106. Kolegij: Osam milijuna kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U uredu gradonačeknika, 30. studenog 2015. godine, održan je 106. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Ana Bajčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove.
Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, zamolbi Ugostiteljsko-turističkog obrta Volsonis iz Krka, kojom se predlaže najam (1 m2) javne površine radi postavljanja samostojećeg (A) reklamnog panoa ispred Koktel bara Volsonis, trenutno nije moguće udovoljiti obzirom da je u tijeku izrada projekta uređenja krčke starogradske jezgre kojim će, pored ostalog, biti definirane pozicije za postavljanje takvih i sličnih reklama.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi Kreativni Krk odobrena je potpora u vrijednosti od 1.000,00 kn kojom se krčkom DJ/producentskom duu, Ani Fabijanić i Adrianu Moriću, pomaže u troškovima prijevoza radi skorašnjeg nastupa u Pragu. Istom udruženju potom je omogućeno korištenje javne gradske površine, Vele place, radi održavanja cjelodnevnog, sajmenog gastro-glazbenog programa pod nazivom Advent na Placi, a koji će se ove godine odvijati tijekom 12. i 19. prosinca. U nastavku, ukratko je analiziran prikaz dosad realiziranih financijskih potpora što su ih udruge osigurale posredstvom javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu. Od osiguranih 2.040.000,00 kn, tako je temeljem zahtjeva kojim se omogućava prijenos sredstava odobrenih gradskim Proračunom, do 30. studenog, realizirano ukupno 1.473.353,00 kn, iliti 72%. Multimedijalnoj udruzi Krčka beseda dodijeljeno je 1.000,00 kn pomoći radi provedbe petog po redu izbora za osobu godine otoka Krka koji se može pratiti putem portala: otok-krk.org. Nakon što je analiziran i prihvaćen prijedlog natječaja (Gradskog društva Crvenog križa Krk) za radno mjesto gerontodomaćice, članicom komisije za odabir kandidata, kao predstavnica Grada Krka, imenovana je Marinka Margan. Potom je zaključeno kako će se tradicionalno druženje gradonačelnika s nedavno izabranim krčkim stipendistima održati 29. prosinca, u Maloj gradskoj vijećnici, s početkom u 11.00 sati.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, uz određene dorade, usvojen je Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2016. do 2018., obzirom da u 2017. godini ističu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, nakon provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti (pozivom na davanje ponuda) za ustupanje radova na izgradnji oborinske odvodnje na županijskoj cesti Dunat - Kornić i zaprimljene samo jedne ponude, one tvrtke GP Rijeka d.d. iz Rijeke (199.417,00 kn, bez PDV-a), ista je prihvaćena. U nastavku, donesene su četiri odluke o početku postupaka nabave bagatelne vrijednosti, i to najprije za ustupanje radova na sanaciji odrona ispod Hotela Koralj i izgradnji kameno-betonskog potpornog zida ispod vidikovca na kupalištu Dražica (153.000,00 kn), zatim za nabavu i montažu opreme za dječje igralište u naselju Skrpčići (106.500,00 kn) te nabavu lož ulja za potrebe grijanja upravne zgrade Grada Krka u 2016. (100.000,00 kn), a naposljetku i nabavu usluga koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju te Zakona o gradnji za potrebe Grada Krka u narednoj godini (199.000,00 kn). Kako bi se definirao konačan prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu, u isti su uvršteni prijedlozi Kruna Mršića iz Pinezića, Marice Depope Kristan iz Pinezića, Nurke Rus iz Skrpčića te tvrtke Marlin Tours d.o.o. iz Pinezića. 
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je prijedlog Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, kao i prijedlog Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. Također, analiziran je i usvojen prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, ukupno težak 8.405.000,00 kn. Na kraju, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Marinka Capića za nadzor nad izvođenjem izgradnje oborinske odvodnje na županijskoj cesti Dunat - Kornić za vrijeme trajanja radova u vrijednosti od 5.000,00 kn, s PDV-om.