131. Kolegij: Odobreni besplatni udžbenici svim krčkim osnovnoškolcima

U uredu gradonačeknika, 28. lipnja 2016. godine, održan je 131. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmeta Imovinsko-pravne službe, kao jedina zaprimljena ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na farbanju fasada župne crkve sv. Jakova i Društvenog doma u naselju Kornić prihvaćena je ona tvrtke Gromača iz Kornića, vrijedna 135.707,00 kn (s PDV-om). Uz to, pozitivno mišljenje dano je prijedlozima granica pomorskog dobra za područje uvale Čavlena, kao i za područje Dunata.
Uz ostale zaključke kojima su rezultirali predmeti što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnik Darijo Vasilić, posebno je izdvojen onaj temeljem kojeg će Grad Krk učenicima Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, točnije Matične škole Krk i Područne škole Vrh, u cijelosti financirati nabavu školskih udžbenika, dok će se srednjoškolcima s područja Grada Krka, bili oni polaznici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir ili neke od srednjih škola izvan otoka Krka, taj trošak, kao i dosad, sufinancirati iznosom od 200,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Obrta Božo grill iz Krka da im se, za jednogodišnje razdoblje te uz naplatu korištenja javne površine, na fasadi ugostiteljskog objekta smještenog iznad Trga Pjanka dozvoli ugradnja triju sklopivih (ugostiteljskih) pultova. Odobrena je i zamolba Karoline Kokić Borić iz Krka za priključenje svjetleće reklame stomatološke ordinacije na stup javne rasvjete lociran u dijelu Ulice Stjepana Radića, i to uz godišnju naknadu od 542,54 kn, a kojom je pored troška električne energije što ga generira spomenuta reklama obuhvaćen i trošak one prethodno montirane u Ulici Kralja Tomislava. Nakon što je razmotren dopis Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Službe za sigurnost cestovnog prometa, vezan uz problem sakupljanja i zbrinjavanja životinjskih leševa s javnih (državnih i županijskih) cesta, temeljem Zakona o veterinarstvu, za to ovlaštenom (pravnom/fizičkom) osobom na području Grada Krka imenovana je Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice s kojom Grad Krk ima potpisan Ugovor o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa za 2016. godinu. Djeci Damira Petraka iz Zagreba, tijekom ljetnih mjeseci, dozvoljeno je ulično muziciranje na Krčkoj rivi, točnije na korijenu Ribarskog mula. Temeljem zamolbe tvrtke Eko agra iz Slavonskog Broda, uz odgovarajuću godišnju naknadu, odobreno je označavanje i korištenje jednog rezerviranog parkirnog mjesta u neposrednoj blizini Restorana Neptun. Na inicijativu Odsjeka i krčkog Komunalnog društva Vecla, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, vrijedna 24.875,00 kn (s PDV-om) s ciljem popravka i sanacije makadamskih puteva na području poluotoka Prnibe. Ugostiteljsko-turističkom obrtu Stanić iz Krka, uz naplatu korištenja javne površine, dozvoljeno je postavljanje barskog stola pred ulazom u Koktel bar Volsonis, dok je za vitrinu koju planiraju montirati na pročelje spomenutog ugostiteljskog objekta, prije donošenja konačne odluke, potrebno dostaviti tehničko rješenje.  
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Ugostiteljsko-turističkom obrtu Stanić iz Krka načelno je, tijekom srpnja i kolovoza, odobren produžetak radnog vremena do 03.00 sata ujutro, ali uz obvezu da prethodno dostave po danima organiziran program događanja.
Uz ostale zaključke kojima su rezultirali predmeti što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, Zorislavu Antunu Petrović, autoru projekta Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku odobrena je potpora od 1.000,00 kn za organizaciju dviju tematskih izložbi koje s početkom nove školske godine trebale biti realizirane u suradnji Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan - Matičnom školom Krk i Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir.