109. Kolegij: Objavljene daljnje aktivnosti vezane uz projekt izgradnje stanova po programu POS-a

U uredu gradonačeknika, 28. prosinca 2015. godine, održan je 109. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sukladno očitovanju nadzornog inženjera Franje Magaša, u Planu proširenja javne rasvjete za 2015. godinu, izmijenjene su lokacije četiriju rasvjetnih tijela u naseljima Kornić i Poljica, što međutim nije rezultiralo promjenom ukupno ugovorene vrijednosti (prema Ugovoru o nabavi i montaži opreme javne rasvjete te ustupanju građevinskih radova na izgradnji javne rasvjete te pripadajućem Aneksu ugovora). Kako je na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija prihvaćena inicijativa krčkog Komunalnog društva Vecla da se iznad kupališta Dražica postavi javna rasvjeta, odobrena je ponuda tvrtke Vidmar d.o.o. iz Ravne Gore za izradu geodetskog situacijskog nacrta, vrijednog 6.250,00 kn (s PDV-om). Obzirom da je za izgradnju zapadne gradske zaobilaznice izdana lokacijska dozvola, zaključeno je da se, u prvoj fazi, za njezinu funkcionalno najzatvoreniju dionicu pokrene izrada parcelacijskog elaborata, odnosno krene u pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj vezan uz fondove Europske unije. Nadalje, načelno je prihvaćena inicijativa tvrtke Autotrans d.o.o. iz Cresa da se radi širenja okućnice krčkog autobusnog kolodvora, a sve s ciljem njegove rekonstrukcije, dio z.č. 3578/1, k.o. grad Krk, u gradskom vlasništvu, zamjeni za česticu u vlasništvu predlagatelja, ali ne kao što je predloženo za dijelove k.č. 1528/9, 10, 12 i 13, već za dio z.č. 3577/1, neposredno uz Šetalište Sv. Bernardina. Nakon što je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka procijenila na 93.600,00 kn (bez PDV-a), odlučeno je da se krene u proceduru prikupljanja ponuda. Temeljem dogovora s jednog od nedavnih Kolegija, analiziran je i načelno potvrđen hodogram daljnjih aktivnosti što se tiču projekta izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje - POS. Tako po objavi Konačne liste prioriteta za kupnju stanova po programu POS-a slijedi sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta predviđenog za izgradnju stanova s Grada Krka na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN (siječanj 2016.), zatim provođenje natječaja za projektiranje i gradnju stanova (veljača 2016.), APN-ova prezentacija stanova kupcima s liste reda prvenstva (rujan 2016.), provjeravanje kreditne sposobnosti kupaca (rujan 2016.), početak izgradnje stanova (rujan 2016.), biranje stanova kupaca s liste reda prvenstva (listopad 2016.) te potpisivanje predugovora o kupoprodaji (listopad 2016.), a potom i ugovora o kreditu s poslovnom bankom (prosinac 2016.). U nastavku, na znanje je primljena nova urbanističko-arhitektonska koncepcija ceremonijalnog dijela Gradskog groblja Krk, što je potpisuje arhitekt Nenad Kocijan, kao i urbanističko-arhitektonska analiza hotelskog kompleksa s integriranim zatvorenim javnim bazenom i podzemnim garažama na predjelu Dražica u gradu Krku.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Jedriličarskom klubu Plav odobreno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane u terminu od kojeg su prethodno odustali rukometaši - rekreativci, i to srijedom navečer, počevši od 23. prosinca 2015., pa sve do 15. lipnja 2016. godine. Odbojkašima - rekreativcima, radi pripreme za nadolazeće natjecanje, korištenje dvorane odobreno je tijekom školskih praznika. Na prijedlog Udruge umirovljenika Grada Krka uvažena je financijska pomoć za nabavu (četrdesetak) poklon paketa kojima će se darivati najstariji članovi udruženja. Nadalje je prihvaćena inicijativa Atletskog kluba Krk da humanitarna utrka Otok Krk za Tea trk, 31. prosinca, točno u podne, završi dočekom malenih i velikih trkača na Veloj placi, i tako postane dijelom cjelojutarnjeg glazbeno-zabavnog programa u čijem je fokusu novogodišnja zdravica. Nogometnom klubu Krk dodijeljeno je 2.000,00 kn za organizaciju svečane Skupštine kojom su, 11. prosinca, ove godine, obilježili jubilarnu, 75. obljetnicu djelovanja.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za održavanje informatičkog sustava Grada Krka i zaprimljene samo jedne ponude, one tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, s mjesečnim davanjem od 13.818,00 kn (s PDV-om), ista je odobrena. Uz to, nakon što je dovršen postupak nabave bagatelne vrijednosti za dobavu i montažu opreme dječjeg igrališta u naselju Skrpčići i zaprimljene jedne ponude, one tvrtke Cenoza promet d.o.o. iz Klane, vrijedne 133.216,00 kn (s PDV-om), ista je prihvaćena. Po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na sanaciji odrona ispod Hotela Koralj i izgradnji kameno-betonskog potpornog zida ispod vidikovca na kupalištu Dražica i zaprimljene jedne ponude, one tvrtke Octopus Rijeka d.o.o. iz Rijeka, vrijedne 235.858,00 (s PDV-om), ista je također odobrena. Nakon odrađenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za dobavu lož ulja radi grijanja upravne zgrade Grada Krka u 2016. godini (20.000 lit.), pored dvije zaprimljene ponude - tvrtke Rijeka Trans d.o.o. iz Rijeke i tvrtke INA industrija nafte d.d. iz Zagreba - povoljnijom je izabrana ona tvrtke INA industrija nafte d.d. u iznosu od 77.200,00 kn (s PDV-om).
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, podržana je inicijativa prometnog redara da se učestali problemi s parkiranjem na mjestima predviđenim za dostavu na području grada Krka riješe tako da sam Odsjek, umjesto Udruženja obrtnika otoka Krka, preuzme obvezu izdavanja kartica i odobrenja kojima bi se dozvoljavalo maksimalno tridesetminutno parkiranje, odnosno zadržavanje dostavnih i osobnih vozila na posebno označenim parkirališnim površinama koja su u vlasništvu (korisništvu) kako fizičkih, tako i pravnih osoba, što vrše dostavu. Izdavanje takvih odobrenja planira se uvesti do početka nadolazeće turističke sezone, a ista bi se izdavala isključivo za dostavno mjesto najbliže poziciji pojedinog poslovnog prostora. Mjesnom odboru Kornić, temeljem ponude Zajedničkog obrta Gromača iz Kornića, odobrena je sanacija porušenih suhozida (43 m) na potezu od Dunata do naselja Kornić, procijenjena na 4.300,00 kn (bez PDV-a). Naposljetku, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj jesenjoj akciji, realiziranoj u razdoblju od 11. do 16. studenog. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. 
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s riječkom Poliklinikom Ivaniš za narednu godinu, čime se nastavlja pružanje zdravstvene zaštite, točnije ultrazvučnih pretraga (štitne žlijezde, vrata, dojki, trbušnih organa, jetre, žuči, gušterače, aorte, donje šuplje vene, slezene, bubrega, prostate, mokraćnog mjehura, male zdjelice, limfnih čvorova, želuca i crijeva) za stanovnike s područja Grada Krka. Njegovim prihvaćanjem Grad se obvezao Poliklinici Ivaniš isplaćivati paušalnu mjesečnu naknadu u iznosu od 1.625,00 kn, što godišnje iznosi 19.500,00 kn. Prema statistici za 2015., u prvih jedanaest mjeseci ultrazvučni pregled iskoristilo je 175 osoba, dok je ukupno izvršena 221 zdravstvena usluga. Uz to, razmotren je zahtjev riječkog Županijskog suda da se predlože kandidati s područja Grada Krka za obavljanje porotničke dužnosti.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog puntarske Udruge Moj otok da se naredne godine participira u financiranju zamjene azbestnih krovova na području Grada Krka. Zu tu je akciju, što je u cijelosti provodi i koordinira spomenuto udruženje, planiran maksimalni budžet od 30.000,00 kn.