132. Kolegij: Od jeseni produženi boravak i u Područnoj školi Vrh

U uredu gradonačeknika, 04. srpnja 2016. godine, održan je 132. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je inicijativa Osnovne škole Fran Krsto Frankopan da se s početkom nadolazeće školske godine za učenike nižih razreda Područne škole Vrh pokrene program produženog boravka. Osim zadovoljavajućim prostornim uvjetima uporište za ovakvu odluku pronađeno je i u rezultatima ankete provedene među roditeljima koji će naposljetku ovu uslugu po danu plaćati 20,00 kn, dok će razliku do pune ekonomske cijene podmirivati Grad Krk. Uz to, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan odobrena je potpora od 8.086,32 kn za nabavku knjiga koje će se tijekom svečanosti podjele svjedodžbi pokloniti najboljim učenicima. Temeljem Odluke o nagrađivanju o učenika i nastavnika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, učenici generacije Miji Bušljeti, koja je netom završila gimnaziju, osigurana je nagrada vrijedna 1.000,00 kn. Mjesnom odboru Kornić, dodijeljena je pomoć u iznosu od 3.391,00 kn radi kupnje zaštitne mreže na tamošnjem igralištu.
Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, a po odrađenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za pribavljanje usluge osiguranja imovine Grada Krka, pored dvije zaprimljene ponude (Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. Zagreb - 139.644,00 kn i Croatia osiguranja d.d. Zagreb - 142.538,00 kn), kao povoljnija prihvaćena je ona Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. Zagreb, vrijedna 139.644,00 kn. Nakon provedenog Natječaja (u Narodnim novinama objavljenog 17. lipnja 2016. godine) za davanje u zakup dijela k.č. 2342/2, k.o. grad Krk, površine od 90 m2, u svrhu parkiranja automobila, najpovoljnijom natjecateljicom utvrđena je Jasna Maligec iz Krka, ponudivši, za period od 01. srpnja do 30. rujna 2016. godine, zakupninu od 4.505,00 kn. Po provedenom Natječaju (u Narodnim novinama objavljenom 17. lipnja 2016. godine), za kupnju dijela z.č. 4452/3, k.o. Kornić, površine od 153 m2, radi formiranja okućnice, najpovoljnijim natjecateljima utvrđeni su Katica i Anton Braut iz Kornića, ponudivši kupoprodajnu cijenu u visini od 75,00 EUR/m2. Uz to, prihvaćena je zamolba Roberta Rista iz Krka da se s nastavkom uređenja zgrade i partera na dijelu Trga bana Josipa Jelačića krene već 05. rujna 2016. godine, kao i prijedlog da se na njegovom zapadnom dijelu, tijekom ljetnih mjeseci, postavi nekolicina dječjih igrala. Vilimu Mandekiću iz Krka dana je načelna suglasnost da na dio pročelja poslovnog prostora smještenog na adresi Josipa Jurja Strossmayera 4 postavi bankomat, ali uz prethodno ishodovane uvjete Povjerenstva kojem je dodijeljen projekt uređenja starogradske jezgre grada Krka, a kojeg čine Lucija Štefančić, Ema Aničić i Igor Hrast. Franji Petruši iz Zagreba odobrena je molba da na Trgu Kamplin, između 15. srpnja i 15. kolovoza 2016. godine, uz dnevni zakup javne površine, obavlja djelatnost crtanja portreta.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići prihvaćena je ponuda Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju Škarpelin iz Brsca, vrijedna 14.764,00 kn, za izgradnju potporno-ogradnog zida preko puta obiteljske kuće br. 175 u naselju Brazca, s time da će se poslu pristupiti nakon što se riješe potrebni imovinsko-pravni odnosi. Također, prihvaćen je i zahtjev Zorana Acingera iz Vrha za rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na cesti izvedenoj na komunadi z.č. 941/1, k.o. Vrh, i to na način da će se najprije krenuti u izradu elaborata po Zakonu o cestama, nakon čega (u drugoj fazi), po upisu ceste u katastar i gruntovnicu, slijedi uvrštavanje asfaltiranja i ondje predviđene javne rasvjete u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Kako u nastavku doznajemo, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je pozitivnu suglasnost na Konačni prijedlog Urbanističkogplana uređenja UPU 2 - Kornić, kojeg sada očekuje rasprava na sjednici Gradskog vijeća, a čije se održavanje planira krajem srpnja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim predloženo je kako bi trebalo otkloniti sva neuređena divlja odlagališta komunalnog otpada i spriječiti pojavu novih; osigurati dovoljan broj spremnika za otpad; educirati o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito prazniti barke na vezu; te spriječiti držanje i hranjenje kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama. Milanu Žužiću iz Krka odobreno je korištenje javne površine, između 05. i 08. srpnja 2016. godine, za postavljanje pokretne skele radi ličenja fasade Restorana Galija, s time da je u slučaju korištenja nove boje, obzirom na posebne uvjete koji važi za područje starogradske jezgre, potrebno ishodovati suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Krčkim dvorima d.o.o. iz Krka, za Beach bar smješten na području Dunata, u periodu od 15. srpnja do 01. rujna 2016. godine, dozvoljava se radno vrijeme do 02.00 sata ujutro.
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, razmotrene su mogućnosti ponovnog predstavljanja krčkih proizvođača na Jesenjem sajmu u Rockenhausenu o čemu će više riječi biti uskoro na Internet stranicama Grada Krka.