107. Kolegij: Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta iz EU fondova povučeno 1.673.203,58 kn

U uredu gradonačeknika, 07. prosinca 2015. godine, održan je 107. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ana Bajčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Kako je ovotjedni sastanak otpočeo razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Centra za kulturu Grada Krka da se s novouvedenom serijom zimskih događanja, namijenjenih odraslima i djeci, krene, ne kao što je planirano u siječnju naredne godine, već trećeg petka, odnosno subote u veljači, obzirom da su u isto vrijeme planirane aktivnosti vezane uz nadolazeći karneval, ali i obilježavanje Noći muzeja. Mjesnom odboru Vrh za organizaciju tradicionalnog Božićnog koncerta koji će se ove godine, u tamošnjoj župnoj crkvi, odigrati 27. prosinca, a na kojem će pored župnih zborova nastupiti i creska Klapa Teha, odobrena je potpora vrijedna 2.000,00 kn. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti (jednake ili veće od 80.000,00 kn), i to za opskrbu električnom energijom, dobavu vode u galonima te dobavu lož ulja. Grad je također suglasan da ista ustanova uvede cjelovit informatički sustav, kao i da ga uskladi s onim gradskim, što predstavlja uslugu, prema ponudi tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, vrijednu 24.310,00 kn, čemu treba pribrojiti i mjesečno održavanje istog, procijenjeno na 1.779,00 kn. Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (negdašnjem Centru za brdsko-planinsku poljoprivredu) u Proračunu za narednu godinu planirana je godišnja potpora od 20.000,00 kn koja će biti realizirana putem javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljeno je 2.000,00 kn pomoći za realizaciju 15. po redu Humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta koji će se u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir održati 22. prosinca.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, na znanje je primljena odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju, kojom se Gradu, nakon uspješno provedenog (petogodišnjeg) projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, nedavno zaključenog administrativnom kontrolom, kao i kontrolom na terenu, iz IPARD programa (Mjera 301) odobravaju sredstva u iznosu od 1.673.203,58 kn.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon što su riješeni prigovori, usvojena je Konačna lista prioriteta za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS) koja će u nastavku ovog tjedna biti objavljena na gradskim Internet stranicama.
Pored ostalih predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, sukladno Politici i Sustavu kvalitete, analizirana je Upravina ocjena za 2015. godinu, o kojoj će, obzirom na eventualne dopune, više riječi biti tijekom sljedećeg sastanka.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, temeljem novog Zakona o udrugama, ali i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja te ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, razmotren je radni prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka, koji će se uskoro naći i na stolovima gradskih vijećnika. Naime, riječ je o novom aktu kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava gradskog Proračuna udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada. Pored toga, analiziran je i radni prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi kojom se odsad, sukladno Zakonu o Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, sredstva komunalne naknade mogu ulagati u građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, točnije u građenje i održavanje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, zatim građevina sportske i kulturne namjene, ali i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u gradskom vlasništvu. Ova će se odluka također naći na dnevnom redu skorašnje sjednice Gradskog vijeća.