136. Kolegij: Najavljeno 3D (lasersko) snimanje gradskih zidina

U uredu gradonačeknika, 05. rujna 2016. godine, nakon jednomjesečne ljetne stanke, održan je 136. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotreni su rezultati Javnog poziva za korištenje prostora osnovnoškolske sportske dvorane za tekuću, 2016./2017. školsku godinu, na koji je između 15. lipnja i 15. srpnja pristiglo devet molbi, i to redom Stolnoteniskog kluba Malinska-Dubašnica, Košarkaškog kluba Krk, Streličarskog kluba Maura kal, Altletskog kluba Krk, Judo kluba Krk, Jedriličarskog kluba Plav, Javne vatrogasne postrojbe Krk, te dvije molbe grupe građana što se odnose na treniranje odbojke i košarke. Nakon odrađenog zajedničkog sastanka s predstavnicima navedenih grupa definirana je konačna satnica, koja u primjenu ide već od ponedjeljka, 12. rujna. Nakon što je Paula Mulej iz Njivica, kao predstavnica Općine Omišalj, razriješena dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, novom je članicom imenovana Lorena Mihelčić iz Omišlja. Potpora od 3.000,00 kn dodijeljena Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica za organizaciju (neodržanog) turnira Lovrečeva open, prenamijenjuje se za realizaciju skorašnjeg 5. po redu Prvenstva jadranskih otoka, koje se 01. listopada ima održati u Malinskoj. Na inicijativu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, učeniku generacije Dominiku Radiću, retrogradno će se uručiti pripadajuća nagrada, u vrijednosti od 1.000,00 kn. Centru za kulturu Grada Krka dodijeljena je potpora od 7.000,00 kn za izdavanje knjige Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim bitkama kroz stoljeća, autora Mladena Bastijanića Cicute, koja na 160 stranica, uz bogatu fotografsku dokumentaciju, po prvi put donosi cjelovitu priču o najpoznatijoj krčkoj pomorskoj obitelji. Prva promocija ove vrijedne publikacije bit će organizirana u Krku, početkom listopada, u sklopu programa Štorije o galiji Cristo Ressussitato, nakon čega slijedi promoviranje u Kotoru. Na prijedlog Judo kluba Krk, Joško Marković i Nadja Nekić, osvajači srebra, odnosno bronce na nedavno (u Rijeci i Zagrebu) održanim Europskim sveučilišnim igrama, bit će nagrađeni novčanom potporom od 700,00 kn za osvojeno drugo i 500,00 kn za osvojeno treće mjesto. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zaključeno je kako se u ovom trenutku ne može krenuti s realizacijom investicije koja pored asfaltiranja dijela Lakmartinske ulice u gradu Krku podrazumijeva izgradnju fekalne kanalizacije, odnosno rekonstrukciju vodovoda te izgradnju tamošnje elektroničke komunikacijske infrastrukture, obzirom da su navedeni radovi predviđeni projektom koji će biti financiran iz fondova Europske unije. Prema tome, asfaltiranje Lakmartinske ulice u vrijednosti od 54.455,60 kn, bez PDV-a, a što je predviđeno ovogodišnjim Ugovorom o građenju sklopljenim s tvrtkom GP Krk d.d. iz Krka, bit će, iz spomenutog razloga, aneksom ugovora iz istog izuzeto. Radi asfaltiranja dijela Ulice Staro selo (kod kbr. 40) u naselju Vrh prihvaćen je revidirani troškovnik koji spomenutu investiciju procjenjuje na 56.052,50 kn, s PDV-om. No, prije nego li se krene s asfaltiranjem potrebno je realizirati i infrastrukturu, kako vodovodnu, tako i onu elektroničku komunikacijsku, što je temeljem prihvaćenog troškovnika TKD Ponikve voda d.o.o. procijenjeno na ukupno 46.057,06 kn, s PDV-om. Ti se radovi, ukoliko to dinamika dopusti, planiraju realizirati ove, ili pak naredne godine. Nakon razmotrenog očitovanja nadzornog inženjera Eda Hera,  prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 18.712,50 kn, s PDV-om, za izvođenje neophodnih dodatnih radova na sanaciji i uređenju dijela prvog kata negdašnje škole u naselju Milohnići, a koji se prilikom izrade osnovnog troškovnika nisu mogli predvidjeti. Vezano uz istu investiciju, prihvaćen je i prijedlog Mjesnog odbora Milohnići da se obuhvat radova proširi na rekonstrukciju unutarnjeg zida stepeništa i hodnika što je nužno radi postizanja kompletne funkcionalnosti interijera prizemlja i prvog kata same zgrade. Prema tome, sa zadaćom realizacije navedenog posla prihvaćena je ponuda Obrta Gromača, i to u iznosu od 26.956,25 kn, s PDV-om. Nastavno na jedan od prethodnih zaključaka Kolegija, odobrena je ponuda riječkog GPZ-a d.d., vrijedna 26.250,00 kn, s PDV-om, za izradu idejnog projekta ceste U-5.3 obuhvaćene Detaljnim planom uređenja poslovne zone Sv. Petar u gradu Krku. Nakon što je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske za izradu projektne dokumentacije vezane uz sanaciju gradskih bedema odobrilo 100.000,00 kn bespovratnih sredstava, od tvrtke Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore, bit će zatražena ponuda za 3D (lasersko) snimanje svog očišćenog dijela gradskih zidina, zajedno s izradom geodetske situacije te njihovim iscrtavanjem. Temeljem Rješenja Hrvatskih voda d.o.o., za zgradu krčkog Jedriličarskog kluba Plav izdvojeno je 50.338,91 kn vodnog doprinosa. Na prijedlog Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Omišlja, vrijedna 7.505,63 kn, s PDV-om, za dobavu, dopremu i ugradnju stupa javne rasvjete u dvorištu školske zgrade.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je i prihvaćen polugodišnji Izvještaj tvrte Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru nad održavanjem zelenih površina na području grada Krka, i to za period od 01. siječnja do 30. lipnja, ove godine. Kako nam donosi predmetni dokument, u izvještajnom razdoblju ugovoreni dio programa odrađen je uobičajenim ritmom i kvalitetom, s ukupnim troškom od 457.303,35 kn, s PDV-om. Uz to, prihvaćena je odobrena Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, u iznosu od 28.750,00 kn, s PDV-om, za čišćenje terena oko upojnih građevina na području polja Kimpi.
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, načelno je prihvaćena ponuda zagrebačkog Instituta Ruđer Bošković, vrijedna 185.714,00 kn, s PDV-om, radi izrade analize postojećeg stanja Puntarske drage, ukoliko traženi iznos pored Grada Krka, u jednakom omjeru, osigura i Općina Punat. Temeljem pregleda svih dosad dostupnih podataka o kakvoći mora, zadaća ovog elaborata bila bi procijeniti, odnosno predložiti optimalan monitoring zagađenja Puntarske drage.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, definirane su Upute za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2019. godine, koje se svim njegovim korisnicima dostavljaju najkasnije do 08. rujna.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotrena je Procjena ugruženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje grada Krka, koja će, nakon što je dobila pozitivnu suglasnost Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, biti predstavljena i Gradskom vijeću. Temljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o HGSS-u, prihvaćen je prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja da se i njihov predstavnik uskoro uvrsti u Stožer civilne zaštite Grada Krka.