113. Kolegij: Predstavljeno izvješće o broju prošle godine rođene djece

U uredu gradonačeknika, 01. veljače 2016. godine, održan je 113. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak otpočeo razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je predstavljeno izvješće o broju djece tijekom prošle godine rođene na području Grada Krka. Tako, prema analiziranoj statistici, doznajemo kako ih je ukupno rođeno 67-ero (inače prosjek ako u razmatranje uzmemo posljednje petogodišnje razdoblje), od čega 27 djevojčica i 40 dječak, što znači da ih je u odnosu na gotovo rekordnu 2014. rođeno tek petero manje. Prema naseljima godišnji podaci su sljedeći. U gradu Krku rođena su 42 mališana, Vrhu i Korniću njih sedmero, Pinezićima četvero, Bajčićima dvoje, a u Brscu, Milohnićima, Poljicima i Linardićima po jedan. Iako je pozitivno odgovoreno na zamolbu krčkog Jedriličarskog kluba Plav da im se, u povodu 140. godišnjice osnutka, ujedno i 140. obljetnice sportskog jedrenja u Hrvatskoj, odobri pomoć vrijedna 20.000,00 kn za tisak prigodne monografije, upućeni su, da predloženu inicijativu, kao projekt, prijave na trenutno otvoren Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini. Također, podržan je i prijedlog Udruge umirovljenika Grada Krka da se članovima koji udruženje predstavljaju u raznim prigodama financira kupnja logom ukrašenih majica, međutim kao i u prethodnom slučaju, ovo je traženje, kao projekt potrebno prijaviti na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o poništenju postupka nabave male vrijednosti za ustupanje radova na izgradnji grobnih niša na Gradskom groblju Krk, budući da na isti nije odgovoreno niti jednom ponudom, s time da se pokretanje novog postupka očekuje uskoro. Uz to, prihvaćena je ponuda Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, vrijedna 58.000,00 kn, za izradu muzeološkog koncepta i idejnog rješenja postava buduće pomorsko-povijesne zbirke.
Nakon što je tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša pojedinačno analizirano 20 dionica nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, što ih, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, očekuje asfaltiranje, zaključeno je kako će se najprije za one (dionice) koje ne traže ishodovanje suglasnosti vlasnika zemljišta kojim prolaze krenuti u postupak javne nabave. Ukupna vrijednost ove investicije za sve ovom prigodom analizirane dionice, prema troškovniku ovlaštenog inženjera Eda Hera, iznosi 1.313.586,25 kn (s PDV-om). Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Geo VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 22.000,00 kn (bez PDV-a), za izradu parcelacijskog eleborata buduće prometnice U-3 na području kružnog toka u gradu Krku, ali i razmotrena nekolicina informativnih ponuda za različite tipove istražnih radova vezanih uz rekonstrukciju zgrade budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk na Trgu Kamplin.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Grad Krk je, na temelju Odluke o komunalnom doprinosu, oslobođen obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk na Trgu Kamplin. Kako bi se na prijedlog Željka Vučkovića iz Krka otklonio problem oborinskih voda koje njegovom stambenom objektu, slijevajući se iz eksterijera osnovnoškolske sportske dvorane, čine štetu, prikupljene su dvije ponude za potrebne sanacijske radove od kojih je kao povoljnija prihvaćena ona Zidarskog obrta Fuga iz Krka, vrijedna 31.532,81 kn (s PDV-om). Također, radi izgradnje linijske rešetke i upojnog bunara, sa zadaćom rješavanja problema odvodnje oborinskih voda pred ulazom na Trg krčkih glagoljaša, pored dvije zaprimljene, kao povoljnija prihvaćena je ponuda Građevinskog obrta Gratel iz Krasa, vrijedna 26.140,00 kn (bez PDV-a).