezentacije i konstruktivne sanacije) istočnog poteza bedema u gradu Krku, zaključeno je kako će im se dostaviti sva tražena dokumentacija proizašla iz (dosadašnje) realizacije tog projekta, a podržan je i prijedlog da se za taj potez izvrši stratigrafska analiza, kao podloga za radove fugiranja kamenog ziđa. Također, svi novopostavljeni zahtjevi vezani uz projekt uključit će se u projektnu dokumentaciju njegove naredne faze. U nastavku, razmotreni su neslužbeni katalozi budućih POS-ovih stanova (službeni će javnosti biti dostupni kretanjem u njihovu izgradnju), s time da je ulazak u postupak nabave radi odabira izvođača najavljen za početak nadolazeće sezona, što znači da bi se s izgradnjom moglo krenuti po njezinom završetku.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika, u vrijednosti od 30.000,00 kn, za dodatna arheološka istraživanja u eksterijeru Društvenog centra Krk. Pored toga, najavljeno je besplatno savjetovanje za poduzetnike početnike, potencijalne poduzetnike ili osobe u fazi realizacije poduzetničkog pothvata s područja Grada Krka, koje će, u zajedničkoj organizaciji Primorsko-goranske županije i poduzetničkog centra Poslovni biro PBIRO d.o.o., biti održano u dva bloka, i to 25. svibnja i 02. lipnja 2017. godine, u Malenoj gradskoj vijećnici, između 13.00 i 16.00 sati.