08. Kolegij: Slijedi prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih knjiga

U uredu gradonačelnika, 17. srpnja 2017. godine, održan je 08. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, raspravljeni su i usvojeni prijedlozi javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje školskih knjiga, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije) za 2017./2018. školsku godinu, namijenjeni osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s pripadajućom dokumentacijom, od sredine ovog tjedna, biti dostupni na Internet stranicama Grada Krka. Ovim će se programom osnovnoškolcima koji u razmjeni dobiju prošlogodišnje udžbenike pomoći s 50%-tnim iznosom prošlogodišnje potpore, što znači da će, temeljem prethodno dostavljenog računa, učenici nižih razreda dobiti do 250,00 kn, izuzev prvaša kojima je namijenjena potpora do 500,00 kn, kao i učenicima viših razreda. Oni osnovnoškolci koji ne budu sudjelovali u razmjeni, obzirom da razredi nemaju jednak broj učenika, također po predočenom računu, dobit će potporu koja za polaznike nižih razreda iznosi do 500,00 kn, a za polaznike viših razreda do 1.000,00 kn, dok srednjoškolce i nadalje očekuje jednokratna stipendija za nabavu knjiga i pribora u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, odobreno je 10.630,00 kn za nabavu knjiga koje su dijelom programa lektire, a kojima će se nadopuniti fundus školskih knjižnica u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh. Temeljem prijedloga Veslačkog kluba Glagoljaš iz Omišlja, mladim krčkim veslačicama - Lari Nenadić i Paoli Jurešić - odobrene su nagrade u (pojedinačnoj) vrijednosti od 1.000,00 kn za osvojena zlatna odličja na nedavno održanom Veslačkom kadetskom prvenstvu Hrvatske.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, s ciljem provedbe projekta Mala Barka 2, prihvaćeno je sufinanciranje građevinskih radova na uređenju krčkog interpretacijskog centra pomorske baštine (korpus negdašnje knjižare Pontes), i to u iznosu od 200.000,00 kn. Riječ je o projektu, uglavnom financiranom sredstvima Europske unije, čije je provođenje povjereno Primorsko-goranskoj županiji, a u sklopu kojeg bi Krk, do sredine naredne godine, trebao dobiti stalni postav s eksponatima vezanim uz pomorsku i ribarsku baštinu grada i otoka Krka. Budući da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, na isti će se aplicirati s namjerom da se osigura (su)financiranje izrade Konzervatorskog elaborata gradskih bedema. 
Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prijedlogu Udruge Knezovi Krčki Frankopani da u kostimiranom mimohodu koji se priređuje kao dio programa Krčkog sajma ove godine sudjeluju i vitezovi - konjanici, zbog iznimnih gužvi, posebice duž starogradske jezgre, ali i drugih okolnosti poput higijene i sigurnosti prolaznika, nije moguće udovoljiti. Ivanu i Valentinu Buiću, mladim krčkim glazbenicima, odobreno je da se tijekom ljetnih mjeseci na Veloj placi predstave sviranjem flaute i roga.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Mjesnom odboru Kornić dana je suglasnost za održavanje pučke fešte Jakovljeve, koja će se uz koncertni program Giuliana priređuje 25. srpnja. Uz neznatne korekcije, prihvaćen je Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini koji će uskoro biti dostupan i na Internet stranicama Grada Krka.