15. Kolegij: Kreće objava Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

U uredu gradonačelnika, 02. listopada 2017. godine, održan je 15. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017./2018., čija se objava na Internet stranicama Grada Krka očekuje najkasnije 03. listopada. U odnosu na prošlogodišnju praksu Natječaj ostaje gotovo u cijelosti neizmijenjen, izuzev uvjeta propisanih za redovne studente prve godine studija koji da bi ostvarili pravo na stipendiju moraju u svim razredima srednje škole imati prosjek ocjena najmanje 4,7 ili pak ostvariti direktan upis na fakultet temeljem rezultata s državnih natjecanja, što je ujedno i predmet dopune. Nastavno na prijedlog s nedavno održane sjednice Socijalnog vijeća Grada Krka, krčkoj gerontodomaćici uskoro će se u pomaganju starijim i nemoćnim sugrađanima, obzirom na potpisan Ugovor o radu za opće dobro, pridružiti korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Krk, koji će preuzeti zadaću obavljanja lakših domarskih poslova. Obzirom da je grupa građana čija je namjera bila krčku osnovnoškolsku sportsku dvoranu koristiti za kondicijske pripreme odustala od svog, prethodno im dodijeljenog, termina (utorkom i četvrtkom, između 17.30 i 19.00 sati) istim će odsad raspolagati Košarkaški klub Krk.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji nogostupa uz cestu LC 58086 kod ulaza u naselje Žgaljići, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 278.480,00 kn. Također, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete uz cestu DC 102 kod križanja za naselje Bajčići, pored dvije zaprimljene, prihvaćena je ponuda tvrtke Domeni d.o.o. iz Matulja, s uračunatim PDV-om vrijedna 108.592,00 kn. Uz to, zaključeno je kako će se vezano uz ugovore o zakupu zemljišta koji su istekli prošle godine provesti analiza stanja na zakupljenim parcelama kako bi se zakupci naposljetku pozvali na produljenje samih ugovora ili pak na vraćanje parcela u posjed Gradu Krku (u slučaju da se više ne koriste sukladno odredbama iz ugovora).
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Turističkoj zajednici otoka Krka, temeljem računa Obrta IV ambijenta iz Punta, s uračunatim PDV-om vrijednog 6.000,00 kn, odobren je trošak sanacije prozora uredskih prostorija smještenih na drugom katu zgrade koja se nalazi na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku. Na inicijativu Obrta za obrazovanje i poučavanje VID iz Krka prihvaćene su ponude za obnovu 15 (od ukupno 50-ak) informacijskih ploča postavljenih na ključnim točkama kulturne baštine grada Krka, i to onih koje su protekom vremena, zbog kontinuirane izloženosti suncu, izblijedile. U nastavku, prihvaćena je ponuda Obrta Meštrija iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 34.646,25 kn, za rekonstrukciju, odnosno povećanje željeznih stupova zaštitne mreže na pomoćnom nogometnom igralištu u kompleksu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, dok bi se nabava nove mreže trebala financirati iz budžeta Nogometnog kluba Krk. Pored toga, prihvaćene su još dvije ponude istog obrta, obje za izradu i montažu ograde od inoksa na dijelu Šetališta Dražica u gradu Krku (potez ispod karmelićanskog samostana), prva u iznosu od 30.385,00 kn s uračunatim PDV-om (za ogradu dužine od 23,60 m i visine od 1,05 m), i druga u iznosu od 18.000,00 kn s uračunatim PDV-om (za nastavak ograde dužine od 14,30 m i visine od 1,05 m).
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, prva, u vrijednosti od 6.600,00 kn bez PDV-a, za izradu idejnog projekta s izvedbenim troškovnikom hortikulturnog uređenja javne površine na području Dunata, i druga, u vrijednosti od 4.440,00 kn bez PDV-a, za izradu izvedbenog troškovnika hortikulturnog uređenja javne površine na području poslovne Zone 29 u gradu Krku. Sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Šivolija iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 62.393,75 kn, radi sanacije i uređenja spremišta, sanitarnog bloka i vanjske nadstrešnice na Mjesnom groblju Poljica. Također, prihvaćena je i ponuda GP-a Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 62.147,50 kn, za uređenje javne površine uz Ul. Kralja Tomislava u gradu Krku. Naposljetku, razmotren je Nacrt Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu.