118. Kolegij: Uskoro započinje uređenje još dva dječja igrališta

U uredu gradonačeknika, 14. ožujka 2016. godine, održan je 118. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe i Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos.

Od ostalih nazočni su bili Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je najavljen novi ciklus besplatnih tečajeva za trudnice kojeg provodi patronažna služba Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, a koji u prostoru biblioteke Doma zdravlja Krk, započinje 30. ožujka, ove godine. Grad Krk će, kao i dosad, nastaviti financijski potpomagati ovu vrijednu inicijativu. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljena je potpora u iznosu od 1.000,00 kn za organizaciju maturalne zabave u Hotelu Malin, na kojoj će sudjelovali 100 maturanata, među kojima ih čak 42-je dolazi s područja Grada Krka. Nakon što su raspravljene dvije zamolbe roditelja za sufinanciranje boravka njihove djece u vrtiću, odnosno jaslicama, zaključeno je kao postoji namjera da se pozitivno odgovori takvim zahtjevima, ali samo u slučaju kada su oba roditelja zaposlena te dijete nisu uspjeli upisati u vrtićku ili jasličku skupinu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan. Prema tome, sufinanciranje se odnosi isključivo na spomenutu ustanovu, dok su izuzeci mogući ukoliko u njezinim otočnim jedinicama više nema slobodnih mjesta. Na prijedlog Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, prihvaćen je model financiranja vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi u drugoj polovici ove, odnosno tijekom čitave naredne pedagoške godine. Nakon što je fotografsko-dokumentarni projekt Krk - mijene u vremenu predstavljen u Galeriji Decumanus, odlučeno je da se temeljem ponude autora, fotografa Ivice Brusića, po cijeni od 8.000,00 kn (bez PDV-a) otkupi čitav postav, koji će se potom, radi izlaganja, na godinu dana ustupiti krčkom Domu za starije osobe Mali Kartec. Naposljetku, prihvaćen je prijedlog Savjeta mladih Grada Krka da se njihov Proračunom osiguran budžet prenese Udruzi Kreativni Krk čiji su također članovi i kroz koju provode svoje brojne aktivnosti.
Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, i razmotrene 32 ponude, donesena je odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina za postav privremenih objekata na području grada Krka, o čemu je oglas natječaja, 24. veljače ove godine, objavljen na Internet stranicama Grada Krka, a nakon čega je najavljena skorašnja objava još jednog takvog natječaja. Po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za provedbu II. faze hidrogeoloških istraživanja radi pronalaženja podzemnih voda na poljima Kimpi i Kaštel, te zaprimljene samo jedne ponude, one tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, vrijedne 156.250,00 kn (s PDV-om), ista je prihvaćena. Uz to, nakon što je dovršen postupak nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova izgradnje i uređenja dječjih igrališta na području Ježevca u gradu Krku te u naselju Milohnići, i zaprimljene jedne ponude, one tvrtke Cenoza promet d.o.o. iz Klane, vrijedne 242.333,50 kn (s PDV-om), ista je odobrena. Po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje II. faze radova na rekonstrukciji mrtvačnice u naselju Kornić, te zaprimljene tek jedne ponude, one Zidarske radnje Fuga iz Krka, vrijedne 225.243,50 kn (s PDV-om), ista je također prihvaćena. Na inicijativu Komunalnog društva Vecla, odlučeno je da će Grad Krk preuzeti upravljanje nad dijelom tržnice u sklopu Trgovačko-poslovnog centra Krk. Također, prihvaćen je i prijedlog Centra za kulturu Grada Krka da se zaključi aneks ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora smještenog u suterenu Društvenog centra Krk, i to na način da se obveza plaćanja zakupnine odgodi do njegovog privođenja svrsi.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje su primljena očitovanja Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske vezana uz provedbu postupaka ocjene o potrebi strateške procjene, kako za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, tako i za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka, u kojima stoji kako je o istome potrebno pribaviti mišljenje županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša. Na znanje je primljena i informacija da je s ciljem izgradnje hangara Jedriličarskog kluba Plav ishodovana građevinska dozvola. Radi izgradnje prometnice na području Lunta u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Geo-line d.o.o. iz Krka, vrijedna 13.000,00 kn (s PDV-om), za izradu geodetskog elaborata parcelacije u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćeni su troškovi dobave i montaže 15 stupova javne rasvjete koji će biti postavljeni na relaciji Dunat - Punat, u dijelu dionice koja pripada Gradu Krku. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 117.375,00 kn (s PDV-om), s time da je građevinski dio, koji uključuje izgradnju temelja i postavljanje elektroinstalacija, izveden još prošle godine. Nastavno na Zaključak s prethodnog Kolegija, sa zadaćom uređenja dijela parkirališta iza Robne kuće Krk, u smislu širenja parkirališnih kapaciteta, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 62.244,12 kn (s PDV-om).
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odobrena je ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, vrijedna 12.500,00 kn (s PDV-om), kojom su obuhvaćeni dodatni radovi vezani uz izgradnju sustava odvodnje oborinskih voda kod ulaza na Trg krčkih glagoljaša u gradu Krku, a koji proizlaze iz naknadno zapaženog problema što ga stvaraju oborinske vode slijevajući se s krova obližnjeg Franjevačkog samostana na javnu površinu, gdje se potom i zadržavaju. Obzirom da je u posljednjih godinu dana uočeno kako su se pojedine kamene ploče, zajedno s manjim površinama kamenog partera te kamenim poklopnicama šahti duž strogradske jezgre počele odvajati od podnog cementnog morta i cementnih fuga, s ciljem njihove što skorije sanacije, odobrena je ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, koja predmetne radove procjenjuje na 11.250,00 kn (s PDV-om). Kako bi se sanirao kameni (suho)zid uz cestu na potezu od crkvice sv. Lucije do Kampa Krk u gradu Krku, prihvaćena je također ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, vrijedna 51.062,50 kn (s PDV-om). Mesnom odboru Poljica odobreno je 3.814,10 kn za izradu i montažu novog prozora (ALU/PVC fiksne ostakljene stijene) na autobusnoj čekaonici u naselju Poljica.