133. Kolegij: Krk dobiva interpretacijski centar pomorske baštine

U uredu gradonačeknika, 11. srpnja 2016. godine, održan je 133. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Imovinsko-pravne službe, s ciljem skorašnje verifikacije, razmotrena je odluka o zaključenju Sporazuma s Robertom Ristom iz Krka kojim se uređuju međusobni odnosi između imenovanog investitora (i vlasnika) te Grada Krka glede korištenja i održavanja trga uređenog na platou ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke. Također, na inicijativu Primorsko-goranske županije, prihvaćen je prijedlog Sporazuma o korištenju poslovnog prostora bez naknade, i to onog smještenog u Frankopanskoj ulici bb, u gradu Krku (korpus negdašnje knjižare Pontes), radi uređenja interpretacijskog centra pomorske baštine za potrebe provedbe projekta Mala Barka 2. Ondje bi, stoga, u dogledno vrijeme, trebao biti otvoren stalni postav s eksponatima vezanim uz pomorsku i ribarsku baštinu grada i otoka Krka, čime će se zasigurno unaprijediti turistička ponuda, ali i osigurati prezentacija ovog itekako zanimljivog segmenta našeg povijesnog nasljeđa. Tvrtki Stanek d.o.o. iz Varaždina, radi prenamjene dijela Trga bana Josipa Jelačića (plato ispred krčke filijale Erste & Steiermärkische banke), Grad nije u mogućnosti dati pozitivnu suglasnost za postavljanje privremenog objekta radi prodaje knjiga tijekom druge polovice srpnja i prve polovice kolovoza ove godine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Ivana Hodanića iz Krka, čija obitelj ima privremeno prebivalište na području Općine Dobrinj, da se nadolazeće pedagoške, 2016./2017., godine sufinancira boravak njegovog djeteta u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan - Područnom vrtiću Polje. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je potpora za izlet djelatnika škole u Brinje, s time da će, kao i prethodnih godina, biti podmiren trošak prijevoza. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog tvrtke Cro-futura d.o.o. iz Krka da se krene u izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu, kako bi se, s ciljem izgradnje poslovnog objekta (skladišno-trgovačke namjene), formirala cesta u Zoni 29, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Budući da je ovogodišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđena izgradnja stotinjak metara dugog nogostupa u dijelu Ulice Kralja Tomislava, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 7.250,00 kn (s PDV-om) za izradu tehničkog rješenja kojim bi bilo obuhvaćeno iskolčenje i snimanje poprečnih profila te izrada izvedbenog troškovnika. S namjerom rješavanja sigurnosti prometovanja u dijelu Ulice Narodnog preporoda, prihvaćena je također ponuda tvrtke GPZ d.d., u iznosu od 10.625,00 kn (s PDV-om), radi izrade idejnog rješenja izgradnje nogostupa, a koja podrazumijeva građevinsko i prometno rješenje te formiranje izvedbenog troškovnika.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćene su ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića za strojno krčenje rubova ceste na trima dionicama, i to od naselja Brzac prema području Lagdimor (1.200 m) za 7.500,00 kn (s PDV-om), od naselja Linardići i Brzac prema uvali Vela Jana (3.800 m) za 23.750,00 kn (s PDV-om) te od naselja Brzac prema naselju Glavotok (900 m) za 6.750,00 kn (s PDV-om). Gradskom društvu Crvenog križa Krk dana je suglasnost za provođenje besplatne obuke namijenjene neplivačima i plivačima početnicima, a koja će se između 11. i 15., te 18. i 22. srpnja odvijati na gradskoj plaži Portapisana. Danijeli Milohnić iz Milohnića, na korištenje je, bez zakupnine, ustupljena javna površina (od m2) na Placi u naselju Milohnići za postavljanje štanda radi prodaje povrća iz ekološkog uzgoja. Ivanu i Valentinu Buiću iz Krka dozvoljeno je ulično sviranje (flaute i roga), i to na prostoru Vele place (stepenište apoteke), ali samo kada se ondje ne odvijaju neke druge manifestacije (u organizaciji Turističke zajednice Grada Krka ili Centra za kulturu Grada Krka).
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu, i to u onom dijelu koji regulira postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, a o čemu će se rasprava povesti na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća.