02. Kolegij: Prihvaćen model sufinanciranja školskih udžbenika

U uredu gradonačelnika, 05. lipnja 2017. godine, održan je 02. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dodijeljena je potpora u iznosu od 5.000,00 kn za provođenje programa edukacije odgojiteljica. Lovačkom društvu Kamenjarka omogućen je jednokratan prijenos svih, temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima, odobrenih sredstava, odnosno 10.000,00 kn, i to s ciljem dovršavanja radova na izgradnji prostorija za obradu mesu te nabave rashladne komore. Raspravljajući o modelu sufinanciranja školskih udžbenika u nadolazećoj, 2017./2018. školskoj godini, zaključeno je kako će se osnovnoškolcima koji u razmjeni dobiju prošlogodišnje udžbenike pomoći s 50%-tnim iznosom prošlogodišnje potpore, što znači da će, temeljem prethodno dostavljenog računa, učenici nižih razreda dobiti do 250,00 kn, a učenici viših razreda do 500,00 kn, i to za kupnju radnih bilježnica, knjiga koje im nedostaju i mape za likovni odgoj. Oni osnovnoškolci koji ne budu sudjelovali u razmjeni, obzirom da razredi nemaju jednak broj učenika, također po predočenom računu, dobit će potporu koja za polaznike nižih razreda iznosi do 500,00 kn, a za polaznike viših razreda do 1.000,00 kn, dok srednjoškolce (s prebivalištem na području Grada Krka) i nadalje očekuje jednokratna stipendija za nabavu knjiga i pribora u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka.
Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku javne nabave za ustupanje građevinskih i elektromontažnih radova radi izgradnje javne rasvjete na području Grada Krka u 2017. godini, prihvaćena je ponuda Obrta za elektroinstalaterske usluge EL-AN iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 717.601,00 kn, s time da će se građevinski radovi (koji čine 23% cjelokupne investicije) povjeriti podizvoditelju, tvrtki Trumm d.o.o. iz Malinske. Pored toga, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva u gradu Krku, što predstavlja ulaganje procijenjeno na 496.000,00 kn bez PDV-a, a najavljen je i početak postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Kornić, što čini investiciju procijenjenu na 303.000,00 kn. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Rijada Kavazovića iz Krka da mu se omogući kupnja dijela k.č. 4032/3, k.o. grad Krk, površine od 235 m2, u vlasništvu Grada Krka, radi formiranja građevinske parcele (zajedno s k.č. 3873/3 i k.č. 3871/3, k.o. grad Krk, u vlasništvu predlagatelja). Usvojena je i inicijativa Dragutina i Marije Kosić iz Krka, vezana uz potpisivanje kupoprodajnog ugovora za dio k.č. 3822/1, k.o. grad Krk, površine od 292 m2, u vlasništvu Grada Krka, radi formiranja okućnice stambene građevine (sagrađene na k.č. 3819, k.o. grad Krk, u vlasništvu predlagatelja). Međutim, zahtjevu Josipa Naranđe iz Donjeg Kraljevca da mu se omogući kupnja dijela z.č. 2607/11, k.o. Kornić, površine od 9 m2, u vlasništvu Grada Krka, nije moguće udovoljiti, obzirom da se radi dijelu već izgrađene ceste čiji su gabariti propisani mjerilima iz aktualnih planova. OPG-u Gvozdić iz Soljana, uz suglasnost Mjesnog odbora Kornić, između 15. srpnja i 31. kolovoza ove godine, dozvoljen je najam javne površine na području Dunata radi prodaje lubenica. Naposljetku, najpovoljnijim natjecateljima za davanje u zakup javne površine na Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku radi obavljanja djelatnosti prodaje sokova, utvrđeni su Jelena i David Mrakovčić, ponudivši zakupninu u iznosu od 25.100,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Gordan Resan arhitekti i partneri d.o.o. iz Rijeke, u vrijednosti od 11.500 kn bez PDV-a, za vršenje stručnog i arhitektonskog nadzora nad izvođenjem prve faze građevinsko-obrtničkih radova u projektu Rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma u gradu Krku. Uz to, iznos od 5.316,64 kn izdvojen je za plaćanje vodnog doprinosa Društvenog doma Pinezići. 
U razmatranju predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi za poticanje osoba s invaliditetom na rad i privređivanje Poticaj iz Zagreba, između 01. srpnja i 26. kolovoza ove godine, dozvoljeno je korištenje javne površine s ciljem provođenja serije humanitarnih akcija, i to jednom tjedno na Trgu Kamplin u gradu Krku, ispred pročelja budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk. Nakon pročitanog pisma namjere, načelno je podržana inicijativa Obrta za poljoprivrednu proizvodnju i usluge iz Harmice da im se na tržnici u gradu Krku tijekom predstojeće sezone, ako to dozvole prostorni uvjeti, omogući prodaja domaćih mliječnih proizvoda, međutim na donošenje konačne odluke ovaj se zahtjev prosljeđuje krčkom Komunalnom društvu Vecla koje upravlja tržnicom.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, Udruzi Moj otok iz Punta iznos od 1.235,40 kn dodijeljen je za tisak letaka koji će pratiti akciju Moj Krk bez azbesta. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovran, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.156,25 kn, za izradu i montažu 40 znakova koji će posjetitelje krčke starogradske jezgre usmjeravati prema tamošnjim kulturnim dobrima.