127. Kolegij: Grad Krk pristupio (globalnoj) Mreži zelenih gradova

U uredu gradonačeknika, 30. svibnja 2016. godine, održan je 127. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, veteranima Nogometnog kluba Krk odobrena je potpora u iznosu od 3.000,00 kn za organizaciju memorijalnog nogometnog turnira posvećenog Tončiju Skomeršiću Fortunati, a koji će ove godine, 04. lipnja, pored domaćina, okupiti predstavnike nogometnih klubova Prelog i Radnik.
Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, nakon što je proveden postupak nabave bagatelne vrijednosti za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima Brzac i Žgaljići, i zaprimljena tek jedna ponuda, ona GP-a Krk d.d. iz Krka, vrijedna 273.947,00 kn (s PDV-om), ista je prihvaćena. Nadalje, odbijen je prijedlog Kulturno-umjetničke udruge Lateralus iz Rijeke da podno okrugle kule Frankopanskog kaštela urede tzv. vilinski kutak. Obzirom na građansku inicijativu, za dio parcele u gradskom vlasništvu, a što se nalazi u Bašćanskoj ulici u gradu Krku, na gradskim Internet stranicama uskoro će se raspisati natječaj kojim će se ista davati u jednogodišnji zakup, i to kao parkirališna površina sa šest parkirnih mjesta. 
Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon što je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić dala pozitivno mišljenje, zaključeno je kako će se isti, u regularnoj proceduri, na razmatranje proslijediti Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, a sve s ciljem njegova konačnog usvajanja na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća. Načelno je prihvaćena inicijativa Mjesnog odbora Milohnići da se projekt sanacije i uređenja dijela Društvenog doma u naselju Milohnići dopuni novim, dosad neplaniranim radovima, s time da će se točna vrijednost te investicije dogovoriti na sastanku s predstavnicima Mjesnog odbora. 
Kao uvod u raspravu o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, kako je istaknuto, za izradu projektne dokumentacije vezane uz sanaciju gradskih bedema Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je 100.000,00 kn bespovratnih sredstava. Kao i dosad, Grad će krčkim srednjoškolcima donirati stablo masline, vrijedno 1.140,00 kn, kako bi taj globalno prihvaćen simbol mira, u sklopu proslave Dana škole, zasadili u školskom dvorištu. Naime, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir uključena je u međunarodnu inicijativu Environment Online - ENO, virtualnu školu i svojevrsnu platformu za promicanje načela održivog razvoja i mirotvorstva. Jedna od sigurno najprepoznatljivijih aktivnosti tog programa jest ENO Tree Planting Day iliti Dan sadnje stabala kojem je zadaća do 2017. godine diljem svijeta potaknuti sadnju čak stotine milijuna stabala, a kroz to javnost osvijesti o klimatskim promjenama, važnosti očuvanja ekosustava te nužnosti življenja u skladu s principima održivosti. Upravo na poticaj srednjoškolaca Grad Krk se, pored 55 gradova i regija svijeta, priključio programu ENO Green Cities Network, odnosno Mreži zelenih gradova, obvezavši se time, kako bi pridonio uspjehu te globalne akcije, svake godine donirati im sadnicu ili sjeme, odnosno omogućiti im područje za sadnju. Temeljem zamolbe Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Stolarskog obrta Barić iz Omišlja, vrijedna 18.750,00 kn (s PDV-om) za uređenje poda od hrastovine u interijeru župne crkve sv. Jakova u Korniću.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je nastojanje Mjesnog odbora Kornić da se farbanjem urede vanjske fasade Društvenog doma Kornić i susjedne crkve sv. Jakova, a kako je riječ o investiciji procijenjenoj na ukupno 108.566,00 kn (bez PDV-a), uskoro se kreće u postupak nabave. (Ulaganje u te radove, zajedno s financiranjem uređenja poda u crkvi sv. Jakova i sufinanciranjem uređenja župnog stana u Korniću, prilog su Grada Krka 150. obljetnici Župe sv. Jakova, koju mještani Kornića slave ove godine.) Obzirom da je na jednom od prethodnih Kolegija usvojen prijedlog Odsjeka da se uz pješačku stazu u park-šumi Dražica, iznad kameno-betonskog potpornog zida, postavi zaštitna betonska ograda, s ciljem njezine što skorije izgradnje, prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, vrijedna 35.762,50 kn (s PDV-om). Temeljem građanske inicijative, u suradnji s Komunalnim društvom Velcla, definirat će se veći broj lokacija radi postavljanja dodatnih kantica za prikupljanje otpada duž krčke starogradske jezgre.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je prijedlog Komunalnog društva Vecla da se utvrde nova privremena parkirališta s naplatom. I dok se o parkirališnim zonama na području naselja Skrbčići-Pinezići i Kornić, čekaju povratne informacije tamošnjih mjesnih odbora, prihvaćeni su prijedlozi što se odnose na grad Krk. Točnije, novim privremenim parkiralištem tako će postati ono od Ružmarinske ulice prema kupalištu Punta de galeto, dok će se parkiranje autobusima omogućiti i na parkiralištu Kružni tok II, budući da autobuseri zbog udaljenosti uglavnom izbjegavaju autobusima namijenjeno parkiralište SRC-a Josip Uravić Pepi. Temeljem zaključka Koordinacije, Grad je pristao nabavu i postavljanje sigurnosne kamere na Krčkom mostu sufinancirati iznosom od 29.82,50 kn, s time da bi razliku do 119.862,50 kn, koliko kamera vrijedi, svojim učešćem trebale podmiriti ostale otočne jedinice lokalne samouprave.