153. Kolegij: Za uređenje i opremanje krčke pedijatrijske ordinacije izdvojeno 64.809,00 kn

U uredu gradonačelnika, 23. siječnja 2017. godine, održan je 153. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dodijeljena je donacija u vrijednosti od 10.000,00 kn za edukaciju edukatora - dr.med. Vanje Tomca - koji će kroz ciklus predavanja i radionica stjecati znanja vezana uz problem suzbijanja zlouporabe droga, a potom ih, kroz program školske medicine, prenositi nastavnom kadru, roditeljima, ali i učenicima. Temeljem zamolbe Ivana Jurešića i Nikše Franova iz Krka, dvojici glazbeno talentiranih učenika koji zbog razlike u godinama nisu mogli upisati redovni program Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova već im je omogućeno pohađanje privatnih satova o trošku roditelja, radi polaganja završnog ispita odobrena je pojedinačna potpora u iznosu od 1.400,00 kn. Na inicijativu Centra za kulturu Grada Krka, izdavanje knjige Kako je govorio Burbur, autora Alana Žica, pomognuto je s 12.000,00 kn. Radi se o rukopisu, čije je recenziranje povjereno dr.sc. Aldu Milohniću iz slovenskog Instituta za suvremene društvene i političke studije, koji će na zanimljiv i pitak način donijeti priču o Antoniu Udini Burburu kao posljednjem govorniku krčkog jezika - veljote. Temeljem prijedloga Karate kluba Krk Croatia, mladom karatistu Lovru Živkoviću iz Krka odobrena je nagrada u vrijednosti od 1.000,00 kn za osvojeno zlato na Prvenstvu hrvatske za najmlađe uzraste, i to u kategoriji učenika do 49 kg. Budući da je ove godine upravo Grad Krk domaćin izbora za najboljeg sportaša i sportski kolektiv u 2016. godini, najavljeno je skorašnje kretanje u pripreme kako bi se program dodijele priznanja mogao održati u drugoj polovici ožujka.
U postupku rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po dovršenoj proceduri nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na održavanju nerazvrstanih cesta iz IPARD-ovog programa, pored dvije zaprimljene ponude - tvrtke GP Krk d.d. iz Krka i Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha - obzirom na niže ponuđene jedinične cijene povoljnijom je izabrana ona Zidarskog obrta Zidar iz Vrha. Nadalje, na prijedlog Jasne Maligec iz Krka produljen je Ugovor o zakupu zemljišta za dio k.č. 2342/2, k.o. grad Krk, površine od 90 m2, u svrhu organizacije (privatnog) parkirališta u periodu od 01. srpnja do 30. rujna 2017. godine, s dosadašnjom zakupninom od 4.505,00 kn.
U raspravi o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, na insistiranje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, usvojen je Prijedlog Ugovora o osiguranju sredstava za sufinanciranje građevinskih i ostalih radova, nabavu namještaja i opreme te radova na uređenju interijera pedijatrijske ordinacije u krčkom Domu zdravlja. Riječ je o investiciji ukupno vrijednoj 400.000,00 kn čije su sufinanciranje u iznosu od 200.000,00 kn prihvatile sve otočne jedinice lokalne samouprave, s time da udio Grada Krka, razmjerno broju stanovnika, iznosi 64.809,00 kn. Otvorenje moderno uređenje i opremljene pedijatrijske ordinacije očekuje se sredinom veljače.
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke DSL d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 15.500,00 kn, bez PDV-a, za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Krka u razdoblju od 2017. do 2022. godine. Nakon što je krajem prošle godine održan recertifikacijski audit prema normi ISO 9001:2008, zaključeno je kako sustav upravljanja kvalitetom Grada Krka odgovara svim postavljenim kriterijima, što znači da je spomenuti certifikat produljen i na ovu godinu.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nakon planiranih konzultacija s predstavnicima Županijske lučke uprave Krk, zaključeno je kako će ove godine ipak biti realizirano ulaganje u uređenje plaže Lukobran u gradu Krku, što znači da se uskoro očekuje pokretanje postupka nabave, i to za radove kojima je obuhvaćena izrada betonskih ploča s bordurama za opločnik ukupne duljine od 100 m, sanacija postojećeg kamenog zida, kao i njegovog vrha. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Omišlja za nadzor nad izvođenjem radova vezanih uz proširenje javne rasvjete na području Grada Krka, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog ovogodišnjeg Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, a što ga je sastavio Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Također, prihvaćeno je i Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice vezano uz izvršavanje za prošlu godinu ugovorenih veterinarsko-higijeničarskih usluga. Prema iskazanim podacima ostvaren je trošak u ukupnom iznosu od 24.890,00 kn, od čega mjesečni paušal iznosi 12.000,00 kn, usluge hvatanja životinja, sakupljanje uginulih životinja, smještaj u stacionaru te sterilizacije i eutanizacije 6.266,00 kn, korištenje automobila 6.432,00 kn, cestarine 192,00 kn i obračunati PDV 6.222,50 kn. Uz to, razmotren je i prihvaćen prijedlog Ugovora o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za ovu godinu, s time da je paušalna cijena ponuđenih usluga ostala na prošlogodišnjoj razini. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Cetis - Zg d.o.o. iz Sv. Nedjelje za usluge ispisa i kuvertiranja računa po obvezi plaćanja komunalne naknade za ovu godinu, kao i ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana za izradu i postavljanje osam prometnih znakova s pripadajućim stupovima kojima će se regulirati parkiranje i zaustavljanje u dijelu Bodulske ulice u gradu Krku.