156. Kolegij: Za proširenje javne rasvjete u ovoj godini osigurano 990.457,50 kn

U uredu gradonačelnika, 13. veljače 2017. godine, održan je 156. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove.
Na početku ovotjednog sastanka, pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke NetCom d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 31.250,00 kn, za postavljanje i implementaciju dokument-menadžment sustava (DMS - Document Management System) koji korisnicima omogućava online upravljanje ili sistematizaciju digitalne dokumentacije. Kako bi se stanici gradske kabelske televizije omogućilo neprekidno napajanje (električnom energijom), prihvaćena je i ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, u iznosu od 5.993,00 kn s PDV-om, za nabavu i ugradnju Smart-UPS uređaja. Sa zadaćom povezivanja Grada Krka i komunalnih društava Ponikve eko otok Krk, Ponikve voda te Ponikve usluga optičkom mrežom, radi kretanja u postupak nabave, odobren je troškovnik koji potrebne građevinske radove procijenjene na 83.166,81 kn bez PDV-a.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, analiziram je i usvojen tekst Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku, a koji će uskoro biti raspisan za lokacije kod Velikog parka i spomenika Pralji te na Šetalištu sv. Bernardina (iza pulotova brodara i do Krušije), Staroj tržnici, Trgu Kamplin i Dunatu, i to za period od 04. travnja do 30. studenog, ove godine. Prijedlogu tvrtke Ultra fitnes j.d.o.o. iz Kastava da se u Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu uvrsti vodeni park na području kupališta Ježevac nije moguće udovoljiti jer su već prethodno određeni svi sadržaji za koje će se izdavati koncesijska odobrenja, s time da izuzetak predstavlja inicijativa tvrtke Lavoro j.d.o.o. iz Omišlja da se na lokaciji ispod Hotela Bor (desno od budućeg vježbališta na otvorenom) osigura prostor za pružanje usluge ihtioterapije - prirodne pedikure. Nekolicina svjetlećih (reklamnih) ormarića razasutih po užem središtu grada Krka na upravljanje su dani Komunalnom društvu Vecla d.o.o. koji će ih, pored ostalog, iznajmljivati, odnosno naplaćivati njihovo korištenje. Zamolbama Marketa Maja d.o.o. iz Krka i Trgovine Krk d.d. iz Malinske da u izlozima svojih trgovina u starogradskoj jezgri grada Krka postave bankomate nije moguće udovoljiti budući da se radi o povijesnom dijelu grada, zaštićenom kao kulturno dobro, a k tome u Ul. Josipa J. Strossmayera već postoji bankomat koji u cijelosti zadovoljava tamošnje potrebe za takvom uslugom. Gradskom pjevačkom zboru Krku, obzirom da za svoja okupljanja više ne može koristiti interijer prizemlja Društvenog centra Krk, na korištenje se, zajedno s još nekolicinom udruga, dodjeljuje jedna od dvorana na njegovom prvom katu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je novi prijedlog rasporeda korištenja malene dvorane smještene na prvom katu Društvenog centra Krk, a koju će odsad, pored Gradskog pjevačkog zbora Krk, koristiti udruge Osjeti ritam i Ćuk. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Gradskog društva Crvenog križa Krk da se, u dogovoru s drugim lokalnim samoupravama otoka, osiguraju sredstva za nabavu CoughAssist uređaja kojim se stimulira kašalj (što korisnicima omogućuje izbacivanje bronhalnog sekreta), a koji s uračunatim PDV-om stoji 46.250,00 kn. Izdavačkoj kući Adamić iz Rijeke dodijeljena je potpora od 5.000,00 kn radi izdavanja kuharice tradicijskih jela s Kvarnera - Primorski pijat - autora Kristiana Kozmića.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske najavilo raspisivanje dugoočekivanog natječaja za Podmjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, koji bi trebao biti otvoren od 20. veljače do 16. svibnja ove godine, a na koji će se aplicirati projektom Rekonstrukcije multimedijalnog kulturnog centra Krk. Jedriličarski klub Plav na isti bi natječaj trebao kandidirati izgradnju svog hangara.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije su, radi kretanja u nabavu, razmotreni i prihvaćeni troškovnici za građevinski i monterski dio radova na proširenju javne rasvjete Grada Krka, i to sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Procijenjena vrijednost monterskih radova tako iznosi 793.263,75 kn, dok na one građevinske otpada 197.193,75 kn, što ukupno, s uračunatim PDV-om, teži 990.457,50 kn. Nakon što je iznova proveden postupak javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji (prezentaciji i konstruktivnoj sanaciji) istočnog poteza gradskih bedema te za izvođača izabran GP Krk d.d. iz Krka, prije nego li ga se uvede u posao bilo je potrebno arheologu Ninu Novaku povjeriti nadzor nad radovima konzerviranja i rekonstrukcije, tvrtki Geotech d.o.o. iz Rijeke projektantski nadzor, a tvrtku Inprojekt d.o.o. iz Rijeke angažirati za koordinaciju zaštite na radu (K2). U nastavku, prihvaćena je ponuda Građevno projektnog zavoda d.d. iz Rijeke, vrijedna 18.000,00 kn bez PDV-a, za projektno rješenje izgradnje I. i II. faze nogostupa uz županijsku cestu (LC 58068) koja se nalazi na ulazu u naselje Žgaljići, kao i ponuda iste tvrtke, također u iznosu od 18.000,00 kn bez PDV-a, za izradu tehničkog rješenja nogostupa smještenog uz državnu cestu (D 102) kod križanja za naselje Bajčići.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, s uračunatim PDV-om vrijedna 22.137,50 kn, za rekonstrukciju oborinske odvodnje u dijelu Ul. Vlade Tomašića u gradu Krku. A s ciljem ulaska u postupak nabave, razmotren je i prihvaćen troškovnik vezan uz sanaciju dječjeg igrališta smještenog na području Portapisane u gradu Krku, za što je potrebno osigurati budžet u iznosu od 90.512,05 kn.