121. Kolegij: Slijedi objava natječaja za stipendije namijenjene poslijediplomantima

U uredu gradonačeknika, 11. travnja 2016. godine, održan je 121. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove.
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotren je i prihvaćen prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija za akademsku 2016./2017. godinu, a čiji će sadržaj, od 12. travnja, biti dostupan na Internet stranicama Grada Krka. Kao i dosad, potencijalni kandidati, moći će, ako zadovolje propozicije natječaja, aplicirati za mjesečnu stipendiju u iznosu 1.000,00 kn koja će se tijekom akademske godine isplaćivati u devet jednakih obroka. Na zahtjev Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Područnog vrtića Omišalj, za troje mališana s našeg područja koji su ostvarili pravo upisa u omišaljsku radnu jedinicu izdati će se potvrda o sufinanciranju njihova tamošnjeg boravka, a koja će važiti isključivo do kraja ove pedagoške godine. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost, da temeljem odluke Upravnog vijeća, objavi poziv za upis djece u dječji vrtić, i to za novu pedagošku godinu. Na inicijativu Veslačkog kluba Glagoljaš, mladoj krčkoj veslačici Lari Nenadić, za njezin doprinos otočnom sportu, tj. za osvojeno drugo mjesto na Nacionalnom prvenstvu Hrvatske u kategoriji samca za kadetkinje, ali i zaslužen naslov Darovite sportašice VI. kategorije, sukladno ustaljenoj praksi, dodijeljena je novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 kn. Načelno je podržan prijedlog Uslužnog obrta Starmedia iz Opatije da se Grad Krk uključi u realizaciju televizijskog serijala Đir s Davorom Jurkotićem, čije će emitiranje, s početkom svibnja, krenuti na jednoj od regionalnih televizijskih postaja Primorsko-goranske i Istarske županije, s time da će na skorašnjoj Koordinaciji biti riječi o uključivanju i ostalih otočnih jedinica lokalne samouprave u ovaj zanimljiv projekt. 
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, po odrađenom postupku nabave radi opskrbe Grada Krka električnom energijom, pored četiri zaprimljene ponude, kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Crodux iz Zagreba, vrijedna 626.123,00 kn. Usvojen je i prijedlog tvrtke A.N.B. d.o.o. iz Krka da se Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu dopuni ugostiteljskom terasom, površine od 77 m2, koja je locirana na z.č. 9/6, k.o. Krk. Uz to, donesena je odluka o zaključenju ugovora o ovogodišnjem održavanju zelenih površina koje nisu dijelom godišnjeg Programa održavanja zelenila (dogovorenog između Grada Krka i Komunalnog društva Vecla), i to za područje grada Krka s Rasadnikom i trgovinom Lavanda iz Krka (50.000,00 kn), za područje Mjesnog odbora Kornić s Uslužnim obrtom Rankun iz Kornića (30.000,00 kn) te za područje Mjesnog odbora Vrh s Uslužnim obrtom Žižula iz Krka (30.000,00 kn). 
Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, nakon što je Primorsko-goranska županija temeljem prijave na natječaj odobrila sredstva u visini od 60.000,00 kn za sanaciju i uređenje kupališnih i sunčališnih kapaciteta, potpisan je Ugovor o korištenju nenamjenskih sredstava iz Županijskog proračuna.
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotren je zajednički zahtjev Dalibora Vučkovića iz Rijeke, Katarine Sušanj iz Viškova, Ksenije Čovo iz Rijeke i Mare Šarčević iz Opatije te pojedinačni zahtjevi Roberta Andrašića iz Rijeke i Mata Depikolozvanea iz Bajčića za proširenje granica građevinskog područja naselja Linardići, Poljica i Bajčići, nakon čega je zaključeno kako se, temeljem Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Krka, granice građevinskih područja zasad neće mijenjati, iako je najavljeno kretanje u pripremne radnje vezane uz prostorno-plansku analizu svih naselja Grada Krka.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, najprije je podržana inicijativa Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, da se, između 23. svibnja i 05. lipnja ove godine, na području Grada Krk provede akcija čišćenja plaža, o čemu će biti obaviješteni subjekti koji su i prethodnih godina bili uključeni u ovaj projekt - Turistička zajednica Grada Krka, Komunalno društvo Vecla i Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir - s time da je koordiniranje akcije povjereno Vecli. Nadalje, na poticaj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ te Stožera za zaštitu od zaraznih bolesti PGŽ, prihvaćen je prijedlog Primorsko-goranske županije da se u ovoj godini posebna pažnja posveti mjerama preventivne i obvezne dezinsekcije, posebice one larviciden, kako bi se izbjegla pojava zaraznih bolesti uslijed pojačane najezde komaraca koji mogu biti prijenosnici Zika virusne infekcije. U tom smislu Grad se obavezao redovito provoditi larvicidne tretmane (kao i one adulticidne po utvrđenoj biološkoj indikaciji) u svim utvrđenim leglima komaraca na javnim površinama, zatim osigurati aktivniji angažman komunalnog redara u obilascima područja na kojima se nalaze potencijalna ili potvrđena legla komaraca te educirati javnost o postupcima kojim se preventivno može smanjiti populacija komarca u neposrednom okolišu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog tvrtke RI-ING-NET d.o.o. iz Rijeke, da se Gradu Krku, kao korisniku opcije Stranci, unutar sustava Pazigrad, omogući pretraživanje podataka o vlasnicima vozila iz Njemačke i Poljske te samim time omogući postupanje po prekršiteljima iz tih zemalja.