162. Kolegij: Najavljena izgradnja nadstrešnice iznad tribine krčkog nogometnog stadiona

U uredu gradonačelnika, 03. travnja 2017. godine, održan je 162. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, odlučeno kako će se temeljem tehničkog rješenja Građevno projektnog zavoda d.d. iz Rijeke vezanog uz izgradnju prve i druge faze nogostupa uz lokalnu cestu LC 58086 koja vodi u naselje Žgaljići krenuti s realizacijom prve faze kojom je predviđen nogostup u dužini od 135 m, a čija se izgradnja, s uračunatim PDV-om, procjenjuje na 278.943,75 kn. Otvaranje postupka nabave najavljeno je neposredno nakon što Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ovom projektu dodijeli pozitivnu suglasnost. (Drugom fazom predviđen je nastavak izgradnje predmetnog nogostupa u dužini od još 115 m, što predstavlja investiciju, s uračunatim PDV-om, vrijednu 123.247,50 kn.) Nakon što je razmotreno idejno rješenje tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Opatije za izgradnju nogostupa uz sjeverni rub lokalne ceste koja od zgrade škole u naselju Vrh vodi prema Valbiski, zaključeno je kako će inicijator ovog zahvata - Mjesni odbor Vrh - kao što je istaknuto na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija, najprije, s namjerom da ishoduje (možebitne) suglasnosti, porazgovarati sa svim vlasnicima čestica na kojima je planirana izgradnja nogostupa. Budući da je prihvaćen troškovnik tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva kojim je obuhvaćena izgradnja nadstrešnice iznad dijela tribine nogometnog stadiona Josip Uravić Pepi u gradu Krku, ovu investiciju, s uračunatim PDV-om vrijednu 960.757,62 kn, uskoro očekuje realizacija, na čijem početku stoji kretanje u proceduru javne nabave. Obzirom da se do kraja ove godine planira uređenje dijela prizemlja upravne zgrade Grada Krka, točnije Velike gradske vijećnice, zajedno s ulaznom aulom i sanitarnim blokom, prihvaćena je ponuda tvrtke Avinstal d.o.o. iz Lovrana, u iznosu od 6.560,00 kn, bez PDV-a, za projektiranje suvremene AV opreme u koju spadaju projektor, zvučnici i ostali pripadajući elementi, kako bi prostor Vijećnice postao multifunkcionalan i kao takav, pored ostalog, adekvatan za održavanje kino projekcija i kazališnih predstava. Uz to, odobrena je i ponuda tvrtke Forma biro d.o.o. iz Koprivnice, u iznosu od 15.000,00 kn, bez PDV-a, za izmjenu dijela projektne dokumentacije vezane uz uređenje prizemlja upravne zgrade Grada Krka, radi nužnog usklađenja s projektom tvrtke AVinstal. GP-u Krk d.d. iz Krka dana je suglasnost za produženje roka vezanog uz dovršetak radova na izgradnji dijela spoja biciklističke staze i šetnice od sv. Dunata do novoprojektirane ceste i šetnice na relaciji Dunat - Punat. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Domeni d.o.o. iz Matulja, u vrijednosti od 20.925,00 kn, bez PDV-a, za dobavu, dopremu i ugradnju triju stupova javne rasvjete opremljenih LED svjetiljkama na lokaciji nedaleko crkvice sv. Lucije u gradu Krku.
Tijekom izlaganja povezanog s predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznali smo kako je Primorsko-goranska županija potporu vrijednu 70.000,00 kn dodijelila projektu uređenja sunčališta na plaži Plav u gradu Krku, s time da je jednakim iznosom, u sklopu inicijative Mala barka 2, pomogla i projekt obnove ribarske jedrilice - bragoce. Radi se o specifičnoj brodici (ravnog dna) koju je Krku darovala Udruga za očuvanje venecijanskih plovila Arzana. Župi sv. Kuzme i Damjana iz Poljica osiguran je budžet od 30.925,00 kn za dobavu materijala i radove proizašle uređenja parkirališta uz tamošnje mjesno groblje.
U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Hrvatskoj udruzi Zdravi domaći proizvodi iz Ludbrega dana je suglasnost za održavanje Festivala zdrave hrane i starih zanata, i to na dijelu platoa novouređenog Trga bana Josipa Jelačića, između 04. i 08. travnja ove godine. Katici Topolčić iz Vrha na lokaciji ispred župne crkve u naselju Milohnići, temeljem mišljenja Mjesnog odbora Milohnići, odobrena je prodaja isključivo vlastitih proizvoda od meda. Na inicijativu Nevena Džaloka iz Privlake, glazbenom sastavu Two Lobos, dozvoljeno je, tijekom ljetnih mjeseci na dijelu Šetališta sv. Bernardina, povremeno izvođenje tradicijskog glazbenog programa Sjeverne i Južne Amerike. Povremeno muziciranje tijekom ljeta, također na Šetalištu sv. Bernardina, odobreno je i Dominiku Hešteru iz Rijeke. Na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, za sanaciju i uređenje mjesnog zdenca u naselju Linardići, smještenog nedaleko župne crkve, izdvojena je potpora u vrijednosti od 29.020,00 kn.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je ponuda tvrtke Parkovi plus d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 15.980,00 kn, radi nabave zelenila (stabala i grmova) za potrebe uređenja javnih površina.