05. Kolegij: Krk (najesen) dobiva novu turističku signalizaciju

U uredu gradonačelnika, 26. lipnja 2017. godine, održan je 05. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog vizuala turističkih putokaza koji će biti postavljeni na 15 lokacija duž krčke starogratske jezgre kako bi posjetitelje usmjeravali prema mnogim kulturnim dobrima. Podsjetimo, temeljem ponude tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, riječ je o investiciji s uračunatim PDV-om vrijednoj 49.156,25 kn, koju realizacija očekuje početkom mjeseca listopada, nakon prestanka ljetne zabrane građevinskih radova.
Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po odrađenom postupku jednostavne nabave za pribavljanje usluge (jednogodišnjeg) osiguranja imovine Grada Krka, pored dvije zaprimljene ponude (tvrtki Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. i Allianz Zagreb d.d.), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 131.289,00 kn. Također, po izvršenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva u gradu Krku, od dvije zaprimljene ponude (Zidarskog obrta Šivolija i tvrtke GP Krk d.d.), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 616.161,00 kn. Po odrađenom postupku jednostavne nabave za izradu glavnog projekta svjetlovodne distribucijske mreže na području Šotoventa, pored dvije zaprimljene ponude (tvrtki Aztek d.o.o. i Elna kabel d.o.o.), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Aztek d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 212.500,00 kn. U nastavku, najavljeno je pokretanje postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete, i to na dionici uz državnu cestu D 102 (kod križanja za naselje Bajčići), što predstavlja ulaganje procijenjeno na 109.000,00 kn. Usvojen je, naposljetku, i prijedlog nedavno osnovane Udruge Plavo-bijeli otok sa sjedištem u gradu Krku, da kao likvidatora imenuju Grad Krk.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Inprojekt d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 4.000,00 kn bez PDV-a, za pružanje usluge koordinatora zaštite na radu, vezane uz ove godine planiranu izgradnju javne rasvjete na području Grada Krka, obzirom da će spomenuti posao realizirati dva izvođača - Obrt za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske kao ugovaratelj (elektromontažni radovi) te tvrtka Trumm d.o.o. iz Malinske kao podugovaratelj (građevinski radovi). Zbog problema pri održavanju kompletne mreže javne rasvjete uzrokovane neujednačeno izvedenom novogradnjom, prihvaćen je prijedlog TKD Ponikve eko otok Krk d.o.o., da im se prije kretanja u postupke nabave dostave troškovnici vezani uz izgradnju nove/ih dionica javne rasvjete, dok će po realiziranoj investiciji biti uključeni u postupak primopredaje. Uz to, prihvaćen je prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone 26 u gradu Krku, što će se kao jedan od predmeta naći i na dnevnom redu skorašnje sjednice Gradskog vijeća.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 23.933,33 kn, bez PDV-a, radi izgradnje dvaju (međusobno povezanih) betonskih okana za prihvat oborinskih voda u naselju Milohnići. Također, usvojena je i ponuda tvrtke Ceste-Rijeka d.o.o. iz Kukuljanova, u iznosu od 7.710,00 kn, bez PDV-a, za popravak semafora postavljenog na križanju Ulice Slavka Nikolića i Vršanske ulice u gradu Krku, kao i ponuda Obrta za proizvodnju i usluge TonChiArt iz Krka, u iznosu od 6.740,00 kn, za popravak sprava na dječjem igralištu što se nalazi u dijelu park-šume Dražica u gradu Krku. Turističkoj zajednici Grada Krka, odobreno je korištenje javne površine - Ribarskog mola i dijela gradske rive - radi organizacije koncertnog programa pod nazivom Pozdrav ljetu u kojem će, 30. lipnja, sudjelovati Marko Tolja i Klapa Kaštadi.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljena su dva radna prijedloga, najprije, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela, a potom Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije da se prostor izdvojene arhive, smješten u kompleksu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, opremi uvođenjem sustava zaštite od požara, kao i sustava tehničke zaštite, a sve kako bi se povećala sigurnost čuvanja tamošnjeg (gradskog i županijskog) arhivskog gradiva. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 63.918,75 kn s PDV-om koju će zajednički (u iznosu od 50%) (su)financirati Grad Krk i Primorsko-goranska županija. Udruga umirovljenika Poljica-Šotovento iz Krka traženu financijsku potporu radi realizacije programa u povodu obilježavanja svetkovine Prošćenja, realizirat će putem još uvijek aktualnog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u ovoj godini. Krčkom Društvu za sportsku rekreaciju Šišulica dana je suglasnost za održavanje programa obuke neplivača na plaži Ježevac u gradu Krku, čije je vođenje, kao i prethodnih godina, povjereno kineziologinji Kseniji Pavlović.