143. Kolegij: Kreće rješavanje problema oborinske odvodnje u dijelu Ul. Slavka Nikolića

U uredu gradonačeknika, 24. listopada 2016. godine, održan je 143. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, u raspravi o predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk, najprije je dodijeljena potpora vrijedna 2.000,00 kn za realizaciju 19. saziva Male staroslavenske akademije Dr. Antun Mahnić, koji će se, na temu Istarski narodni preporod, održati između 25. i 28. listopada, da bi potom, temeljem ponude Zajedničkog obrta za usluge u poljoprivredi M iz Krka, za dodatne troškove proizašle iz uređenja školskog vrta - maslinika, točnije organizaciju i izgradnju suhozida, bilo izdvojeno 25.053,00 kn. Na prijedlog Veslačkog kluba Glagoljaš, perspektivnim krčkim veslačicama Lari Nenadić i Paoli Jurešić, za osvojenu zlatnu, odnosno brončanu medalju na Hrvatskom veslačkom prvenstvu u kategoriji samca za kadetkinje, sukladno ustaljenoj praksi, odobrene su novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kn, odnosno 500,00 kn. Nakon što je razmotrena inicijativa Udruge Kreativni Krk da se njezino vođenje profesionalizira, točnije voditelju Uduge osiguraju redovna mjesečna primanja, zaključeno je da će se u tu svrhu zatražen godišnji iznos nastojati osigurati u Proračunu za narednu godinu. Istom predlagatelju, dodijeljeno je 3.000,00 kn za organizaciju programa u povodu Noći vještica, i to 31. listopada, na krčkoj Veloj placi, gdje će uz glazbeni program biti održan i humanitarni buvljak. Nadalje, dogovoren je skorašnji posjet gradonačelnika krčkim prvašićima, koji će im tom prigodom uručiti poklon pakete s edukativno-didaktičkom igrom Uduge Ti si OK, inače kartama pamćenja i koncentracije, kako bi bili što bolji u povezivanju nastavnih gradiva različitih predmeta.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 10.500,00 kn, s PDV-om, za provođenje tehničkog i financijskog nadzora nad izgradnjom nogostupa u dijelu Ulice Kralja Tomislava u gradu Krku. Nakon podrobne analize, uz zatražene neznatne korekcije, prihvaćeno je tehničko rješenje koje bi u značajnoj mjeri trebalo riješiti problem oborinske odvodnje u dijelu Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, kod kućnog broja 38B, a budući da se radi o investiciji procijenjenoj na 377.578,75 kn, s PDV-om, s ciljem kretanja u radove, najavljeno je pokretanje postupka javne nabave. Vezujući se uz projekt preuređenja suterena Društvenog centra Krk u novo sjedište Centra za kulturu Grada Krka, odobrena je ponuda tvrtke Veja d.o.o. iz Krka, vrijedna 7.250,00 kn, s PDV-om, za vršenje nadzora nad realizacijom spomenutog posla.
Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Ugostiteljsko-turističkom obrtu Stanić iz Krka, na osnovu dostavljenog tehničkog rješenja, dana je suglasnost za postavljanje ostakljene drvene vitrine na ulaznom pročelju Koktel bara Volsonis. Moto klubu Griffons - otok Krk, odobreno je korištenje javne površine na dijelu parkirališta iza Robne kuće Krk, neposredno pred prostorijama Kluba, i to s namjerom organiziranja tradicionalnog Winter partyja. Nakon što je tijekom ljeta u prometnoj nezgodi oštećen jarbol s gradskom zastavom postavljen na Veloj placi, radi njegove sanacije prihvaćena je ponuda tvrtke Noliot d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od od 8.125,00 kn, s PDV-om, za popravak oštećenog drvenog stupa, a potom i ponuda tvrtke Junior kamen d.o.o. iz Krka, u iznosu od 51.000,00 kn, s PDV-om, za izradu novog granitnog postolja, s nekolicinom ručno klesanih motiva.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, na prijedlog Saveza malih sirara Hrvatske SirCro iz Zagreba, sudjelovanje obitelji Mrakovčić iz Kornića na Međunarodnoj ocjenjivačkoj izložbi sira, koja će se u austrijskom Hopfgartenu održati između 11. i 13. studenog, pomognuto je iznosom od 2.000,00 kn. Na kraju, izdvojeni su gradski projekti koji će biti prijavljeni na natječaje za mjere iz Programa ruralnog razvoja, točnije mjere 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta i 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.