130. Kolegij: Grad Krk u promotivnoj kampanji oglašavanja sa zračnim prijevoznicima

U uredu gradonačeknika, 20. lipnja 2016. godine, održan je 130. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Od ostalih prisutni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj i Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, nakon odrađenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje konzultantskih usluga vezanih uz izradu pripremne dokumentacije, odnosno Studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, pored dvije zaprimljene ponude (Lator d.o.o. iz Zagreba - 194.600,00 kn i Emerson d.o.o. iz Zagreba - 206.500,00 kn), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Lator d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 194.600,00 kn (s PDV-om). Kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi u dijelu Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku, usvojen je prijedlog vlasnika - Milke Kosić i Željke Sabljić iz Krka - da Grad Krk otkupi k.č. 2039/8, površine od 124 m2, točnije parcelu zauzetu izgradnjom ceste, a za koju je određena kupoprodajna cijena od 25,00 EUR/m2. Obzirom na inicijativu građana, za dijelove k.č. 2527/2 i k.č. 2500/2 u gradskom vlasništvu, što se nalaze na području Dražica u gradu Krku, uskoro će biti raspisan natječaj kojim će se isti nuditi u zakup, i to kao parkirališne površine. U nastavku, iznova je razmotrena te naposljetku i prihvaćena inicijativa Centra za kulturu Grada Krka da Galerija Decumanus više ne bude jedno od biračkih mjesta na području grada Krka kojeg će zamijeniti prostor osnovnoškolske sportske dvorane smještene na Trgu krčkih glagoljaša. Budući da tražena djelatnost nije sadržana Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu, odbijen je prijedlog tvrtke JOB j.d.o.o. iz Osijeka za davanje koncesijskog odobrenja radi prodaje sladoleda na kupalištu Plav. I na kraju, donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji novih grobnih mjesta na Mjesnom groblju Poljica, što predstavlja investiciju vrijednu 397.200,00 kn (bez PDV-a).
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćene su primjedbe formirane nakon sastanka s predstavnikom Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke vezane uz proces izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk, koje će radi očitovanja, prije nego li se Izvedbeni projekt u cijelosti definira, biti proslijeđene samom projektantu. Nakon provedene procedure javne rasprave, usvojen je Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, koji se, radi dobivanja suglasnosti, najprije šalje Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, da bi raspravu na kraju zaključili gradski vijećnici. 
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, OPG-u Gvozdović iz Soljana, uz prethodnu suglasnost Mjesnog odbora Kornić, između 08. srpnja i 27. kolovoza ove godine, radi prodaje voća i povrća odobren je zakup gradskog zemljišta na području Dunata. Nadalje, tvrtki IMMOBILIARE 3 TAG d.o.o. iz Rovinja omogućeno je produženje izvođenja građevinskih radova u naselju Brazc, zaključno s 30. lipnjem, kao što je i Zajedničkom odvjetničkom uredu Želimira Brozovića, Jasne Trinajstić Krause i Marina Trinajstića, do istog datuma, dozvoljeno izvođenje keramičarskih radova na stepeništu koje vodi u uredske prostorije. Mjesnom odboru Kornić odobrena su sredstva radi nabave zaštitne mreže za potrebe odbojkaškog igrališta na području Dunata. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 5.688,00 kn, za sanaciju makadamskog puta u naselju Salatići nedavno ruiniranog oborinskim vodama.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2016. godini, čiji su potpisnici pored Grada Krka, Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Kvarnera. Udruženo oglašavanje Grad će tako sufinancirati iznosom od 59.734,46 kn, i to u dvije rate, od kojih je prvu potrebno podmiriti tijekom lipnja, a drugu do 15. rujna. Ovu inicijativu s 23.893,78 kn također će podržat Turistička zajednica Grada Krka, a planirano je da isti iznos osiguraju i krčki gospodarstvenici. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, vrijedna 4.250,00 kn (s PDV-om) za izgradnju betonskog zaštitnog okna kako bi se cijev treće istražne bušotine na polju Kimpi zaštitila tijekom ispitivanja i mjerenja. Nakon što je razmotren prvi dio Glavnog projekta Cvijeće ulicama (starog) grada, s ciljem ulaska u njegovu realizaciju zaključeno je kako će se najprije zatražiti ponuda za izradu klupice oko stabla koprivića pred ulazom u starogradsku jezgru.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnik Darijo Vasilić, tvrtki Regis d.o.o. iz Osjeka, odobren je zakup sporednog dijela Ulice J. J. Strossmayera u gradu Krku, površine od 8 m2, za uređenje ugostiteljske terase ispred ugostiteljskog objekta Citta vecchia.