96. Kolegij: Grad Krk uskoro bogatiji za dvije elektropunionice

U uredu gradonačeknika, 07. rujna 2015. godine, održan je 96. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Nakon jednomjesečne pauze, kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, dogovoren je rujanski posjet gradonačelnika krčkim prvašićima, koji će im tom prigodom uručiti malene poklon pakete s edukativno-didaktičkim igrama Uduge Ti si OK, dok ih početkom listopada, na inicijativu Primorsko-goranske županije, očekuje gostovanje dviju dječjih predstava brsečkog Teatra OZ. Športsko-ribolovnom društvu Lovrata iz Krka, kao pomoć izbornicima i trenerima hrvatskih reprezentacija u lovu štapom iz brodice te lovu štapom s obale (Milivoju Juriću, Antonu Lončaru i Tončiju Babiću) za sudjelovanje na natjecanjima svjetskog prvenstva koja se tijekom rujna i listopada održavaju u Hrvatskoj, Portugalu i Irskoj, dodijeljena je potpora vrijedna 3.000,00 kn. Riječkoj Udruzi specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkula odobreno je 1.000,00 kn pomoći za organizaciju ovogodišnjeg Dana sjećanja koji podrazumijeva odlazak članova udruge, kao i članova obitelji poginulih branitelja, na mjesta stradavanja heroja Domovinskog rata. Isti iznos dodijeljen je i franjevačkom samostanu na Košljunu koji ove godine, 12. rujna, slavi 12. obljetnicu smrti sluge Božjega fra Ivana Perana, poznatog franjevaca i glazbenika, koji je najveći duhovni trag ostavio upravo na otoku Krku. Na roditeljsku inicijativu, prihvaćen je prijedlog Dječjeg vrtića Katarina Frankopan da se roditeljska uplata za djecu sa značajnijim teškoćama u razvoju s trenutnih 600,00 kn umanji za 50%, s time da razliku snaša Grad Krk. Osnovnoj školi Fran Krsto Franopan, točnije Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh, odobrena je donacija vrijedna 5.000,00 kn kojom će se pomoći nabava pribora za potrebe provođenja nastave likovne kulture, a čime će se svim učenicima omogućiti jednaki uvijeti rada. Udruzi Kreativni Krk za sudjelovanje grupe Brain Production na muzičkom natjecanju koje će se održati u slovenskom gradu Ankaranu, izdvojeno je 2.000,00 kn. Vokalnoj skupini Bona forma iz Krka, kako je zaključeno, Grad će za sudjelovanje na natjecanju svjetskih zborova i vokalnih skupina (Canta al mar), što se između 21. i 25. listopada ove godine ima održati u Braceloni, financirati iznos potreban za kupnju avionskih karata.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon isteka postojećeg, donesena je odluka kojom se na daljnjih pet godina produljuje ugovor o zakupu poslovnog prostora, lociranog na adresi J. J. Strossmayera 27, u gradu Krku, i to s dosadašnjim zakupnikom, tvrtkom Mateo d.o.o. iz Krka. Zahtjevima Marije i Bruna Dujmovića iz Krka te Nikole Turčića iz Malinske, kojima traže refundaciju štete nastale uslijed kiše na njihovim stambenim/apartmanskim objektima, nije moguće udovoljiti, obzirom da Grad Krk ne raspolaže podacima kojima bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da su oborinske vode kao uzročnik štete prispjele isključivo s javnih površina. Hajlu Rudolfu iz Krka, radi ishođenja rješenja o legalizaciji, dana je suglasnost na izvedeno stanje ogradnog zida stambene građevine u njegovom vlasništvu, izgrađene na k.č. 3697, k.o. Krk. Odbijen je prijedlog Slavka Kosića iz Krka da mu se za potrebe parkiranja omogući zakup ili kupnja k.č. 3159, k.o. Krk. Teofilu Laciću iz Krka, radi održavanja, po cijeni od 1,00 kn/m2 (godišnje), dana je u zakup k.č. 3329/15, k.o. grad Krk, površine od 78 m2, obzirom da granički s parcelom u njegovom vlasništvu. Radi uređenja okućnice, Željku Dujmoviću iz Krka, uz istu godišnju naknadu, dane su u zakup k.č. 3320/1, površine od 344 m2 i k.č. 3318/1, površine od 99 m2, obje k.o. grad Krk. Budući da se radi o dvorištu smještenom u starogradskoj jezgri koje koristi više stanara, odbijen je prijedlog Ivane Koller iz Krka za kupnju k.č. 2955, k.o. Krk, površine od 52 m2. Sa zadaćom realizacije arheoloških istraživanja crkve sv. Lovre u arealu Šinigoj, u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika, vrijedna 90.000,00 kn.
Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost da krčke biciklističke staze opremi informativnim tablama. Uz to je izdvojeno kako se suradnja Krka i Rockenhausena nastavlja gostovanjem proizvođača autohtonih proizvoda s našeg područja, točnije Obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Magriž iz Kornića (sir), Kuće Krčkog pršuta Žužić iz Vrha (pršut) te Ivane Prah iz Krka (linija prirodne kozmetike), na Jesenjem sajmu u Rockenhausenu, koji se ove godine održava između 11. i 13. rujna. U dijelu ovog sajmenog eventa namijenjenog mladima zasvirat će krčki rockeri iz grupe Buco i kalašnjikovi.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, s ciljem formiranja gradilišta na dijelu k.č. 2568 i 2569, k.o. grad Krk, prihvaćena je ponuda tvrtke Geo-line d.o.o. iz Krka, vrijedna 15.750,00 kn, s PDV-om, za izradu geodetskog projekta (koji je dio projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje lokacijske dozvole). Nakon što je razmotrena ponuda Obrta za građevinarstvo ZFO Kornić iz Kornića vezana uz sanaciju oborinske odvodnje u Ulici Slavka Nikolića 38, u gradu Krku, izgradnjom armirano-betonskog zida, u vrijednosti od 26.343,75 kn, s PDV-om, zaključeno je kako se prije pokretanja radova sa stanarima zgrade iz navedene ulice mora potpisati sporazum o pedeset postotnom sufinanciranju ugovorene vrijednosti. Kako su s Izvješćem o sigurnosti stjene za penjanje u osnovnoškolskoj sportskoj dvorani što ga potpisuje tvrtka Mar-ing d.o.o. iz Rijeke dostavljena i uputstva za obavljanje rutinskih, odnosno operativnih provjera, iste je potrebno dostaviti Komunalnom društvu Vecla kao upravitelju dvorane te Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan kao njezinom korisniku. S ciljem popravka oštećenja nastalog tijekom izvođenja građevinskih radova za potrebe izgradnje vodovoda i kanalizacije preko k.č. 1567/1, 1567/9 i 1566/2, k.o. Kornić, prihvaćena je ponuda GP Rijeka d.d. iz Rijeke, u iznosu od 13.875,00 kn, s PDV-om. Asfaltiranju oštećenih površina tako će se pristupiti tijekom druge polovice rujna, paralelno s radovima na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u naselju Kornić. Kako bi suteren Društvenog centra Krk u dogledno vrijeme postao uredom Centra za kulturu Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Veja d.o.o. iz Krka, vrijedna 15.937,50 kn, s PDV-om, za izradu glavnog projekta vezanog uz preuređenje.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Turističke agencije Katarina line iz Opatije, organiziranoj grupi bikera, 23. rujna ove godine, dozvoljen je ulazak i parkiranje motora na prostoru Velikog mula, neposredno pred turističkim brodom na kojem im je osigurano spavanje. Uz to, razmotren je i prihvaćen polugodišnji Izvještaj tvrte Studio perivoj d.o.o. iz Malinske o izvršenom nadzoru na održavanju zelenila na području grada Krka, i to za period od siječnja do lipnja ove godine. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćeni su prijedlozi Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, odnosno Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, a koje predstavljaju rezultat promjene sistematizacije broja radnih mjesta obzirom na otvorenje nove vrtićke zgrade u Omišlju, zatim adaptacije Područnog vrtića Polje te zapošljavanja kuharice/a u Matičnom vrtiću Krk. Uz to, na znanje je primljeno Izvješće o upisima u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2015./2016., prema kojem je pravo upisa u cjelodnevni program ostvarilo 130 mališana, odnosno devetero u kraći program predškole, što znači da vrtić trenutno broji 505 polaznika (plus devetero upisanih u program predškole), s time da ih je najviše u Matičnom vrtiću Krk - 228, zatim Područnom vrtiću Malinska - 72, za kojima slijede Baška - 56, Omišalj - 44, Njivice - 40, Vrh - 24, Vrbnik - 21 i Polje - 20.
Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, izdvojeno je kako se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uključio u sufinanciranje (60%) projekta poticanja čistijeg transporta Grad Krk - elektropunionice za brzo punjenje električnih vozila, što znači da će grad, zahvaljujući dodijeljenim sredstvima, u skorije vrijeme biti bogatiji za čak dvije elektropunionice.