139. Kolegij: Kreće objava Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

U uredu gradonačeknika, 26. rujna 2016. godine, održan je 139. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, utvrđeno je kako će se nakon završnih korekcija troškovnika vezanog uz uređenje novih uredskih prostorija Centra za kulturu Grada Krka smještenih u prizemlju Društvenog centra Krk, sa zadaćom skorašnje realizacije planiranih radova, krenuti s postupkom nabave. Nakon izvršene analize definiran je popis budućih prometnica, raskršća i kružnih tokova na području Grada Krka, a što ih je od jedinica lokalne samouprave na svom području zatražio Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Poljica da se u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, točnije njegove I. Izmjene, uvrsti asfaltiranje puta u naselju Bajčići, što predstavlja investiciju procijenjenu na 43.520,00 kn, bez PDV-a.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. god. 2016./2017., čija se objava na Internet stranicama Grada Krka očekuje već 01. listopada. Iako u odnosu na prošlogodišnju praksu Natječaj ostaje u cijelosti neizmijenjen, uskoro će se krenuti u revidiranje postojeće Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata, a što će se, kao jedna od točaka, naći na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradskog vijeća. Temeljem izvješća o realizaciji programa sufinanciranja školskih knjiga učenicima osnovnih i srednjih škola, dosad su zaprimljena, te ujedno i realizirana, ukupno 563 zahtjeva, od kojih 475 čine zahtjevi polaznika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Matične škole Krk i Područne škole Vrh), 134 zahtjevi polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir te 45 zahtjevi učenika koji srednje škole pohađaju izvan otoka Krka. Pored toga, treba istaknuti kako svi oni koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve za isplatom ove potpore to mogu učiniti najkasnije do 30. rujna, s time da su javni pozivi (upućeni odvojeno osnovnoškolcima, odnosno srednjoškolcima) dostupni na naslovnici Internet stranica Grada Krka. Udruzi sirara Krka, registriranoj krajem srpnja ove godine, dodijeljeno je 5.000,00 kn, na ime troškova registracije, kao i troškova koji proizlaze iz usluga knjigovodstva. Riječ je o udruženju osnovanom s ciljem pokretanja i praćenja postupaka certifikacije (zaštite na razini Europske unije) najprije za Krčki (ovčji) sir, a potom i Krčke šurlice. Udruzi Moj prijatelj iz Njivica odobrena je pomoć od 1.000,00 kn kojom će se sufinancirati izlet njezinih volontera na slapove Nacionalnog parka Krka. 
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji ceremonijalnog paviljona na Mjesnom groblju Vrh, što predstavlja investiciju vrijednu 76.100,00 kn, s PDV-om, nakon čega je najavljen i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na uređenju dijela nogostupa u Vršanskoj ulici u gradu Krku, a što je procijenjeno na 226.5862.00 kn, s PDV-om. Uz to, donesena je i odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova koji će rezultirati (in situ) prezentacijom arheoloških ostataka nekropole na lokalitetu smještenom uz Ulicu Kralja Tomislava u gradu Krku. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke SodaBlast d.o.o. iz Zagreba, i to za uklanjanje horizontalne signalizacije koja više nije u funkciji regulacije prometa, a nalazi se u dijelu Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, po cijeni od 3.890,00 kn, bez PDV-a, kao i za uklanjanje grafita na fasadama unutar krčke starogradske jezgre, po cijeni od 2.000,00 kn, bez PDV-a. Temeljem ponude tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, vrijedne 151.165,11 kn, s PDV-om, usvojen je prijedlog Mjesnog odbora Poljica da se, obzirom na planiranih 80.000,00 kn, u ovogodišnjem Proračunu Grada Krka uvećaju sredstva namijenjena adaptaciji sanitarnog čvora i ulaznog hola u Društvenom domu Bajčići, u naselju Nenadići. Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, prihvaćena je ponuda Zanatskog obrta Meštrija iz Krka, na iznos od 4.750,00 kn, za izgradnju stepenica s rukohvatom i ogradom kako bi se prostor hodnika sportske dvorane spojio s vanjskim igralištem. 
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotrena je Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan kojom se, nakon provedenog natječaja, na sljedeće četiri godine za ravnateljicu te otočne predškolske ustanove iznova predlaže Irena Žic Orlić, o čemu će na skorašnjoj sjednici konačnu odluku donijeti gradski vijećnici.
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda tvrtke PRotOK d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 74.776,20 kn, bez PDV-a, za izradu GIS informacijskog sustava kojim će biti obuhvaćena groblja na području grada Krka.