112. Kolegij: O zakupu poslovnih prostora udrugama, gradskim tvrtkama i ustanovama

U uredu gradonačeknika, 25. siječnja 2016. godine, održan je 112. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, nakon prethodno provedenog natječaja (objavljenog u Narodnim novinama, br. 2/16) i jedne zaprimljene ponude, najpovoljnijim natjecateljem za kupnju zemljišta u gradskom vlasništvu, točnije k.č. 1478/1, k.o. Kornić, površine od 171 m2, izabran je Edvard Braut iz Kornića, ponudivši, kako bi formirao okućnicu, 75,00 EUR po m2. Radi izgradnje buduće cestovne infrastrukture na području DPU-a poslovne Zone 29 u gradu Krku, odlučeno je da se realizira kupnja gr.č. 373, k.o. Krk, površine od 68 m2, u vlasništvu Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, i to na način da se prethodno s tvrtkom Plodine d.d. iz Rijeke zaključi ugovor o donaciji vezanoj uz njezino sufinanciranje. Riječ je o nekretnini procijenjenoj na iznos od 125,93 EUR po m2. Budući da je prihvaćen prijedlog Mihovila Mrakovčića iz Skrpčića da, s ciljem formiranja okućnice, otkupi dio k. č. 3385/1, k.o. grad Krk, krenut će se u postupak procjene. U nastavku donesene su odluke o produženju četiriju uskoro ističućih ugovora o zakupu, i to za poslovni prostor u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa J. Strossmayera 24 (u zakupu Željka Dmnića iz Krka), za poslovni prostor u prizemlju i na katu zgrade smještene na adresi Stjepana Radića bb (u zakupu Tomislava Kirinčića iz Krka), za poslovni prostor u prizemlju zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 4 (u zakupu tvrtke Fiomar d.o.o. iz Krka) te za poslovni prostor u prizemlju zgrade smještene na adresi Josipa J. Strossmayera 23 (u zakupu Klaudije Žic iz Krka). Naposljetku, najavljen je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora udrugama, gradskim tvrtkama i ustanovama o čemu će korisnici, prije samog raspisivanja, biti obaviješteni dopisom.
Nakon što je u raspravi o predmetima Osjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotren zahtjev Ive Feranda iz Kornića za postavljanje rasvjetnog stupa u dijelu Ulice Ravnica u Korniću, zajedno s očitovanjem o potrebnim radovima, procijenjenim na iznos od 10.625,00 kn (s PDV-om), odlučeno je kako će se isti, sukladno mišljenju Mjesnog odbora Kornić, planirati u narednoj godini. Na znanje je primljena informacija o lokacijskoj dozvoli ishodovanoj za gradnju prometnice u zoni Lunta (grad Krk), nakon čega slijedi izrada parcelacijskog elaborata za koji će uskoro biti prezentirane ponude. Vezano uz asfaltiranje prometnice na predijelu Vršak u naselju Pinezići (340m x 4m), a nastavno na zaključak s jednog od prethodnih Kolegija, prezentirana je troškovnička vrijednost radova koji dosežu 303.250,00 kn (s PDV-om). Kako sukladno stavu Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići ova investicija nije u njihovom planu za razdoblje od 2016. do 2018. godine, s ciljem promptnijeg kretanja u radove očekuje se pisano očitovanje vlasnika tamošnjih objekata/zemljišta o mogućem sufinanciranju, i to u iznosu od 40% njihove sveukupne vrijednosti. Nadalje, pozitivno je riješena zamolba Ruže Vlaše iz Klane da se otkloni problem kojeg stvara oborinska voda što se slijeva s prometnice nadomak Društvenog doma u naselju Brzac prema obiteljskoj kući izgrađenoj na br. 62/3, i to na način da se uspostavi sustav oborinske odvodnje čija je izgradnja procijenjena na iznos od 23.575,00 kn (s PDV-om). Kako bi se izradio geodetsko situacijski nacrt za potrebe idejnog rješenja novog kupališta Črnike u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore vrijedna 13.025,00 kn (s PDV-om). 
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Uslužnom obrtu Maestro iz Krka, kao zakupniku gradskog poslovnog prostora smještenog na adresi Istarski prolaz 1 u gradu Krku (muški frizerski salon), dana je suglasnost za adaptaciju i renoviranje sanitarnog bloka, s time da je potrebne radove Grad spreman sufinancirati s 50% njihove ukupne vrijednosti.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog ugovora o ovogodišnjoj poslovnoj suradnji s Novim listom koja se odnosi na zakup stranice u posebnom regionalnom prilogu Otočni Novi list, koji kao podlistak ove dnevne novine izlazi jednom mjesečno. Vrijednost svake zakupljene stranice iznosi 2.500,00 kn (bez PDV-a). Općini Punat dana je suglasnost da novoizgrađenu biciklističku stazu i šetnicu na ŽC 5125 (dionica Dunat - Kanajt), nazove Šetnicom Antuna Žica Dunižarića.