119. Kolegij: U starogradskoj jezgri kreće uređenje ferala javne rasvjete

U uredu gradonačeknika, 21. ožujka 2016. godine, održan je 119. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.
Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, krčkom Planinarskom društvu Obzova, točnije njegovoj Sekciji za fotografiju i video, dana je suglasnost da svakog utorka, do kraja travnja, u prostoru Male gradske vijećnice, između 19.00 i 21.00 sat, priređuje fotografske radionice namijenjene isključivo članovima udruge. Kako će se nakon Malinske i Krka, festivalska večer Melodija Istre i Kvarnera, 20. lipnja ove godine, održati u Puntu, razmotren je i prihvaćen prijedlog ugovora o suorganizaciji festivala, čiji su potpisnici Grad Krk i kastavska Udruga Ljudi i običaji, a kojim se Grad obvezao da ovaj popularno-zabavni program sufinancira iznosom od 37.000,00 kn. Jednak budžet ove će godine osigurati i Općina Malinska-Dubašnica, dok domaćine, Općinu Punat, očekuje izdvajanje vrijedno 74.000,00 kn. Uz to, prihvaćena je inicijativa Doma zdravlja Primorsko-goranske županije da se realizacija novog ciklusa besplatnih tečajeva za trudnice kojeg provodi njegova patronažna služba pomogne iznosom od 5.796,00 kn. Sami tečajevi, u prostoru biblioteke Doma zdravlja Krk, započinju 30. ožujka, a nastavljaju se još triput, i to u lipnju, rujnu i listopadu.
Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, najprije je donesena odluka kojom se povećava vrijednost boda A (s 4 na 6) pri obračunu naknade zakupa ugostiteljskih terasa, i to isključivo u dijelu s postavljenim privremenim objekata, poput vitrina za prodaju sladoleda ili kolača te šankova. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Antona Kremenića iz Kornića, da mu se za dio z.č. 1478/27, k.o. Kornić, površine od 399 m2, zauzete izgradnjom javnih površina, isplati novčana naknada. Radi realizacije ovog zahtjeva, o kojem u konačnici odlučuje Gradsko vijeće, uskoro će se pokrenuti postupak procjene predmetne nekretnine. Deanu Karabaiću iz Krka, na platou podno Frankopanskog kaštela, dana je suglasnost za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, dok prijedlogu Tea Bolića iz Lokvi, da mu se na javnoj površini odredi nova lokacija za prodaju slika, nije moguće udovoljiti, obzirom da Grad trenutno ne raspolaže adekvatnom alternativom.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, odlučeno je da će se na javni poziv Primorsko-goranske županije za sufinanciranje programa i projekata ravnomjernog razvoja, aplicirati dvama projektima, i to rekonstrukcijom mrtvačnice u naselju Kornić te nastavkom hidrogeoloških istraživanja na poljima Kimpi i Kaštel. Međutim, kako Primorsko-goranska županija ima otvoren i javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije na isti će se s ciljem kompletiranja dokumentacije za izgradnju optičke mreže prijaviti izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture Grada Krka te Glavnog projekta svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka, izuzev naselja Krk, a mimo toga i izrada Izvedbenog projekta Multimedijalnog kulturnog centra Krk.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a sukladno Planu rada održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2016. godinu, prihvaćena je ponuda tvrtke V.R. 20 j.d.o.o. iz Matulja, vrijedna 74.900,00 kn (s PDV-om), za farbanje (pjeskarenje, cinčanje i plastifikaciju) 28 ferala javne rasvjete u krčkoj starogradskoj jezgri, točnije u ulicama Josipa J. Strossmayera (17), Nikole U. Algarottija (1) i dr. Dinka Vitezića (1), kao i na trgu Vela placa (7). Navedena se usluga radi neophodnih bravarskih popravaka oštećenih dijelova ferala i njihovih konzola povećava za 19.600,00 kn (s PDV-om) te za 2.800,00 kn na račun dobave i zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela. Nakon što je na kupalištu Dražica (ispod Hotela Koralj) završena sanacija odrona izgradnjom kameno-betonskog potpornog zida, prihvaćena je inicijativa Odsjeka da iz sigurnosnih razloga pješačka staza u park-šumi Dražica (iznad spomenutog zida) ogradi zaštitnom betonskom ogradom, radi čega se kreće u postupak prikupljanja ponuda.