06. Kolegij: Prihvaćena inicijativa za kretanje u postupak realizacije proizvodne zone u Korniću

U uredu gradonačelnika, 03. srpnja 2017. godine, održan je 06. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, temeljem zahtjeva Biskupije Krk, točnije Župe sv. Fuske u Linardićima, i ponude Soboslikarskog obrta Art color iz Vrha, odobrena je potpora u vrijednosti od 11.360,00 kn za obnovu vanjske fasade župne crkve u naselju Brzac (pranje, impregniranje i farbanje), kako bi se od vlage, što učinkovitije, zaštitili nedavno obnovljeni zidovi interijera. Uz to, prihvaćeni su prijedlozi dvaju ugovora TKD Ponikve eko otok Krk d.o.o., i to najprije za izgradnju EKI infrastrukture na području Dunata u vrijednosti od 10.312,00 kn, a potom i za izgradnju EKI infrastrukture na potezu Muraj - Dunat u vrijednosti od 14.250,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, podržana je inicijativa tvrtke Lidl Hrvatska d.o.o. iz Velike Gorice, da u dijelu poslovne zone, u sklopu postojećeg trgovačkog centra, postave reklamni totem, s time da će Grad, ukoliko se za to javi potreba, pristupiti izmjenama prostorno-planske dokumentacije. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o., vrijedna 9.500,00 kn, za izradu Urbanističko-tehničkog rješenja područja Mali Kartec u gradu Krku. Nakon što je, temeljem zahtjeva poduzetnika, razmotrena inicijativa Mjesnog odbora Kornić da se krene s postupkom realizacije proizvodne zone u naselju Kornić, ista je podržana te je najavljeno prikupljanje ponuda radi izrade njezinog urbanističko-tehničkog rješenja, u čemu će sudjelovati vlasnici svih obrta koji su podnijeli predmetni zahtjev. (Po izradi urbanističko-tehničkog rješenja, slijedi projektiranje planirane prometnice zajedno s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, a što predstavlja preduvjet za izgradnju samih poslovnih objekata.) Uz to, prihvaćene su tri ponude tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, i to najprije za izradu izvedbenog troškovnika prve faze izgradnje primarne gradske prometnice planske oznake U-3 i pristupne prometnice U-3.1, u iznosu od 7.500,00 kn, bez PDV-a, potom za izradu izvedbenog troškovnika pete, šeste i sedme faze istih prometnica, u istom iznosu, te, naposljetku, za izradu glavnog projekta izgradnje njihove treće i četvrte faze, u iznosu od 37.000,00 kn, bez PDV-a.
Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je troškovnik nadzornog inženjera Eda Hera vezan uz održavanje nerazvrstanih cesta (poljskih puteva i šumskih cesta) na području Grada Krk koje su rekonstruirane posredstvom IPARD programa. Zahtjevu tvrtke Marlin tours d.o.o. iz Pinezića da na dijelu Krčke rive postavi reklamni A pano nije moguće udovoljiti budući da je na Obali hrvatske mornarice, kao i duž čitave starogradske jezgre, na snazi zabrana postavljanja reklama tog tipa. Marketinškoj agenciji Neki Daniels Media d.o.o. iz Zagreba dana je suglasnost da 21. srpnja ove godine (u večernjim satima), na dijelu Trga bana J. Jelačića u gradu Krku, uz pribavljenu prethodnu suglasnost vlasnika površine, prirede promociju vina Kutjevo, koja bi osim promotivne prodaje uključivala niz zabavnih i edukativnih sadržaja.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 5.200.000,00 kn, radi financiranja projekta rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dunat, a o kojoj će se uskoro izjasniti i gradski vijećnici. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljeno je 13.521,80 kn za nabavu knjiga koje će se tijekom svečanosti podjele svjedodžbi pokloniti najboljim krčkim učenicima. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je potpora za izlet djelatnika škole u Karlovac, s time da će, kao i prethodnih godina, biti podmiren trošak prijevoza. Mjesnom odboru Kornić dana je suglasnost za održavanje pučke fešte na Placi u naselju Kornić, i to 07. srpnja ove godine, između 21.00 i 02.00 sata.