16. Kolegij: Za zgradu s POS-ovim stanovima izdana građevinska dozvola

U uredu gradonačelnika, 09. listopada 2017. godine, održan je 16. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, unatoč skorašnjem isteku Ugovora o zakupu, odobreno je korištenje poslovnog prostora smještenog na adresi Vela placa 3 u gradu Krku, i to do konca listopada ove godine, budući da je zakupnik trenutno u postupku zaključenja ugovora za drugi poslovni prostor. Uz to, donesena je odluka o zaključenju Ugovora o (petogodišnjem) korištenju opreme za navodnjavanje (agregata, pumpe, spremnika za vodu i razvodnika) na poljima Kimpi i Kaštel s Udrugom Progres iz Krka, osnovane s namjerom poticanja i razvoja poljoprivrede. Ta će oprema, kojom odsad upravljaju te o kojoj se brinu članovi spomenutog udruženja, biti na raspolaganju svim poljoprivrednicima.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, saznajemo, kako je za projekt rekonstrukcije dijela Ul. Krčkih iseljenika s izgradnjom nogostupa uz dio Ul. Narodnog preporoda i Ružmarinske ulice u gradu Krku, (krajem rujna) izdana lokacijska dozvola, temeljem koje, u narednoj fazi, slijedi izrada parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Obzirom da je Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk upravo proveo Geodetski elaborat izvedenog stanja Vinogradske ulice i odvojka Vinogradske ulice prema Ul. Ivana Zajca u gradu Krku, istovremeno s postupkom stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku za što je zakazana i Javna rasprava, najavljeno je kretanje u izradu idejnog projekta rekonstrukcije spomenutih cesta, a potom i kretanje u postupak ishođenja lokacijske dozvole (no tek, vezujući se uz potonje, nakon donošenja Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku). Nastavno na projekt uređenja dijela prizemlja upravne zgrade Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Forma biro d.o.o. iz Koprivnice, vrijedna 49.918,00 kn, bez PDV-a, za poslove glavnog nadzornog inženjera i stručnog nadzora nad izvođenjem svih tamošnjih radova. Budući da je (krajem rujna) izdana građevinska dozvola za izgradnju višestambene zgrade s POS-ovim stanovima, nakon što ista postane pravomoćna, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) krenut će u izradu izvedbenog projekta, odnosno otvaranje postupka javne nabave, po čijem zaključenju slijedi prezentacija stanova kupcima s liste reda prvenstva. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, u iznosu od 44.500,00 kn, bez PDV-a, za izradu glavnog projekta rekonstrukcije dijela Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, u dužini od oko 620 m, a kojom je uz glavni projekt obuhvaćeno pribavljanje posebnih uvijeta i potvrde glavnog projekta od javnopravnih tijela, ishođenje građevinske dozvole te izrada izvedbenog troškovnika. Nadalje, nakon zajedničkog sastanka urbanista s obrtnicima i predstavnicima Mjesnog odbora Kornić, raspravljeno je, obzirom na tada donesene zaključke, redefinirano Urbanističko-tekničko rješenje radne zone u naselju Kornić.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem inicijative Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda tvrtke Mramor comerce d.o.o. iz Mučića, vrijedna 12.400,00 kn, bez PDV-a, za nabavu i montažu kamenog križa (dimenzija 400 x 200 cm) koji će krasiti Mjesno groblje Kornić. Također, prihvaćena je i ponuda tvrtke Ghia sport d.o.o. iz Pazina, u iznosu od 2.966,50 kn, s uračunatim PDV-om, radi nabave stalaka za mrežu na odbojkaškom igralištu Dunat. Nastavno na zaključak s jednog od prethodnih sastanaka Kolegija, prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, s uračunatim PDV-om vrijedna 34.075,00 kn, za popravak makadamskih puteva na području grada Krka.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, za sam kraj studenog ove godine najavljeno je osposobljavanje Stožera civilne zaštire svih otočnih jedinica lokalne samouprave.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, uz neznatne korekcije, prihvaćen je Dodatak Pravilniku uređenja starogradske jezgre grada Krka po pitanju urbane opreme kojim su definirani parametri uređenja okoliša oko objekata u strogradskoj jezgri koji su u direktnom dodiru s javnim gradskim ulicama, regulirajući tako postavljanje stolova, stolica, klupa, posuda s cvijećem, osvjetljenja, sušila za robu i klima uređaja s vanjskom jedinicom. Nastavno na projekt uređenja krčke starogradske jezgre, razmotren je i prihvaćen troškovnik sanacije Malih vrata kojim je obuhvaćeno uređenje kamenog zida, ali i pojedinih elemenata fasade obližnjeg ugostiteljskog objekta, što znači da uskoro slijedi prikupljanje ponuda radi skorašnje realizacije planiranih radova.