161. Kolegij: Najavljeni mnogi projekti vezani uz uređenje komunalne infrastrukture

U uredu gradonačelnika, 27. ožujka 2017. godine, održan je 161. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost kako na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o upisu u vrtić, tako i na prijedlog Odluke o upisu djece u vrtić za pedagošku godinu 2017./2018. kojom su obuhvaćene dvije značajnije novine. Najprije, novoosnovani Područni vrtić Malinska pridružio se otočnim vrtićima koji već imaju redovan desetosatni program u jasličkim i vrtićkim skupinama, a prijave za upis u program predškole od nadolazeće, 2017./2018., pedagoške godine zaprimat će se u siječnju, a ne kao što je to dosad bilo, tijekom svibnja. Obzirom na inicijative krčkog Doma za starije osobe Mali Kartec, prihvaćen je prijedlog da se uredi vrtni dio njegovog eksterijera za što će se zatražiti ponude, kao što je osigurana i potpora u iznosu od 1.500,00 kn za potrebe organizacije predavanja kojeg će ondje održati dr. Antona Mohra, dok će se s 10,00 kn po osobi, a najviše do ukupnog mjesečnog iznosa od 500,00 kn, participirati u toškovima proizašlim iz usluge (lokalnog) prijevoza namijenjeneg korisnicima. Uz to, za uređenje i sanaciju vanjske, ulazne, terase doma izdvojena je potpora u vrijednosti od 10.000,00 kn. Streličarskom klubu Maura kal iz Krka radi organiziranja Dana otvorenih vrata kojima će se uvesti u obilježavanje desete godišnjice udruženja, u subotu 08. travnja, odobreno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane. Na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, a obzirom na dostavljen popis, uskršnji poklon paketi (vrijedni 120,00 kn) bit će uručeni osobama starijim od 80 godina koje nisu članovi udruga koje inače provode takve aktivnosti, s time da se trenutno pronalazi najbolji način na koji osobe te dobne skupine iz ostalih mjesta također uključiti u ustav darivanja.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, temeljem aktualnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, donesena je odluka o početku postupka javne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, što predstavlja investiciju ukupno vrijednu 1.800.000,00 kn, a čija se potpuna realizacija planira najkasnije do 30. studenog ove godine. Također, najavljen je i početak postupka jednostavne nabave za izgradnju drugog dijela betonske ograde (u dužini od 20 m) na vidikovcu iznad plaže Dražica u gradu Krku. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova vezanih uz izgradnju nogostupa na dionici ceste U-5.1 smještene na predjelu Sv. Petar u gradu Krku te zaprimljene samo jedne ponude, one tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedne 197.631,00 kn, ista je prihvaćena. U nastavku rasprave, Mariu Badurini iz Krka omogućen je zakup jednog parkirnog mjesta na spoju Ulice Vlade Tomašića i Dubašljanske ulice u gradu Krku, dok je Marinu Bistričiću iz Krka dana suglasnost za uređenje odbojkaškog igrališta na (privatnoj) parceli što se nalazi na predjelu Plav u gradu Krku. Udruzi Rukotvorine Krk dana je suglasnost za korištenje javne površine (uz bočni zid Velikog parka) radi postavljanja štanda na kojem će se, 08. i 09. travnja ove godine, prezentirati radovi članova tog udruženja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćeno je idejno rješenje tvrtke Fluming d.o.o. iz Rijeke kojim se rješava problem oborinske odvodnje na županijskoj cesti (ŽC 5106) u naselju Salatići, i to na mjestu autobusnog ugibališta, s time da je odlučeno kako će se ova investicija, procijenjena na ukupno 557.240,00 kn, bez PDV-a, obzirom na njezinu vrijednost, umjesto u dvije planirane faze realizirati u tri. Na inicijativu Komunalnog društva Vecla d.o.o. prihvaćeno je idejno arhitektonsko rješenje arhitekta Nenada Kocijana za izgradnju sanitarnog kompleksa za potrebe turizma na javnoj površini nedaleko krčkog autobusnog kolodvora, kojeg čine muški, ženski i sanitarni blok za invalide, zajedno sa spremištem. S ciljem što skorije realizacije, ovaj će projekt, procijenjen na 197.375,00 kn, bez PDV-a, uskoro ući u proceduru nabave. Nakon što su raspravljeni prijedlozi građana da se na predjelu Turči i u dijelu Ulice Borik u gradu Krku sagrade dječja igrališta, odlučeno je da će se naručiti izrada njihovih idejnih rješenja. Nastavno na projekt uređenja javne površine u dijelu Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku kojim se rješava problem oborinskih voda, prihvaćena je ponuda tvrtke I. M. Pečarić inženjering d.o.o. iz Baške, u iznosu od 15.000,00 kn, bez PDV-a, za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem ondje potrebnih radova. Ista će tvrtka vršiti uslugu nadzora i tijekom gradnje javne rasvjete i nogostupa uz cestu U-5.1 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, za što je, temeljem ponude, izdvojeno, također, 15.000,00 kn, bez PDV-a. Nadalje, prihvaćen je troškovnik nadzornog inženjera Franje Magaša za dobavu, dopremu i ugradnju triju stupova javne rasvjete s pripadajućim LED svjetiljkama na lokaciji nadomak crkvice sv. Lucije u gradu Krku, kojim se ovaj zahvat procjenjuje na 20.880,00 kn, bez PDV-a. Prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Milohnići da se asfaltiranjem proširi dio ceste na relaciji Brzac - Glavotok (u duljini od oko 750 m), i to na način da Kamp Glavotok (Glavotok d.o.o.) participira sa 40% ukupne vrijednosti radova, a Grad Krk s preostalih 60%, što je kao financijski model (obzirom na participaciju) potrebno prethodno ugovoriti. Procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 161.650,00 kn, bez PDV-a. S namjerom dovršenja ugovorenih radova na uređenju prizemlja Društvenog centra Krk, koje će postati novim sjedištem Centra za kulturu Grada Krka, obzirom na očitovanje nadzorne inženjerke Brune Perožić, prihvaćeni su nužni vantroškovnički radovi, pa tako i ponuda izvoditelja, tvrtke Eding d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 31.880,00 kn, bez PDV-a, za njihovu realizaciju. Nakon što je analizirana peticija grupe građana organizirana radi planirane izgradnje trafostanice u blizini stambenih objekata u Ulici Sv. Ivana u gradu Krku, zaključeno je kako će se s HEP-om d.d., što je prije moguće, razmotriti mogućnost pronalska adekvatne alternativne lokacije na koju bi se trafostanica mogla izmjestiti.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem aktualnog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke V.R. 20 j.d.o.o. iz Matulja, u iznosu od 59.250,00 kn, s uračunatim PDV-om, za farbanje 73 stupa javne rasvjete što se nalaze na području grada Krka. Odobrena je i ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, s obračunatim PDV-om vrijedna 15.287,50 kn, za dobavu, postavljanje i premještanje vertikalne prometne signalizacije. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskom d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 42.968,75 kn, s uračunatim PDV-om,  radi nastavka uređenja makadamskog-poljskog puta ispod naselja Brzac (započetog 2014. godine). Kao i prethodnih godina, Niko Stojanović iz Zagreba, tijekom ljetnih mjeseci, oslobađa se plaćanja naknade za korištenje javne površine radi izrade i prodaje papirnatih silueta.