135. Kolegij: Sudjelujte na Sajmu poduzetništva u Rockenhausenu

U uredu gradonačeknika, 26. srpnja 2016. godine, održan je 135. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, uz ostale zaključke kojima su rezultirali predmeti što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnik Darijo Vasilić, posebno je izdvojen onaj temeljem kojeg će u skorije vrijeme na Internet stranicama Grada Krka biti objavljen poziv za sudjelovanje krčkih obrtnika, poljoprivrednika i ostalih proizvođača na tradicionalnom jesenjem Sajmu poduzetništva u (njemačkom) gradu Rockenhausenu. I dok prijevoz osigurava Grad Krk, trošak smještaja trebali bi snositi sami sudionici ove višednevne sajmene priredbe, s time da se ostale informacije mogu dobiti u Odsjeku za gospodarstvo.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, raspravljeni su i usvojeni prijedlozi javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje školskih knjiga, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije) za 2016./2017. školsku godinu, namijenjeni osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka. Nakon što se odluke o sufinanciranju nabave školskih knjiga usvoje na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, javni pozivi, zajedno s pripadajućim obrascem zahtjeva, bit će dostupni na Internet stranicama Grada Krka. Ovom hvalevrijednim programom, kojim se za nabavu školskih knjiga učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole odobrava iznos do 500,00 kn, učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole iznos do 1.000,00 kn, a srednjoškolcima potpora u vrijednosti od 500,00 kn, obuhvaćeno je više od 600 školaraca. Središnja manifestacija kojom otočani svake godine obilježavaju Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, kao i dosad održat će se u Svetištu Majke Božje Goričke nedaleko Batomlja. Radi zahtjevnijeg programa, a temeljem Zaključka Koordinacije načelnika općina otoka Krka i gradonačelnika Grada Krka, troškovi sufinanciranja ove tradicionalne svečanosti, a što ih istim iznosom namiruje svaka od otočnih jedinica lokalne samouprave (pa tako i Grad Krk), povećani su 5.000,00 kn na 7.000,00 kn. Na inicijativu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, Samostana sv. Marije na Glavotoku, Grad će podržati skorašnje slavlje što se priređuje povodom obnove Porcijunkulskog Proštenja iz samostanske crkve, i to nabavom slastica te preuzimanjem troška razglasa za potrebe nastupa Klape Kaštadi. 
Tijekom rasprave o predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljeno očitovanje Općine Punat, kojim je izražena suglasnost da će, pored Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije i Grada Krka, sudjelovati u sufinanciranju izgradnje spoja biciklističke staze i šetnice od crkvice sv. Dunata do novoizgrađene ceste i šetnice Dunat - Punat. Nakon što je raspravljen prijedlog Darka Mršića iz Linardića za proširenje građevinskog područja naselja Milohnići i Žgaljići, zaključeno je kako se u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije planira krenuti u analizu građevinskih područja Grada Krka s ciljem utvrđivanja mogućnosti za predloženo.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, na znanje je primljen stav Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, da Strategija razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine ne zahtjeva provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš, obzirom da se radi o aktu kojim se ne definiraju konkretni zahvati s prostornim smještajem. Radi ishodovanja dodatnih mišljenja radni prijedlog Strategije proslijedit će se Hrvatskim šumama i Konzervatorskom odjelu u Rijeci. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Turističkoj zajednici Grada Krka radi održavanja Krčkog sajma, kao i prethodnih godina, dane su suglasnosti za korištenje javnih površina, produžetak radnog vremena, zatvaranje prometnice na potezu od benzinske stanice INA-e do Malog parka, gašenje javne rasvjete na Trgu Kamplin, ispaljivanje vatrometa te (eventualno) ishodovanje kartica za besplatno parkiranje namijenjenih izlagačima i izvođačima. Uz to, razmotreni su i prihvaćeni amandmani na prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima osnovne škole za školsku 2016./2017. godinu, a koja je uvrštena u Dnevni red nadolazeće, 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analizirane su pojedinačne zamolbe vlasnika/korisnika poslovnih prostora u krčkoj starogradskoj jezgri kojima se traži produljenje roka za uklanjanje vanjskih jedinica klima uređaja s tamošnjih fasada te je kao krajnji rok određen 31. prosinac, ove godine, s time da je do 30. rujna, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, potrebno dostaviti tehničko rješenje planiranog izmještanja. Temeljem dostavljene zamolbe, Marija Škarpe iz Malinske tijekom 2016. godine oslobođena je plaćanja održavanja sustava gradske kabelske televizije (KDS) za stambeni objekt u gradu Krku, budući da se isti rekonstruira.
 
Prvi sljedeći sastanak Kolegija održat će se u ponedjeljak, 05. rujna.