99. Kolegij: Osnovnoj školi potpora za program izborne nastave i produženi boravak

U uredu gradonačeknika, 28. rujna 2015. godine, održan je 99. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. god. 2015./2016., čija se objava, isključivo na Internet stranici Grada Krka, može očekivati 01. listopada. U odnosu na praksu iz prethodne godine, propisani kriteriji ostaju isti, uz napomenu kako će natječaj namijenjen školarcima i studentima iznova biti razdvojen od onog namijenjenog postdiplomantima, a koji bi s detaljno razrađenim kriterijima trebao biti objavljen tijekom ožujka ili travnja naredne godine. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Matične škole Krk i Područne škole Vrh, prihvaćen je Ugovor o financiranju izbornog programa, voditeljstva škole i učitelja u produženom boravku, kojim se za provođenje izbornog programa informatike, organizaciju nastave i ostalih aktivnosti kroz angažman voditelja škole te realizaciju programa produženog boravka za šk. god. 2015./2016., odobrava potpora u mjesečnom iznosu od 32.636,04 kn. Nadalje, dogovoren je tradicionalni posjet gradonačelnika krčkim prvašićima, koji će im tom prigodom uručiti malene poklon pakete s edukativno-didaktičkom igrom i radnom bilježnicom Uduge Ti si OK, dok ih u listopadu, na inicijativu Primorsko-goranske županije, očekuje gostovanje kazališne predstave Mrav, mrav, mrav i cvrčak, čiju produkciju potpisuje Teatar OZ. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Područnoj školi Vrh, dodijeljeno je 1.000,00 kn za nabavu materijala kojim će se tapecirati dotrajale stolice iz zbornice.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Adria Bonus d.o.o. iz Poreča za pripremu poslovnog plana projekta rekonstrukcije građevine na Trgu Kamplin i njezine prenamjene u multimedijalni kulturni centar (gradski muzej), odnosno savjetovanje i tehničku pomoć u pripremi dokumentacije za prijavu spomenutog projekta na natječaj u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. čija se objava očekuje krajem listopada. Riječ je o konzultantskim uslugama koje se za svaku od navedenih stavki naplaćuju zasebno, i to 2% od ukupne vrijednosti samog projekta, čemu treba pridodati i PDV, s time da se 10% ugovorenog iznosa plaća do prijave na natječaj, a preostalih 90% isključivo nakon dobivanja pozitivne odluke o dodjeli sredstava za koje se apliciralo. Uz to, prihvaćen je ponuda Prevoditeljske agencije ABIS iz Zagreba, vrijedna 14.025,00 kn, s PDV-om, za prijevod Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014. - 2020. na engleski, njemački i francuski jezik.
Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, vezano uz projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka koji se realizira u sklopu IPARD programa, a po održanom radnom sastanku s izvođačima, nadzorom i konzultantom u povodu skorašnje kontrole, prihvaćene su ponude tvrtke GP Krk d.d. iz Krka za ugradnju 22 natpisne table u vrijednosti od 28.187,50 kn, s PDV-om, te dobavu, dopremu i ugradnju četiri portuna u vrijednosti od 15.500,00 kn, s PDV-om. Nastavno na obavijest tvrtke Hedom d.o.o. iz Zagreba koja bi uskoro trebala krenuti s izvođenjem radova na rekonstrukciji istočnog poteza gradskog bedema, Grad je, razmotrivši očitovanje nadzora rekonstrukcije, dopustio rušenje betonskog objekta smještenog na k.č. 2623, k.o. grad Krk, dok će, obzirom na nužno korištenje terena sa zapadne (unutarnje) strane zidina (radi postavljanja skele s ciljem podbetoniranja temelja kako bi se stekli preduvjeti za injektiranje bedema) zatražiti suglasnost njegovih vlasnika. Kako će se na gradskom bedemu izvoditi radovi iz skupine posebno opasnih, sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, kao Koordinatora (II) zaštite na radu, u periodu od 180 kalendarskih dana, prihvaćanjem ponude vrijedne 18.000,00 kn, s PDV-om, Grad je imenovao tvrtku INprojekt d.o.o. iz Rijeke.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u Proračunu Grada Krka za narednu godinu, biti će osigurana sredstva u iznosu od 12.815,00 kn, za izradu programa i provedbu stručnog nadzora nad preventivnom i obveznom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Tvrtki Milja Grupa d.o.o. iz Zagreba dana je suglasnost da u gradu Krku, između 15. i 17. listopada ove godine, uz prethodno ishodovano odobrenje vlasnika zemljišta, koristi dio Trga bana Josipa Jelačića, radi organizacije poznatog Sajma braniteljskog poduzetništva. Tijekom trajanja ove dvodnevne sajmene manifestacije Krčanima će se predstaviti dvadesetak braniteljskih zadruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta s prostora čitave Hrvatske sa zadaćom promocije autohtonih i ekoloških proizvoda. Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke Junior kamen Krk d.o.o. iz Krka, vrijedna 1.400,00 kn, s PDV-om, za skidanje dotrajalih i postavljanje novih protukliznih traka na gazištima stepenica koje vode u uredske prostorije krčkog Zavoda za mirovinsko osiguranje.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obzirom na skorašnji istek postojećeg, prihvaćen je prijedlog HEP-a o produljenju Ugovora o opskrbi električnom energijom, i to za naredna tri mjeseca, u kojem roku će se provesti novi natječaj za odabir opskrbljivača električnom energijom.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prihvaćena je ponuda Servisa i trgovine Sat Ive iz Krka, vrijedna 4.290,00 kn, za dobavu media seta kojim će se korisnicima gradske kabelske televizije omogućiti gledanje, trenutno kodiranih, talijanskih kanala.