71. Kolegij: U pripremi Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu POS-a

U uredu gradonačeknika, 02. veljače 2015. godine, održan je 71. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
U ovotjedni sastanak uveo je gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, prezentiravši mogućnosti licence koju pruža Internet portal Poslovna.Hrvatska (poslovna.hr). Pristavši na godišnju pretplatu u iznosu od 10.490,00 kn (bez PDV-a) Gradu je pružena mogućnost uvida u ključne informacije povezane s poslovanjem. Naime, riječ je servisu koji svoju bazu podataka temelji na brojnim javnim izvorima te primjenom posebno razvijenih računalnih tehnologija stvara ažurne, visoko relevantne i korisnicima prilagođene informacije s ciljem da se na relativno jednostavan način omogući provjera pouzdanosti poslovanja postojećih i potencijalnih poslovnih partnera. Tijekom predstavljanja Analize troškova javne rasvijete Grada Krka, istaknuto je kako se već pet godina intenzivno radi na prikupljanju podataka, analizi i poduzimanju konkretnih aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energenata. Obzirom da najviše energije troši javna rasvjeta, unatoč njezinu stalnom širenju, utrošak električne energije pokazuje trend smanjenja koji je najočitiji u zonama gdje su se postojeća rasvjetna tijela zamijenila novim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Tako je u 2014. u odnosu na 2013. godinu potrošnja električne energije smanjena za 0,5%.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, odbijena je ponuda riječkog Doma mladih za provođenje akcije Prvi koraci u prometu, budući da se sličan program namijenjen osnovnoškolcima provodi u suradnji s Auto klubom Krk. Načelno je podržan prijedlog Streličarskog kluba Maura kal iz Krka da im se u prostoru osnovnoškolske sportske dvorane poboljšaju uvjeti treniranja, i to postavljanjem rasvjetnog tijela ispred mete te nosača za novu zaštitnu mrežu kako bi im se osiguralo treniranje na 18 m, što predstavlja udaljenost s koje se gađa na natjecanjima u zimskoj, dvoranskoj sezoni. Za navedene će radove, najprije biti zatražene ponude. Udruzi Zlatni otok pjeva, nije moguće podmiriti dugovanja iz 2014. godine, nastala pri organiziranju istoimenog festivala, obzirom da je Grad prema predlagatelju, sukladno prošlogodišnjem programu financiranja udruga, u cijelosti ispunio svoje obveze, a i festivalska večer održana je na području Općine Malinska-Dubašnica. Udruzi Knezovi krčki Frankopani odobreno je 3.000,00 kn za popravak oštećenja na stropu i sanaciju sanitarnog bloka u prostorijama udruženja. Kao i prošle godine, odlučeno je kako će se s 50% vlasnicima mačaka sufinancirati njihova sterilizacija. Na kraju, prihvaćen je prijedlog Ugovora o financiranju tečaja za trudnice, čiji su potpisnici Grad Krk i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, a kojim je ova korisna edukacija (što se organizira četiri puta godišnje) podržana iznosom od 5.769,00 kn. 
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, predstavljen je prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticajne stanogradnje (POS), koju usvajanje, nakon eventualnih dopuna, očekuje tijekom sljedećeg sastanka Kolegija. Najpovoljnijom ponudom u postupku nabave bagatelne vrijednosti za tehničke i poslovne usluge proizašle iz Zakona o prostornom uređenju te Zakona o gradnji, pored tri zaprimljene (Eda Hera, Marinka Capića i tvrtke Centurio d.o.o.), izabrana je ona ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera. Uz to, najpovoljnijom ponudom u postupku nabave bagatelne vrijednosti za nabavu (ekstra lakog) lož ulja u 2015. godini, pored dvije zaprimljene (Rijeka Transa d.o.o. i INE industrije nafte d.d.), izabrana je ona tvrtke Rijeka Trans d.o.o. Prihvaćen je prijedlog Rudija Kosića iz Vrha za sporazumni raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada smještenog na adresi Stjepana Radića bb, u gradu Krku (Disco Club Jungle), i to s datumom 02. veljače, ove godine. Isti je, po provedenom natječaju, kao jedinom natjecatelju, dan u zakup Tomislavu Kirinčiću iz Krka, a za njega je utvrđena djelatnost ugostiteljstva na površini od 40 m2 te izložbena djelatnost (akvarij) na površini od 135 m2, kao i mjesečna zakupnina u iznosu 1.397,00 EUR, uvećana za PDV. Nakon rasprave, prihvaćen je prijedlog dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu, i to na način da se Marlin Toursu d.o.o. iz Pinezića, između uvala Tomaževo i Sv. Danijel, u podmorju, dopusti postavljanje replika barki, amfora i sličnih artefakata; Eldvigu d.o.o. iz Hreljina na kupalištu Dražica postavljanje zabavnog sadržaja - spuštalice; Valamar Rivieri d.d. na kupalištu Dražica postavljanje kioska za potrebe skladišta beach bara; Sanjinu Karabaiću iz Krka na kupalištu Portapisana ambulantna prodaja palačinki; dok će se o zahtjevu Auree Malleus j.d.o.o. iz Kornića za ambulantnom prodajom krumpirića na kupalištu Dunat prethodno morati očitovati Mjesni odbor Kornić. Grad u ovome trenutku radi niza okolnosti (postojeće vodospreme, suvlasništva, budućeg nogostupa i trafostanice te blizine dviju turističkih agencija) nije u mogućnosti podržati inicijativu tvrtke Moto Krk d.o.o. iz Krka da s ciljem uređenja parkirališta od Grada otkupi dio k.č. 2108/8, k.o. grad Krk. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, razmotrene su sugestije Zavoda za prostorno planiranje Primorsko-goranske županije vezane uz Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 26  - Dunat, kao i njegova korigirana verzija. Nakon javne rasprave o idejno-arhitektonskom rješenju pozornice čija je izgradnja planirana uz jugoistočni kut Velikog parka, na znanje su primljeni komentari riječkog Konzervatorskog odjela i Udruge demo bendova Grada Krka. Prihvaćena je ponuda tvrtke Geo-line d.o.o. iz Krka na iznos od 5.200,00 kn (bez PDV-a) za izradu situacionog plana vezanog uz izgradnju poljoprivrednog puta između naselja Brzac i Linardići, koji je inicijativom Mjesnog odbora Milohnići, obuhvaćen Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Obzirom da u ovogodišnjem Proračunu nema sredstava osiguranih za sanaciju i uređenje poslovnog prostora na katu negdašnje škole u naselju Milohnić, natječaj za njegov zakup, na prijedlog tvrtke I.R.T.D.A d.o.o. iz Brsca, Grad će raspisati jedino ako budući zakupac ne bude potraživao povrat sredstava što bi ih utrošio u eventualnu adaptaciju. U nastavku, prihvaćena je ponuda tvrtke Muraj d.o.o. iz Punta u vrijednosti od 7.500,00 kn (bez PDV-a) za nadzor nad izvođenjem javne rasvjete na dijelu županijske ceste ŽC 5125, dionice Dunat - Punat.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Plana prijema u službu Grada Krka za 2015., kao i prijedlog Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjela Grada Krka za 2015. godinu. Također, prihvaćen je prijedlog Ugovora o financiranju rada hladnog pogona Turističke zajednice otoka Krka i zajedničkih programa u 2015. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Turistička zajednica otoka Krka, a kojim udio Grada u financiranju samog iznosi 41.000,00 kn, dok je za zajedničke programe planirano izdvajanje od 66.059,10 kn. 
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se krene u prikupljanje ponuda za sanaciju ravnog dijela krova i zapadnog pročelja te radove na uređenju interijera i eksterijera prvog kata poslovne zgrade smještene na adresi Vela placa 3, u gradu Krku.