120. Kolegij: Više od milijun kuna za uređenje nerazvrstanih cesta

U uredu gradonačeknika, 04. travnja 2016. godine, održan je 120. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.  
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djeltnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk za organizaciju kulturno-edukativnih aktivnosti koje će pratiti nadolazeće državno natjecanje iz njemačkog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola dodijeljena je potpora vrijedna 2.000,00 kn. Kao i dosad, pojedinačnim iznosom od 2.200,00 kn (koji podrazumijeva trošak kotizacije i smještaja) Grad će financijski pomoći sudjelovanje nekolicine krčkih školaraca u poznatoj sedmodnevnoj Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, koja se ove godine odigrava između 16. i 23. travnja. Kako zbog početka uobičajenih priprema za ljetnu požarnu sezonu djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk krajem ožujka prestaju s korištenjem prostora osnovnoškolske sportske dvorane, njihov je termin - petkom od 18.00 do 19.30 sati - dodijeljen Judo klubu Krku. Nakon što je razmotrena inicijativa Udruge sportske rekreacije Pepice da im se s ciljem što uspjelijeg organiziranja rekreativnih sadržaja osiguraju bolji prostorni uvijeti, kao alternativa ponuđene su im dvorane u Društvenom centru Krk i Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir.
U postupku rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, a nakon što je razmotreno 40 ponuda, donesena je odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina za postav privremenih objekata na području grada Krka, o čemu je oglas drugog po redu natječaja, 15. ožujka ove godine, objavljen na Internet stranicama Grada Krka. Nakon odrađenog postupka javne nabave za ustupanje ovogodišnjih radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, i zaprimljene samo jedne ponude, one tvrtke GP Krk d.o.o. iz Krka, vrijedne 1.198.037,25 kn (s PDV-om), donesena je odluka o njezinom odabiru. Temeljem zahtjeva Mata i Cecilije Magašić iz Krka, kao mogućih kupaca, za dijelove k.č. 3280/2, površine 70 m2, i k.č. 3314/8, površine 5 m2, obje k.o. grad Krk, određena je kupoprodajna cijena u visini od 80,00 EUR/m2, kao i za k.č. 3440/2, površine 237 m2, k.o. grad Krk, a čiju je procjenu inicirala Branka Radivoj iz Krka. U nastavku, donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji vježbališta lociranog na području Dražica u gradu Krku, a što je procijenjeno na 424.000,00 kn (bez PDV-a), nakon čega je najavljen i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti za dobavu tamošnje opreme vrijedne 197.000,00 kn (bez PDV-a). Uz to, donesena je i odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji javne rasvjete na krčkom dijelu dionice Dunat - Punat, kao i na javnoj površini iznad kupališta Dražica, a što je procijenjeno na ukupno 248.000,00 kn (bez PDV-a). 
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je da će se na trenutno otvoren javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Eurospske unije Republike Hrvatske za ovogodišnje razvojne programe na otocima aplicirati dvama značajnim projektima, i to adaptacijom Velike vijećnice Grada Krka (2.259.533,38 kn, bez PDV-a) te obnovom fasade i zamjenom stolarije zapadnog pročelja upravne zgrade Grada Krka radi povećanja njezine energetske učinkovitosti (899.753,40 kn, bez PDV-a).
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je prihvaćena ponuda tvrtke Flum-ing d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 12.500,00 kn (s PDV-om) za izradu glavnog projekta oborinske odvodnje na području Vidikovca u gradu Krku, točnije do ulica Narodnog preporoda i Krčkih iseljenika, a potom i ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 28.500,00 kn (s PDV-om), za izradu idejnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice Krčkih iseljenika (u dužini od 170 m) kojim će biti obuhvaćena izgradnja nogostupa, prometnice i javne rasvjete. No, radi što sigurnijeg prometnog definiranja zone s raskrižjima u tom dijelu Ulice Krčkih iseljenika prihvaćena je još jedna GPZ-ova ponuda, i to ona za izradu rješenja preregulacije prometa vrijedna 10.625,00 kn (s PDV-om). Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, a temeljem nedavno dorađenog idejnog rješenja, prihvaćen je projekt izgradnje 21 nove grobnice (s ukupno 69 grobnih mjesta) na Mjesnom groblju Poljica. Nakon što je temeljem provedenog postupka nabave za ustupanje radova na izgradnji jednostrukih grobnih niša u istočnom dijelu Gradskog groblja Krk izabran izvođač, odobrena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka Capića iz Baške, vrijedna 10.000,00 kn (s PDV-om) za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem navedenih radova. Budući da je prihvaćen prijedlog GP-a Krk d.d. da se tri nerazvrstane ceste urede za prilaz stambenim objektima izgrađenim u Zoni 26 u gradu Krku, za radove koji iz toga proizlaze, procijenjene na 205.212,19 kn (s PDV-om), uskoro će se krenuti u postupak nabave.