158. Kolegij: Gašenje dijela javne rasvjete u Satu za planet Zemlju

U uredu gradonačelnika, 06. ožujka 2017. godine, održan je 158. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Centru za kulturu Grada Krka dana je suglasnost za korištenje osnovnoškolske sportske dvorane, i to 24. ožujka ove godine, gdje bi se u slučaju lošeg vremena trebao održati program predstavljanja sudionika u programskom pravcu 27 susjedstava, koji je dijelom projekta Rijeka 2020. - Europska prijestolnica kulture. Krčka Karnevalska udruga Povero Keko, kojoj je za organizaciju ovogodišnjeg karnevala (putem natječaja za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima) osigurana potpora od 8.000,00 kn, zbog većih je troškova zatražila dodatna sredstva, a što ih, obzirom na zaključeno, mogu realizirati putem aktualnog natječaja za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je zahtjev Ozane Nenadić iz Malinske, tvrtke Pinel d.o.o. iz Krka i tvrtke Orada Adriatic d.o.o. iz Krka, te im se prema prethodno utvrđenim vrijednostima iz kupoprodajnih ugovora (sklopljenih 2009. godine) odobravaju potraživanja za parcele kupljene s gradske strane. Kako dosadašnjem zakupniku tvrtki iNovine d.d. iz Zagreba početkom svibnja ističe ugovor o zakupu za montažni paviljon (od 10,27 m2) smješten u krčkom Malom parku, za zakup istog, obzirom da dosadašnji zakupnik ondje više ne obavlja svoju djelatnost, uskoro će se raspisati natječaj, i to s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 250,00 EUR, s time da će se dosadašnja djelatnost (trgovina na malo duhanskim prerađevinama, tiskom i drugo) proširiti i na prodaju suvenira. Temeljem prigovora Trgovine Krk d.d. iz Malinske, Grad je, uz prethodno ishodovanu suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci, spreman još jednom razmotriti prijedlog da se u izlogu njihovog poslovnog prostora u starogradskoj jezgri grada Krka postavi bankomat. Deanu Karabaiću iz Krka, uz naknadu od 2.000,00 kn za čitavu turističku sezonu, odobreno je korištenje lokacije Šotobaterije za organizaciju ugostiteljeske ponude praćene manjim prigodnim programima. OPG-u Jerešić iz Trnovca Bartolovečkog nije moguće dodijeliti javnu površinu za prezentaciju, degustaciju i prodaju bučinog ulja, zato što trenutno nema lokacija koje su adekvatne za prihvat takvog sadržaja. Radi rješavanja problema vezanih uz prostor Stare tržnice u gradu Krku, kao javne površine za postav privremenih objekata, Komunalno društvo Vecla d.o.o. dobilo je zaduženje da naruči četiri nova štanda, za koja će se uskoro, na predmetnoj lokaciji, utvrditi i novi raspored.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotrena je i na znanje primljena Analiza zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno-planske dokumentacije za 2016. godinu, kojom je okupljeno 17 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba, i to za izmjene ili stavljanje van snage Prostornog plana uređenja Grada Krka te izmjene Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić, Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku i Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku. Glavnina zahtjeva, točnije njih 13, tako se odnosi na izmjenu granica građevinskih područja naselja Grada Krka. Na inicijativu Komunalnog društva Vecla d.o.o., prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Corp d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 11.790,00 kn bez obračunatog PDV-a, za sanaciju oštećenog sunčališta ispod bazena Hotela Dražica u gradu Krku. Nakon analize dvaju rješenja nogostupa u dijelu Vršanske ulice u gradu Krku (na potezu od zgrade Centra za socijalnu skrb Krk prema raskršću), i problema koji iz njih proizlaze, odlučeno je da se realizacija ove investicije odgodi za naredno razdoblje.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Mjesnom odboru Kornić, dodijeljeno je 14.613,64 kn za dobavu i montažu dvaju klima uređaja kojima će se opremiti prvi kat Društvenog doma Kornić, točnije prostorija od 80 m2 koju je dosad koristilo tamošnje lovačko udruženje. Također, na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, obzirom na narušen izgled pejzaža, gradskom komunalnom redarstvu naloženo je da zatvori dio deponija za građevinski otpad u naselju Kornić koji se koristi za odlaganje nekomunalnog otpada, odnosno da pripremi program njegove sanacije, i to s konkretnim ponudama. Krešimiru Baričeviću iz Zagreba i Mateju Magdiću iz Cerne dozvoljeno je, tijekom ljeta, muziciranje (sviranje i pjevanje) na javnoj površini - Trgu Kamplin u gradu Krku.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se na trenutno otvoren natječaj Primorsko-goranske županije za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Županijskog proračuna prijavi projektna dokumentacija za izgradnju optičke mreže Grada Krka.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 27.826,72 kn, za zamjenu dvaju starih uređaja za bežični Internet i montažu novih na Trgu Kamplin i Šetalištu sv. Bernardina (kod benzinske crpke) te montiranje jednog od tih dosad korištenog na novouređenom trgu ispred krčke poslovnice Zagrebačke banke. Također, pokrenuta je inicijativa za uređenjem dviju dotrajalih fasada zgrade smještene na sjecištu ulica dr. Dinka Vitezića i Josipa J. Strossmayera u starogradskoj jezgri grada Krka. Uz to, peti je put za redom podržan Sat za planet Zemlju, akcija koju već jedanaest godina potiče WWF, Svjetski fond za prirodu. Stoga, svim kućanstvima i tvrtkama apelira se da u subotu 25. ožujka između 20.30 i 21.30 sati isključe sva svjetla s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinig resursa te općenito ekološkim problemima. Ovaj će znani globalni apel Grad iznova pridružiti gašenjem rasvjete na gradskoj rivi.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, prihvaćen je prijedlog izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu, kao i zahtjev Centra za kulturu Grada Krka da mu se ovogodišnjim rebalansom Proračuna osiguraju dodatna sredstva za realizaciju programa, obzirom na novi Zakon o doprinosima i novi Zakon o porezu na dohodak kojima su uvedene novine u isplate autorskih honorara.