137. Kolegij: Slijedi nastavak uređenja Mjesnog groblja Vrh

U uredu gradonačeknika, 12. rujna 2016. godine, održan je 137. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na prijedlog Klape Kaštadi i Folklornog društva Poljica, za organizaciju klapske i folklorne smotre koja će se 25. rujna održati u naselju Poljica odobrena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn. Iako su u gradskom proračunu osigurana sredstva za festivalsku priredbu Zlatni otok pjeva, ona će za realizaciju biti usmjerena tek nakon što se ovogodišnji domaćin - Općina Malinska-Dubašnica - pozitivno očituje o njegovom održavanju. Mjesnom odboru Vrh za realizaciju programa u povodu obilježavanja blagdana sv. Mihovila, zaštitnika mjesta i župe, dodijeljeno je za takve prigode uobičajenih 3.000,00 kn. Budući da je Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir u procesu sanacije svojih sportskih dvorana, svi termini za korištenje istih dodijeljeni krčkim sportskim kolektivima otkzuju se do završetka radova, koji bi, kako je najavljeno, trebali trajati do 19. rujna.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotreni su i prihvaćeni glavni projekti za ceremonijalni trg, ceremonijalni paviljon i mrtvačnicu na Mjesnom groblju Vrh, kao i troškovnici za izgradnju ceremonijalnog trga i paviljona kojim se predmetni radovi procjenjuju na ukupno 337.300,00 kn, s PDV-om. No, prije nego li se nastavi s konkretnim uređenjem tamošnjeg groblja, za taj će se posao provesti postupak nabave, kao i angažirati stručni nadzor. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, prihvaćene su dvije ponude ovlaštenog arhitekra Nenada Kokcijana: prva, vrijedna 19.000,00 kn, s PDV-om, za izradu idejnog arhitektonskog rješenja i glavnog projekta pomoćne građevine za potrebe mrtvačnice i paviljona na Mjesnom groblju Vrh (spremište i sanitarni blok), te druga, vrijedna 41.250,00 kn, s PDV-om, za izradu projekta rekonstrukcije raka, na istome groblju. Nadalje, odobrena je i ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije, u iznosu od 49.750,00 kn, s PDV-om, za izradu idejnog rješenja nogostupa od zgrade osnovne škole u naselju Vrh prema Glavotoku, u dužini od oko 250 m. Njome su obuhvaćeni uris postojeće ceste u stvarnoj širini, geodetski projekt te idejno rješenje samog nogostupa. Kako se radi o cesti (LC 58086) kojom upravlja Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, s tom će se ustanovom prethodno dogovoriti izrada ponudom obuhvaćenih elaborata. U nastavku, na znanje je primljena informacija o Izvedbenom projektu za rekonstrukciju građevine Multimedijalnog kulturnog centra u gradu Krku, što ga potpisuje Arhitektonski biro Turato d.o.o. iz Rijeke, a budući da je projekt pri kraju, obzirom da se definirati imaju tek detalji, isti je spreman za kandidaturu prema EU financijerima, i to posredstvom natječaja kojeg bi temeljem Mjere 7.4 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u skorije vrijeme trebalo raspisati Ministarstvo poljoprivrede. Na prijedlog Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, odobrena je ponuda GP-a Krk d.d. iz Krka, vrijedna 56.135,75 kn, s PDV-om, za izgradnju armirano-betonskog zida dugačkog 32 m, kao i postavljanje odbojne ograde na oštrom zavoju uz rub nerazvrstane ceste u naselju Pinezići, iznad luke Sv. Fuske. Sa zadaćom rješavanja problematike oborinske odvodnje na županijskoj cesti u naselju Salatići (autobusno ugibalište), prihvaćena je ponuda tvrtke Fluming d.o.o. iz Rijeke, vrjedna 12.500,00 kn, s PDV-om, za izradu idejnog rješenja oborinske odvodnje.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki Ford Pogarčić d.o.o. iz Rijeke, 17. rujna ove godine, dozvoljen je zakup javne površine (50 m2) na dijelu Obale hrvatske mornarice u gradu Krku, radi organizacije izložbe vozil. Kako, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata, cijena za takve i slične prezentacije iznosi 10,00 kn po m2 na dan, obveza plaćanja korištenja dodijeljene lokacije naposljetku iznosi 500,00 kn. Nakon što je na znanje primljen dopis Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka vezan uz problem zakrčenosti Ulice Alojzija Stepinca u gradu Krku, u slučaju interveniranja vatrogasnim vozilom, odnosno apel da se povede briga o vatrogasnim pristupima u cijeloj starogradskoj jezgi, zaključeno je kako će se in situ, radi moguće drugačije organizacije ugostiteljskih i drugih (turističkih) sadržaja, detektirati sva suženja koja onemogućuju pristup vatrogasnim vozilima. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskom d.o.o. iz Krka, vrijedna 25.312,50 kn, s PDV-om, za uređenje bankina i kosina s ciljem odvodnje oborinskih voda uz rub nerazvrstanih i lokalnih cesta na području naselja Brzac, Milohnići i Linardići (Brzac - Vela Jana; Brzac - Glavotok; Linardići - Vela Jana).