04. Kolegij: Odobrene potpore mladim krčkim informatičarima

U uredu gradonačelnika, 19. lipnja 2017. godine, održan je 04. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi korištenja osnovnoškolske sportske dvorane tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2017. do 15. lipnja 2018.) - namijenjen klubovima, udrugama, društvima i grupama građana - biti otvoren između 20. lipnja i 20. srpnja, i kao takav dostupan na gradskim Internet stranicama. Prostor što im se daje na raspolaganje grupe građana mogu koristiti uz naknadu od 100,00 kn po satu (45 minuta), s time da će se dvorana moći zakupiti na minimalno jedan te maksimalno tri sata u kontinuitetu. U odnosu na prethodnu godinu, u prijavni obrazac bit će potrebno upisati osobu zaduženu za poštivanje kućnog reda dvorane, zatim planirani period njezinog korištenja, ali i podatak o (eventualnom) korištenju nekog alternativnog prostora. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, dvadesetorici sudionika višednevnog Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka, kao i dosad, dodijelit će se potpore u pojedinačnom iznosu od 350,00 kn. Ovogodišnje 27. izdanje ove znane informatičke smotre, između 28. lipnja i 08. srpnja, bit će održano upravo u gradu Krku, a pored mladih otočana u njegovu će radu sudjelovati ponajbolji hrvatski informatičari srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Mjesnom odboru Kornić odobreno je 1.219,00 kn za nabavu sportske opreme, točnije odbojkaške mreže i košarkaškog obruča. Obzirom na prihvaćenu sugestiju djelatnika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, svi učenici prvih razreda dobit će cjelovitu potporu za nabavu školskih udžbenika u vrijednosti do 500,00 kn.
Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, po odrađenom (otvorenom) postupku javne nabave za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu Ul. Slavka Nikolića u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 586.851,00 kn, s time da će realizacija ove investicije krenuti nakon 15. rujna, po prestanku privremene zabrane izvođenja građevinskih radova tijekom ljetnih mjeseci. Uz to, po izvršenom (otvorenom) postupku javne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka tijekom ove godine, prihvaćena je ponuda tvrtke GP Krk d.d. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.147.647,00 kn. Nastavno na suglasnost Mjesnog odbora Kornić, OPG-u Šare Marijan iz Zemunika Donjeg odobreno je davanje u zakup lokacije za prodaju voća i povrća na području Dunata. 
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke I. M. Pečarić inženjering d.o.o. iz Baške, u vrijednosti od 25.000,00 kn, bez PDV-a, za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom nadstrešnice iznad dijela tribina nogometnog stadiona unutar kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku, a kojom je obuhvaćena usluga glavnog nadzornog inženjera, kao i nadzor nad izvedbom građevinskih i elektroinstalaterskih radova. Također, usvojena je i ponuda tvrtke Veja d.o.o. iz Krka, u iznosu od 38.600,00 kn, bez PDV-a, za izradu glavnog projekta s ciljem izgradnje prometnice u zoni Lunta u gradu Krku, a kojom se podrazumijeva izrada građevinsko-prometnog projekta, projekta vodovodne mreže, projekta sanitarne kanalizacije, projekta oborinske odvodnje te elektrotehničkog projekta javne rasvjete i DTK instalacije.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, Grad Krk oslobađa se obveze plaćanja komunalnog doprinosa, u iznosu od 27.939,48 kn, za izgradnju nadstrešnice nad dijelom tribine nogometnog stadiona unutar kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Iako se frizerskom salonu Sensa iz Krka ne dozvoljava montiranje reklamne ploče na konzolu ferala javne rasvjete, odobreno im je isticanje iste na tipskom stupu koji će biti postavljen na javnoj površini. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotreni su prijedlozi dvaju odluka, i to najprije Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka, a potom i Odluke o kriterijima, mjerama i postupku (procedure) naplate i otpisa potraživanja Grada Krka. Kandidacijskoj listi grupe birača (čiji je nositelj David Mrakovčić), 21. lipnja ove godine, između 10.00 i 13.00 sati, odobreno je korištenje javne površine, pred ulazom na Velu placu, za potrebe prikupljanja potpisa s namjerom vraćanja Zakona o koncesijama na javnu raspravu.