159. Kolegij: Uskoro sanacija sprava na dječjem igralištu Portapisana

U uredu gradonačelnika, 13. ožujka 2017. godine, održan je 159. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica. 
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za izvođenje građevinskih radova na uređenju eksterijera Doma zdravlja Krk odobrena je potpora od 50.000,00 kn, s time da je riječ o investiciji realiziranoj u (ukupnoj) vrijednosti od 249.841,19 kn. Župi sv. Jakova Apostola u Korniću dodijeljeno je također 50.000,00 kn za nastavak obnove tamošnje župne crkve i župne kuće, što predstavlja drugi dio jednakovrijedne potpore, dok je prvi realiziran prošle godine. Uz to, prihvaćen je prijedlog da se na još uvijek aktualan zajednički natječaj Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i Primorsko-goranske županije za odabir tradicionalnih barki radi provedbe projekta Mala barka 2, aplicira projektom obnove ribarske jedrilice - bragoce koju je gradu Krku darovala Udruga za očuvanje venecijanskih plovila Arzana, budući da su se na našem prostoru za ribarenje nekada koristile upravo takve brodice ravnog dna. Troškovi njezine obnove procijenjeni su na iznos od 91.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, načelno je podržana inicijativa Župnog ureda Krk da se tijekom nadolazećeg ljeta za krčke osnovnoškolce u Oazi Kraljice Mira organizira dvotjedni ili trotjedni kamp koji bi, najvjerojatnije grupi od 30-ak školaraca, radnim danima (između 07.30 i 15.30 sati) nudio niz kvalitetno osmišljenih sadržaja. U tom smislu, rad kampa planira se i financijski poduprijeti. Također, prihvaćen je prijedlog Župnog ureda Omišalj, točnije vlč. Antona Bozanića da se naredne, 2018., godine krene u izdavanje svojevrsnog nastavka prošle godine objavljene povijesne monografije Grad Krk - upravno, crkveno, kulturno i gospodarsko sjedište otoka Krka, koji bi donio sintezu o zapadnom dijelu otoka, odnosno naseljima Vrh i Kornić, i to od najstarijih vremena pa sve do današnjih dana, razmatrajući ih pritom iz povijesne, crkvene, gospodarske i kulturne perspektive. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za potrebe godišnjeg održavanja školskog vrta uređenog u sklopu projekta Škola u gradu, grad u školi. Također, na insistiranje osnovnoškolske ustanove, pojedinačnom potporom od 2.200,00 kn (koja podrazumijeva kotizaciju i smještaj) financijski će se pomoći sudjelovanje četvero mladih Krčanki - Izabele Marie Moritorisz, Nikoline Čumurdžić, Lucije Dukić i Ivane Mrakovčić - u poznatoj sedmodnevnoj Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, koja će se ove godine odvijati između 01. i 08. travnja. Udruzi umirovljenika Grada Krka, temeljem ponude Trgovačkog obrta Elektro Krk iz Krka, odobren je iznos od 4.999,00 kn za kupnju novog klima uređaja koji će biti montiran u prostorijama udruženja.
Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku jednostavne nabave za ustupanje građevinskih radova na ispitivanju i nadogradnji distributivne telekomunikacijske kanalizacije u sklopu optičkog povezivanja objekata u gradu Krku, u ovom slučaju upravne zgrade Grada Krka i sjedišta tvrtke Ponikve d.o.o., pored dvije zaprimljene ponude, obzirom na nepotpunu dokumentaciju, a ujedno i višu ponudu jednog od ponuditelja, povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Domeni d.o.o. iz Matulja, s uračunatim PDV-om vrijedna 103.755,00 kn. Uz to, po izvršenom postupku jednostavne nabave (pozivom na dostavu ponude jednom ponuditelju) za ustupanje radova na sanaciji sprava za igranje na dječjem igralištu Portapisana u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Regoč d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 90.512,00 kn. Usvojen je i prijedlog tvrtke TIM 2 HOME 3M d.o.o. iz Zagreba da se za k.č. 2207/15, k.o. grad Krk, površine od 15 m2, inače parcela predviđena za izgradnju puta, predlagatelju, kao vlasniku iste, isplati naknada u vrijednosti od 75,00 EUR po m2. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu dopunjen je dvjema novim lokacijama, odnosno djelatnostima, i to ugostiteljstvom i trgovinom na kupalištu Dunat te ponudom parasailinga na kupalištu Plav.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem izgradnje nogostupa i javne rasvjete uz cestu U-5.1 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (u dužini od oko 100 m), prihvaćena su projektna rješenja tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Krka, najprije idejni projekt za izgradnju nogostupa s troškovnikom koji potrebne radove procjenjuje na 54.306,75 kn bez PDV-a, a potom i glavni projekt za izgradnju javne rasvjete i DTK instalacije s troškovnikom koji potrebne radove procjenjuje na 111.479,16 kn bez PDV-a. Za te će se poslove uskoro krenuti u postupak nabave. Nakon što je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao građevinsku dozvolu za izgradnju pete, šeste i sedme faze primarne prometnice oznake U-3 i pristupne prometnice oznake U-3.1 što se nalaze u obuhvatu Detaljnog plana uređenja dijela područja Kružni tok i Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, zaključeno je kako sada (prije nego li krene realizacija) s Ponikvom d.o.o. i HEP-om ODS d.o.o. slijedi rasprava o potrebi uvođenja vodovodnih i/ili kanalizacijskih instalacija, odnosno izgradnji mreže za priključenje na električnu energiju. S ciljem rješavanja problema izazvanih oborinskim vodama, prihvaćen je idejni projekt tvrtke Pečarić Consult d.o.o. iz Krka za uređenje javne površine u dijelu Ul. Slavka Nikolića i pristupne ceste u gradu Krku, što predstavlja ulaganje s uračunatim PDV-om vrijedno 832.628,75 kn, a za koje je također najavljeno kretanje u postupak nabave. Prihvaćanjem prijedloga Ugovora o povezivanju jedinica lokalne samouprave na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije što ga je dostavila Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Grad se obavezao ovu uslugu na godišnjoj razini pratiti paušalnim iznosom od 4.800,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, u iznosu od 47.750,00 kn s uračunatim PDV-om, za izgradnju betonskog potpornog zida i uređenje kanala za odvod oborinske vode uz dio županijske ceste na predjelu polja Kimpi u gradu Krku, a što je predviđeno i ovogodišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture. Budući da Zakonom o gradnji, Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te Prostornim planom uređenja Grada Krka nije dozvoljena izgradnja jednostavnih građevina kao ni postavljanje jednostavnih objekata na poljoprivrednim zemljištima, Grad nije u mogućnosti, referirajući se na dva zahtjeva HEP-a ODS d.o.o., izdati pozitivne suglasnosti za priključenje poljoprivrednih zemljišta na distribucijsku mrežu. Nakon što je usvojen Projekt akustične obrade prostora Društvenog doma Linardići, najavljeno je postupanje po istom, odnosno kretanje u konkretne radove, kako bi naposljetku problematična glavna prostorija imala zadovoljavajuće akustične karakteristike.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analiziran je prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, kao i prijedlog Odluke o usvajanju/donošenju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka te Plana zaštite od požara Grada Krka o kojem će uskoro raspravljati i gradski vijećnici.