164. Kolegij: Razmotren model sufinanciranja udžbenika za nadolazeću školsku godinu

U uredu gradonačelnika, 18. travnja 2017. godine, održan je 164. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Matejčić, viša stručna referentica. 
Na početku ovotjednog sastanka, pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, analizirane su dvije ponude tvrtke Coin iz Pule za implementaciju dvaju različitih modula aplikacije Otvoreni grad (jednog vezanog uz praćenje gospodarskih aktivnosti na području Grada Krka, a drugog uz praćenje dinamike proračuna), o čemu će konačna odluka biti donesena nakon konzultacija s predstavnicima Odsjeka za proračun i financije. Razmatranje ponude tvrtke VR - KRK d.o.o. iz Krka kojom se predlaže davanje u (dugoročnu) koncesiju parkirališta na javnim gradskim površinama, kao i donošenje konačne odluke, također je odgođeno za naredni period. Uz to, najavljen je skorašnji sastanak predstavnika Grada Krka i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, na kojem će se povesti rasprava o daljnjim koracima u realizaciji projekta svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Izmjene Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, što znači da se to pravo odsad može ostvariti i u slučaju ako tek jedan od roditelja ima hrvatsko državljanstvo s neprekidnim prebivalištem na području Grada Krka od najmanje godine dana prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev te ako i to dijete ima prebivalište na području Grada Krka. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2016./2017., koji će na službenim gradskim stranicama biti objavljen u prvoj polovici ovog tjedna. U odnosu na prethodni, ovogodišnji će poziv donijeti i jednu novost, a to je izmijenjen uvjet vezan uz godine prebivanja potencijalnih kandidata na području Grada Krka koji je s pet smanjen tek na jednu. Na prijedlog Dječjeg vrtića Katrina Frankopan, s Centrom za rehabilitaciju Fortica iz Kraljevice potpisan je Ugovor o međusobnoj suradnji na projektu širenja mreže podrške u lokalnoj zajednici, a kojim se djeci s oštećenjem u razvoju, kao i njihovim roditeljima, podrška pruža putem serije jednodnevnih radionica čije je provođenje povjereno stručnom timu kojeg uglavnom čine radni terapeut i terapeut. Za realizaciju ovog programa na godišnjoj je razini izdvojena potpora u vrijednosti od 16.000,00 kn. Također, prihvaćeni su troškovi u ukupnom iznosu od 2.102,00 kn nastali organizacijom dvaju događanja organiziranih u sklopu projekta Zdravi grad Krk - otok Krk. Zagrebačkoj tvrtki IV Nakladništvo d.o.o., kao partneru IPA Hrvatska, (zakupom oglasnog prostora) dodijeljeno je 1.990,00 kn pomoći za izdavanje brošure Droge, ovisnost i mladi, koja će se, s ciljem edukacije i prevencije ovisnosti, besplatno dijeliti u školama, policijskim službama te tijelima lokalne samouprave, a namijenjena je kako djeci i roditeljima tako i nastavnicima. Na inicijativu Milana Sijerkovića i Davora Samošćanca, podržano je publiciranje njihovog stručno-popularnog meteorološkog rukopisa o otoku Krku, i to na način da im se osigura traženi honorar, s time da Grad u cijelosti preuzme brigu o njegovoj pripremi i izdavanju. Raspravljajući o modelu sufinanciranja školskih udžbenika u nadolazećoj, 2017./2018. školskoj godini, zaključeno je kako će se osnovnoškolcima koji u razmjeni dobiju prošlogodišnje udžbenike pomoći s 50%-tnim iznosom prošlogodišnje potpore, što znači da će, temeljem prethodno dostavljenog računa, učenici nižih razreda dobiti do 250,00 kn, a učenici viših razreda do 500,00 kn, i to za kupnju radnih bilježnica, knjiga koje im nedostaju i mape za likovni odgoj. Oni osnovnoškolci koji ne budu sudjelovali u razmjeni, obzirom da razredi nemaju jednak broj učenika, također po predočenom računu, dobit će potporu koja za polaznike nižih razreda iznosi do 500,00 kn, a za polaznike viših razreda do 1.000,00 kn, dok srednjoškolce i nadalje očekuje jednokratna stipendija za nabavu knjiga i pribora u vrijednosti od 500,00 kn. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem izgradnje sanitarnog čvora na javnoj površini nedaleko krčkog autobusnog kolodvora, prihvaćena je ponuda arhitekta Nenada Kocijana, vrijedna 10.500,00 kn, bez PDV-a, za vršenje stručnog arhitektonsko-građevinskog nadzora nad izvođenjem spomenutih radova. Kako bi se ustvrdile mogućnosti izgradnje dvaju dječjih igrališta u gradu Krku, jednog na predjelu Turči, a drugog u Ulici Borik, prihvaćene su ponude tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije, i to prva, vezana uz prvospomenutu lokaciju, u iznosu od 20.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu građevinsko-tehničkog rješenja s troškovnikom i geodetskom podlogom za projektiranje te druga, za potonju, u iznosu od 16.000,00 kn, bez PDV-a, radi izrade iste dokumentacije. Nakon analize tehničkog rješenja tvrtke GPZ d.d. Rijeka koje se tiče izgradnje nogostupa uz državnu cestu D 102, kod križanja za naselje Bajčijići, kao i pripadajućih troškovnika koji potrebne građevinske radove procjenjuju na 331.831,00 kn, bez PDV-a, a radove koji proizlaze iz montiranja javne rasvjete na 91.000,00 kn, bez PDV-a, odlučeno da se prihvati drugospomenuti dio projekta vezan uz izgradnju javne rasvjete.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon prethodno analiziranog i prihvaćenog projekta akustične obrade interijera Društvenog doma Linardići, prihvaćena je ponuda tvrtke Saing d.o.o.iz Rijeke, vrijedna 29.300,00 kn, bez PDV-a, za njegovu realizaciju. U nastavku, podržana je inicijativa Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, da se, između 23. svibnja i 05. lipnja ove godine, na području Grada Krka provede akcija čišćenja prirodnih plaža, o čemu će biti obaviješteni subjekti koji su i prethodnih godina bili uključeni u ovaj hvalevrijedan projekt - Turistička zajednica Grada Krka, Komunalno društvo Vecla, Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk i Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir. Na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćeno je pokriće troškova koji proizlaze iz obnove crta na vanjskom sportskom igralištu te postavljanje vertikalne prometne signalizacije, točnije prometnih znakova koji će tamošnju Placu označiti kao zonu na kojoj je zabranjeno parkiranje, s dopuštenim zaustavljanjem do najviše 30 minuta. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, odobrena je ponuda tvrtke Dabiskom iz Nenadića, u iznosu od 14.250,00 kn, s uračunatim PDV-om, za realizaciju posljednje, treće, faze širenja kolnog puta na području naselja Linardići. Glazbenom sastavu Dos Lunas, tijekom ljetnih mjeseci, na dijelu Šetališta sv. Bernardina dozvoljeno je povremeno izvođenje (jednom tjedno) tradicijskog glazbenog programa Južne Amerike.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, a vezujući se uz zamolbu Općinskog suda u Rijeci, radi opremanja prostorija Stalne službe u Krku, izdvojena su sredstva za nabavu police za arhiviranje i laserskih printera. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, u vrijednosti od 7.390,00 kn, bez PDV-a, radi nabave novog skenera (Avision 1880) za potrebe učinkovitijeg rada Pisarnice.