111. Kolegij: Izložbenim prezentacijama projekt Lokna ulazi u završnu fazu

U uredu gradonačeknika, 18. siječnja 2016. godine, održan je 111. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo razmatranjem predmeta Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka nabave za dobavu i montažu solarne elektrane od 30 kW u gradu Krku što je procijenjeno na 275.000,00 kn (bez PDV-a), nakon čega je najavljen i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti za usluge stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u ovoj godini procijenjene na 158.400,00 kn (bez PDV-a). Po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za izradu arhitektonskog projekta i projekta unutarnjeg uređenja za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade na Trgu Kamplin u Multimedijalni kulturni centar Krk, prihvaćena je ponuda Arhitektonskog biroa Turato d.o.o. iz Rijeke vrijedna 199.000,00 kn (bez PDV-a).
Rješavanjem predmeta Odsjeka za gospodarstvo, izdvojeno je odobrenje prvog međuvremenog izvještaja vezanog uz realizaciju projekta Lokna - očuvanje i promocija vodenih biotopa (lokvi i barjanskih okna) za budućnost kojim se za troškove rada na istome odobravaju sredstva u iznosu od 2.128,12 EUR. Podsjetimo, riječ je o zanimljivoj inicijativi financiranoj u okviru operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013., koja se u Primorsko-goranskoj županiji provoditi na području otoka i grada Krka sa zadaćom očuvanja i revitalizacije lokvi, i to putem zajedničkog, prekograničnog pristupa njihovu vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promociji. Nakon terenskog rada slijedi priprema izložbenog dijela projekta koji će tijekom veljače biti predstavljen u Ljubljani, a u travnju ove godine i gradu Krku. Obzirom da je projektom predviđeno da svatko od partnera sudjeluje u određenoj vrsti troška, Grad Krk snosit će troškove printanja fotografija za potrebe izložbe, i to njih 27 (dimenzija 100x70 cm), za što je, pored tri prikupljene, kao najpovoljnija prihvaćena ponuda tvrtke Pruša iz Rijeke vrijedna 9.900,00 kn. Budući da je temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 prije traženja potpore potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliš, odobrena je ponuda tvrtke Eko Adria d.o.o. iz Pule, vrijedna 19.900,00 kn (bez PDV-a), za izradu Elaborata zaštite okoliša, a vezujući se uz projekt rekonstrukcije i prenamjene zgrade na Trgu Kamplin u Multimedijalni kulturni centar Krk. U nastavku, razmotren je i prihvaćen prijedlog Rješenja oblikovanja starogradske jezgre grada Krka, do kojeg je, između kolovoza 2015. i siječnja 2016. godine, najprije vodila izrada Pravilnika oblikovanja starogradske jezgre po pitanju urbane opreme, a potom i terenski rad koji je podrazumijevao individualan pristup svakom pojedinom objektu. Na takav je način svim korisnicima poslovnih prostora unutar starogradske jezgre dan detaljan naputak o promjenama što su ih dužni provesti, i to najkasnije do 01. srpnja ove godine.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, u Povjerenstvo za otvaranje prijava prispjelih na natječaj za financiranje javnih potreba u 2016. godini čija je zadaća pregledavanje i ocjenjivanje zaprimljenih programa i projekata imenovani su: Mladen Pavačić, Mladena Cvitković i Marinka Margan. Foto klubu Krk za potrebe rada dodijeljena je Velika vijećnica Grada Krka koju, sukladno zahtjevu, na raspolaganju imaju svakog četvrtka od 18.00 do 20.00 sati. Roditeljima djece s teškoćama u razvoju i ove je godine odobreno sufinanciranje troškova prijevoza za pohađanje rehabilitacijskih i psihoterapijskih programa izvan otoka Krka. Karnevalskoj skupini krčkog Doma za starije osobe Mali Kartec, za troškove koji proizlaze iz sudjelovanja na Riječkom i Krčkom karnevalu, dodijeljena je potpora u iznosu od 1.760,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. iz Crikvenice vezano uz izvršavanje za prošlu godinu ugovorenih veterinarsko-higijeničarskih usluga. Prema iskazanim podacima ostvaren je trošak u ukupnom iznosu od 27.121,25 kn (od čega mjesečni paušal iznosi 12.000,00 kn, usluge hvatanja životinja, sakupljanje uginulih životinja, smještaj u stacionaru te sterilizacije i eutanizacije 5.980,00 kn, korištenje automobila 3.717,00 kn, i obračunati PDV 5.424,25 kn). Također, razmotren je i prihvaćen prijedlog Ugovora o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za ovu godinu, s time da je paušalna cijena ponuđenih usluga ostala na prošlogodišnjoj razini. Na traženje Miroslava Marića iz Slavonskog Broda odobrena je rekonstrukcija nogostupa u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku kako bi se omogućio nesmetan ulaz s prometnice na parkiralište stambenog objekta izgrađenog na k.č. 2581/1, k.o. grad Krk. Temeljem inicijative prometnog redara, a sukladno zahtjevu grupe građana, prihvaćen je prijedlog promjene regulacije prometa na križanju ulica Mate Balote i Lakmartinske u gradu Krku, i to na način da se Ulica Mate Balote u odnosu na Lakmartinsku označi kao cesta s prednošću prolaska.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odobren je prijedlog Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka, kao i zajedničkih programa u 2016. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju samog ureda iznosi 44.258,40 kn, dok je za programsku aktivnost predviđeno izdvajanje od 84.692,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem što skorije izgradnje parkirališta u naselju Milohnići (u blizini zgrade negdašnje osnovne škole), prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa vrijedna 40.975,00 kn (bez PDV-a). Temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, donesena je odluka o pokretanju postupka nabave za izvođenje monterskih i građevinskih radova na proširenju javne rasvjete Grada Krka koji su procijenjeni na ukupan iznos od 765.755,00 kn (bez PDV-a).