129. Kolegij: U pripremi nova monografija Grada Krka

U uredu gradonačeknika, 13. lipnja 2016. godine, održan je 129. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi korištenja osnovnoškolske sportske dvorane tijekom sljedeće školske godine (od 15. rujna 2016. do 15. lipnja 2017.) - namijenjen klubovima, udrugama, društvima i grupama građana - biti otvoren između 15. lipnja i 15. srpnja, i kao takav dostupan na gradskim Internet stranicama. Prostor što im se daje na raspolaganje grupe građana mogu koristiti uz naknadu od 100,00 kn po satu (45 minuta), s time da će se dvorana moći zakupiti na minimalno jedan te maksimalno tri sata u kontinuitetu. U Povjerenstvo koje će razmatrati pristigle zahtjeve i definirati konačan raspored korištenja sportske dvorane potom su imenovani: Mladen Pavačić, Petar Kopanica i Marinka Margan. Kako je u nastavku analizirano izvješće Dječjeg vrtića Katarina Frankopan o upisu djece koja će nadolazeće pedagoške godine pohađati tu otočnu ustanovu, saznajemo da su natječajem zaprimljene ukupno 243 prijave, s time da je pravo upisa u otočne vrtiće ostvarilo 148-ero mališana, a 65-ero ih je ostalo neupisano, dok 20-ero nije ostvarilo to pravo. Iako prebačaj iz jednog vrtića u drugi čeka još desetero mališana, slobodnih mjesta zasad ima u Njivicama, Baški, Vrbniku i Polju. Nastavno na jedan od prošlogodišnjih Zaključaka, prihvaćena je ponuda riječke nakladničke kuće Glosa d.o.o., vrijedna 102.000,00 kn (bez PDV-a), za izradu monografije Grad Krk - upravno, crkveno, kulturno i gospodarsko središte otoka Krka, autora dr. sc. Antona Bozanića, koja će biti publicirana u nakladi od 1.000 primjeraka. Riječ je o rukopisu koji će na 160 stranica iznijeti priču o Gradu Krku, od najstarijih vremena, pa sve do danas, a koja će biti predstavljena sljedećim poglavljima: Krčka gradska jezgra - Splendidissima civitas Curictarum, Krk središte otoka, Krk nekada i danas - povijesne mijene, Krčka biskupija, Župa Krk, Krčko kulturno nasljeđe, Gospodarstvo i turizam te Kronologija važnijih zbivanja u Krku. Krčkom Društvu za sportsku rekeraciju Šišulica dana je suglasnost za održavanje programa obuke neplivača u uvali Ježevac, kao i organizaciju Ljetnog sportskog kampa koji će, tijekom srpnja, okupljenim mališanima ponuditi obuku iz različitih sportova vezanih uz vodu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo,dogovoreno je kako će se Nacrt prijedloga Strategije razvoja turizma Grada Krka, a čija je izrada povjerena Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, proslijediti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, i to s ciljem ishodovanja mišljenja o (eventualnom) utjecaju predmetne Strategije na ekološku mrežu. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, u iznosu od 7.500,00 kn, za izvođenje istražnih radova u svrhu pronalaska najboljeg rješenja vezanog uz zbrinjavanje oborinskih voda na dijelu prometnice uz istočni rub polja Kimpi, nadomak grada Krka.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćene su ponude tvrtke Frisd d.o.o.iz Krka za dobavu i montažu novih nadzornih kamera za pet gradskih lokacija, kao i ponuda za spajanje postojeće optičke infrastrukture s lokacijom gdje će se, na području Dunata, postaviti nova nadzorna kamera i WiFi antena.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojena je inicijativa Jadranke Radovačević iz Osijeka da se tamošnjoj Bubnjarskoj skupini RitamOS u mjesecu srpnju, radi nastupa u sklopu ljetne turneje, odobri korištenje javne površine, točnije dijela Obale hrvatske ratne mornarice - između dva centralna stupa javne rasvjete. Kako bi se što bolje označila buduća punionica za električna vozila, prihvaćena je ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, vrijedna 3.987,50 kn (s PDV-om), za iscrtavanje horizontalne te dobavu i postav vertikalne prometne signalizacije. Mjesnom odboru Vrh, temeljem ponude Zanatsko-prijevozničkog obrta Žužić iz Vrha, odobreno je 8.687,50 kn (s PDV-om) za popravak makadamskog puta na dionici od naselja Salatići do područja Krčine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o privremenim javnim parkiralištima s naplatom, kojim se postojećem popisu dodaju parkirališta Punta de galeto (od Ružmarinske ulice prema kupalištu Punta de galeto) i Dunat, dok se parkiranje autobusima omogućava i na parkiralištu Kružni tok II.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojeno je Izvješće o javnoj raspravi vezanoj uz III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, a koje se odnose isključivo na objedinjavanje pet katastarskih čestica u jednu kako bi se omogućila veća tlocrtna površina poslovno-trgovačkog centra čija se izgradnja ondje planira.