69. Kolegij: Radovi na proširenju javne rasvjete u 2015. procijenjeni na 448.557,50 kn

U uredu gradonačeknika, 19. siječnja 2015. godine, održan je 69. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, točnije prihvaćanjem prijedloga Karate kluba Krk i Plesne udruge Osjeti ritam za zamjenom prostorija (dvorana) koje koriste u Društvenom centru Krk s time da se karatisti obvezuju da će, nakon što prijeđu u veću prostoriju, za potrebe eventualnih događanja koja se ondje planiraju odvijati, nakon treninga s poda ukloniti tatamije. Općini Vrbnik, radi skorašnje provedbe izbora sportaša otoka Krka za 2014. godinu dodijeljena je potpora u iznosu od 5.000,00 kn. Nakon kraće rasprave, usvojen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu, koji se u pojedinim točkama razlikuje od prošlogodišnjeg, i to uglavnom zbog stupanja na snagu novog Zakona o udrugama. Tako će se udruženjima financiranim iz Gradskog proračuna sredstva isplaćivati sukladno dinamici izvedbe programa, a u skladu s raspoloživim sredstvima Grada. Kako bi povukli natječajem osigurane financije udruge su dužne dostaviti Zahtjev te uz isti priložiti preslike dokumenata iz kojih je razvidna namjena trošenja, poput računa, predračuna, ponude, ugovora ili uplatnice. Naposlijetku se, ako Grad zatraži, dostavlja Izvješće o realiziranom programu i financijskom poslovanju s detaljnom specifikacijom svih utrošenih sredstava. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan odobreno je 5.460,00 kn za nabavu novog depuratora vode koji aparate tamošnje kuhinje štiti od kamenca.
U raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, zaključeno je kako će se uskoro raspisati natječaji za prodaju dviju građevinskih parcela, jedne u krčkoj industrijskoj zoni (1.905 m2) s početnom cijenom od 70,00 EUR po m2, a druge u naselju Kornić (726 m2) s početnom cijenom od 103,00 EUR po m2.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Veja d.o.o. iz Krka u vrijednosti od 9.800,00 kn (bez PDV-a) za izradu idejnog projekta prometnice (oko 220 m) u zoni Lunta u gradu Krku. U nastavku, načelno je prihvaćena inicijativa tvrtke Princeza Jadrana d.o.o. iz Zagreba za izgradnju pristupne ceste za zonu turističko-ugostiteljske namjene Torkul, s time da se potencijalnom investitoru prepušta financiranje potrebne dokumentacije. Vezujući se uz molbe Marije Margan za proširenje granica građevinskog područja naselja Linardići i Poljica, rečeno je kako se ove godine planira krenuti u pripremne radnje za prostorno-plansku analizu svih naselja Grada Krka. Sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015., monterski i građevinski radovi na proširenju javne rasvjete Grada Krka koji se planiraju realizirati tijekom ove godine, procijenjeni su na ukupno 358.846,00 kn (bez PDV-a), odnosno 448.557,50 kn (s PDV-om), za što će uskoro biti pokrenut postupak javne nabave. Obzirom na zamolbu Igora i Ivana Kosića iz Vrha, odobreno je postavljanje javne rasvjete u dijelu Ulice Bok od Brozića u Vrhu, kao i na prijedlog Mjesnog odbora Poljica u naselju Žgaljići kod kućnih brojeva 2 i 4a. U oba slučaja na postojeće HEP-ove stupove montirati će se dvije svjetiljke (LVC-06/70 NaVt) koje Grad ima u pričuvi, što naposlijetku predstavlja posao pojedinačno vrijedan 1.356,00 kn (bez PDV-a). 
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog ovogodišnjeg Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, a što ga je sastavio Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Prihvaćena je inicijativa tvrtke Milja Grupa d.o.o. iz Zagreba da u gradu Krku, između 03. i 05. srpnja ove godine, bez naknade, koristi javnu površinu radi organizacije poznatog Sajma braniteljskog poduzetništva, međutim zbog nedovoljne širine Šetališta Sv. Bernardina za postavljanje veće šatorske konstrukcije, kao alternativna lokacija predložen je dio Trga bana Josipa Jelačića. Tijekom trajanja sajma Krčanima i njihovim gostima predstaviti će se dvadesetak braniteljskih zadruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta s prostora čitave Hrvatske s ciljem promocije autohtonih i ekoloških proizvoda. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće Veterinarske ambulante Crikvenica d.o.o. vezano uz izvršavanje za prošlu godinu ugovorenih veterinarsko-higijeničarskih usluga. Prema iskazanim podacima ostvaren je trošak u ukupnom iznosu od 25.120,00 kn (mjesečni paušal - 12.000,00 kn; usluge hvatanja životinja, stacioniranja, sterilizacije i eutanizacije te sakupljanja uginulih životinja - 4.772,00 kn; korištenje automobila - 3.324,00 kn; PDV - 5.024,00 kn). Također, razmotren je i prihvaćen Prijedlog Ugovora o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području Grada Krka za ovu godinu, s time da je cijena ponuđenih usluga ostala na dosadašnjoj razini. Hypo Alpe-Adria Banci d.d. nije bilo moguće izdati pozitivnu suglasnost za rekonstrukciju postojećeg reklamnog natpisa na pročelju poslovnice u gradu Krku, obzirom da novo rješenje, odabirom materijala, nije usklađeno s gradskom odlukom.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja oglašavanja s avio prijevoznicima u 2015. godini, čiji su potpisnici pored Grada Krka, Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Kvarnera. Udruženo oglašavanje Grad će tako sufinancirati iznosom od 56.416,52 kn, i to u dvije rate, od kojih je prvu potrebno podmiriti do 01. svibnja, a drugu do 01. rujna ove godine. Također, razmotren je te uz doradu načelno prihvaćen prijedlog Ugovora o financiranju I. faze radova projekta Produbljenje i proširenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga, čiji su potpisnici pored Grada Krka, tvrtka Plovput d.o.o., Općina Punat, Marina Punat Grupa d.o.o. i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Obveza Grada u ovoj investiciji ukupno vrijednoj 3.787.750,00 kn iznosi 10% iliti 378.375,00 kn. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, izdvojeno je kako će Grad na skorašnji natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kandidirati projekt II. faze modernizacije javne rasvjete Grada Krka tijekom kojeg bi 108 postojećih (energetski neučinkovitih) svjetiljki u gradu Krku te njih 324 u okolnim naseljima trebalo zamijeniti novim (energetski učinkovitim) svjetiljkama LED tehnologije. Riječ je o investiciji vrijednoj 1.548.831,00 kn, čija bi realizacija na godišnjoj razini rezultirala uštedom od oko 136.000,00 kn, obzirom da se godišnja potrošnja s 226.831 kWh smanjuje na 90.036 kWh.  
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, razmotrena je i prihvaćena ponuda IstraMeta iz Pazina u vrijednosti od 19.000,00 kn za nabavu naprednog modela meteorološke postaje. Osim toga, Kolegiju su predstavljene odredbe Deklaracije o gospodarenju otpadom koju je Skupština Primorsko-goranske županije donijela 27. studenog prošle godine.