150. Kolegij: Za uređenje Velike gradske vijećnice osigurano 3.000.000,00 kuna

U uredu gradonačeknika, 12. prosinca 2016. godine, održan je 150. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, a po dovršenom postupku javne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela dionice nerazvrstane ceste oznaka U3.2 i U3.3 u gradu Krku, pored tri zaprimljene ponude - tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske, tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke i tvrtke GP Krk d.d. iz Krka - najpovoljnijom izabrana je ona tvrtke Trumm d.o.o. u iznosu od 830.854,00 kn, s uračunatim PDV-om. Nakon odrađenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za izradu idejnog rješenja javne garaže što se planira graditi na postojećem parkiralištu smještenom uz Robnu kuću Krk, kao jedina zaprimljena ponuda prihvaćena je ona Arhitektonskog biroa Turato iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 93.750,00 kn. Također, po dovršenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na uređenju dijela prizemlja Društvenog centra Krk za potrebe novih uredskih prostorija Centra za kulturu Grada Krka, kao jedina zaprimljena ponuda prihvaćena je ona tvrtke Eding d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 248.854,00 kn, s uračunatim PDV-om. Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave s tvrtkom GP Krk d.d. iz Krka prihvaćena je ponuda u iznosu od 174.160,00 kn, s uračunatim PDV-om, za ustupanje dodatnih radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, što predstavlja 14,53% vrijednosti investicije obuhvaćene osnovnim ugovorom. Nadalje, po provedenom pregovaračkom postupku javne nabave s tvrtkom Građevinar d.o.o. iz Rijeke prihvaćena je ponuda u iznosu od 31.000,00 kn, s uračunatim PDV-om, za ustupanje dodatnih građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete na području Grada Krka, što predstavlja 4,3% vrijednosti investicije obuhvaćene osnovnim ugovorom. Budući da početkom veljače naredne godine istječe Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom - tvrtkom Pečarić Consult d.o.o. iz Kastva, i to za prostor lociran na prvom katu zgrade smještene na adresi Vela placa 3 u gradu Krku, prihvaćen je prijedlog da se zakup i na daljnjih pet godina omogući istom zakupniku. 
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, raspravljen je i prihvaćen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, a koju će na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, planiranoj 20. prosinca, razmotriti i gradski vijećnici. Naime, Proračun Grada Krka za 2016. godinu isprva je usvojen u iznosu od 82.645.000,00 kn s planiranim viškom prihoda od 350.000,00 kn, dok je njegovom I. Izmjenom, donesenom krajem rujna, predloženo 84.645.259,54 kn prihoda i primitaka te 1.054.859,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2015., odnosno 85.700.119,50 kn rashoda i izdataka. Ovim, II. Izmjenama predloženo je smanjenje prihoda i primitaka u iznosu od 15.722.176,75 kn, iliti za 18,2% u odnosu na prethodno usvojen Proračun, što nas vodi prema konačnom budžetu koji podrazumijeva 69.563.082 kn prihoda i primitaka te 1.054.859,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2015., odnosno rashode i izdatke u iznosu od 70.617.942,75 kn. Jedan od primarnih razloga ovakvog smanjenja odgađanje je realizacije planiranih kapitalnih investicija radi zastoja nastalog u provođenju projekata financiranih iz Državnog proračuna i fondova Europske unije, a što je povezano s procesom konstituiranja nove vlade i ministarstava, ali i najavljenom poreznom reformom, odnosno novom raspodjelom sredstava jedinicama lokalne samouprave. Uz to, usvojen je Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu, kao i Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Krka.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, ukratko je analiziran prikaz dosad realiziranih financijskih potpora što su ih udruge osigurale posredstvom javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu. Od osiguranih 2.045.000,00 kn, tako je temeljem zahtjeva kojim se omogućava prijenos sredstava odobrenih Gradskim proračunom, do 12. prosinca, realizirano čak 1.975.750,00 kn. Ostajući u domeni neprofitnog sektora, prihvaćen je Prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu, s time da se njegova objava očekuje neposredno nakon posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća, 20. ili 21. prosinca, dok će se prijedlozi programa i projekata zaprimati mjesec dana od datuma objave natječaja, i to uvažavajući sljedeća područja: odgoj i obrazovanje, kulturu, tehničku kulturu, sport, socijalnu skrb, zdravstvo, poljoprivredu, gospodarstvo te razvoj i demokratizaciju društva. Mjesnom odboru Vrh za organizaciju tradicionalnog Božićnog koncerta odobrena je potpora do 2.000,00 kn kojom će se podmiriti trošak domjenka obzirom na veliki broj izvođača. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljeno je 2.000,00 kn pomoći za realizaciju 16. po redu humanitarnog Božićno-novogodišnjeg koncerta koji će se u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir održati 22. prosinca.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu kojom su ukupna sredstva za njegovo ostvarenje s prvotno planiranih 8.364.000,00 kn povećana na 8.960.000,00 kn, od čega je 6.900.000,00 kn osigurano iz prihoda komunalne naknade, 1.130.000,00 kn iz prihoda od koncesijskih odobrenja, 110.000,00 kn iz prihoda od naknade za održavanje groblja te 820.000,00 kn iz općih prihoda. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, usvojena je ponuda Zanatsko-prijevozničkog obrta Žužić iz Vrha, vrijedna 8.687,50 kn, s PDV-om, kojom su obuhvaćeni radovi sanacije makadamske ceste na dionici od naselja Salatići prema Kaštelu (predio Krčine).
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, s ciljem donošenja na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, razmotreni su i usvojeni: Prijedlog Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016., Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2016. te Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu. Nadalje, prihvaćen je Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s riječkom Poliklinikom Ivaniš za narednu godinu, čime se nastavlja pružanje besplatne zdravstvene zaštite, točnije ultrazvučnih pretraga (štitne žlijezde, vrata, dojki, trbušnih organa, jetre, žuči, gušterače, aorte, donje šuplje vene, slezene, bubrega, prostate, mokraćnog mjehura, male zdjelice, limfnih čvorova, želuca i crijeva) za stanovnike s područja Grada Krka. Njegovim prihvaćanjem Grad se obavezao Poliklinici Ivaniš isplaćivati paušalnu mjesečnu naknadu u iznosu od 1.625,00 kn, što godišnje iznosi 19.500,00 kn. Prema statistici za 2016., u prvih jedanaest mjeseci ultrazvučni pregled iskoristile su 264 osobe, dok je ukupno izvršeno 339 zdravstvenih usluga. Na inicijativu Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci, podržano je osnivanje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) kojoj će primarna zadaća biti povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama što ovise o ribolovu i akvakulturi.
U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, doznajemo kako je za projekt adaptacije Velike gradske vijećnice zajedno sa sanitarnim blokom i ulaznom aulom upravne zgrade Grada Krka iz Državnog proračuna osigurana potpora u iznosu od 3.000.000,00 kn koju čine sredstva iz udjela u porezu na dohodak, inače izdvojena na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Temeljem najave, radovi na ovom kapitalnom gradskom projektu od interesa za razvoj otoka, nakon što se okonča postupak nabave, trebali bi krenuti sredinom naredne godine.