114. Kolegij: Predstavljeno Izvješće o dodijeljenoj socijalnoj pomoći za prošlu godinu

U uredu gradonačeknika, 08. veljače 2016. godine, održan je 114. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka, predstavljeno Izvješće o dodijeljenoj socijalnoj pomoći za 2015. godinu iz kojeg možemo iščitati kako je u promatranom razdoblju realizirano 1.139 pomoći na što je utrošeno ukupno 431.244,00 kn. Međutim, uspoređujući ovu sa statistikom iz dvije prethodne godine kada je u 2013. odobreno 1.308, a u 2014. godini 1.269 pomoći, možemo zaključiti da socijalna slika grada, barem što se tiče socijalnih davanja, postaje sve bolja. Najbrojnije oblike socijalne pomoći tako čine pravo na pomoć u naravi (469) za što je izdvojeno 93.612,00 kn, zatim stalna mjesečna novčana pomoć (141) na koju je utrošeno 56.900,00 kn, a potom i pravo na besplatnu školsku marendu (126) što je pomognuto s 24.976,00 kn. Nadalje, Srednjoj glazbenoj školi Mirković iz Opatije odobreno je potraživanje u iznosu od 2.000,00 kn, temeljem prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu, radi sufinanciranja školarine Krčanke Stefany Žužić. Kao pomoć pri adaptaciji dijela poslovne zgrade smještene na adresi Stjepana Radića 13 u gradu Krku, a po dostavljenoj dokumentaciji iz koje je razvidan trošak realiziranih radova, Auto-klubu Krk dodijeljena je potpora vrijedna 2.000,00 kn. Novoosnovanoj krčkoj Udruzi Ćuk, s ciljem provođenja dječjih kreativnih radionica, odobreno je korištenje Male dvorane Društvenog centra Krk, i to subotom i nedjeljom, u dopodnevnim i popodnevnim satima.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je kako će se na natječaj Primorsko-goranske županije za prijavu projekata radi raspodjele sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra aplicirati projektom II. faze sanacije odrona na kupalištu Dražica i izgradnje kameno-betonskog potpornog zida .
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, analizirani su i usvojeni tekstovi natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka namijenjeni, kako za rad udruga, klubova i ustanova iz područja kulture, prosvjete, zdravstva, sporta i slično što ne obavljaju djelatnost na komercijalnoj osnovi te političkih stranaka i drugih organizacija koje obavljaju djelatnost od javnog interesa, tako i za rad trgovačkih društava, ustanova i slično kojima je vlasnik ili osnivač, odnosno suvlasnik ili suosnivač Grad Krk. U nastavku, donesena je odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za dobavu prehrambenih i higijenskih potrepština za potrebe korisnika socijalnog programa Grada Krka u ovoj godini. Na inicijativu tvrtke Krčki dvori d.o.o. iz Krka lokacija na Dunatu, točnije z.č. 800/1 i z.č. 800/2, k.o. Korić, u vlasništvu predlagatelja, bit će uvrštena u Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2016. godinu, dok izdavanje suglasnosti s ciljem dohranjivanja tamošnje plaže sitnim šljunkom te uspostave šljunčanih jezika nije u nadležnosti Grada Krka. Kako za izgradnju dječjih igrališta postoje posebni propisi i standardi što ih je potrebno zadovoljiti, Marica Depope Kristan iz Skrpčića, obzirom na prijedlog da na plaži uvale Jert (za koju ima koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva) uredi dječje igralište, upućuje se prema Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Tvrtki Krk Montaža d.o.o. iz Krka odobreno je sufinanciranje uređenja sanitarnog bloka na plaži Lunta - Ježevac, i to s 50% ukupnih troškova, a najviše do iznosa od 3.500,00 kn. Naposljetku, analizirani su prijedlozi (Ines Jugović iz Omišlja, Slavice Preden iz Omišlja, Danijele Rusmir iz Pakraca, Luke Dekanića iz Krka, Jasne Rimbaldo iz Krka, Dejana Uroševića iz Pule i tvrtke Hedonist j.d.o.o. iz Zagreba) vezani uz različite segmente ovogodišnjeg natječaja za davanje u zakup javnih gradskih površina. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, po razmotrenim zahtjevima za asfaltiranje dviju dionica, najprije dijela nerazvrstane ceste u naselju Vrh nadomak Place (na prijedlog Mjesnog odbora Vrh), a potom i dijela nerazvrstane ceste u naselju Žgaljići do kućnog broja 2b (na prijedlog Ivana Šulja iz Žgaljića), odlučeno je da se kreće u proceduru izrade elaborata izvedenog stanja, sukladno Zakonu o cestama. Nakon što je krajem prošle godine zaprimljeno izvješće o završetku I. faze rekonstrukcije mrtvačnice u naselju Kornić, razmotren je trošnovnik izvedbe II. faze radova koji su procijenjeni na 166.250,00 kn (bez PDV-a), i za koje će uskoro biti pokrenut postupak nabave. Nadalje, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, vrijedna 18.155,00 kn (bez PDV-a), za izgradnju oborinske odvodnje kod Društvenog doma u naselju Brzac.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki Ericsson Nikola Tesla servisi d.o.o. iz Zagreba dana je suglasnost da prema dostavljenom tehničkom rješenju, radovima unutar upravne zgrade Grada Krka, realizira uključenje Državne geodetske uprave, Ispostave Krk, na javnu električnu komunikacijsku mrežu. Naposljetku, prihvaćeno je izvješće komunalnog i prometnog redara o rješavanju komunalnih problema u djelatnostima koje ne obavlja gradsko Komunalno društvo Vecla d.o.o., i to za razdoblje od 30. rujna do 31. prosinca 2016. godine.