100. Kolegij: Financijski pomognut postupak certifikacije Krčkog pršuta

U uredu gradonačeknika, 12. listopada 2015. godine, održan je 100. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, podržana je zamolba Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir te će joj, s ciljem nabave računalne opreme (pet stolnih računala), biti ranije uplaćena sredstva za četvrti kvartal namijenjena kapitalnim donacijama. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za kupnju novog stola i stolica za jednu od odgojnih skupina u Matičnom vrtiću Krk, prema ponudi Opreme Radman iz Zagreba, ukupno vrijednih 1.787,50 kn, što je u skladu s ovogodišnjim vrtićkim Financijskim planom koji za nabavu nefinancijske imovine izdvaja 10.000,00 kn. Na inicijativu Naklade Kvarner iz Novog Vinodolskog tiskanje opsežnog rukopisa dr. Ante Simonića o gradu Rijeci koji će biti podijeljen u tri knjige - Rijeka vremena, Rijeka velikog uzleta i Rijeka novih nadanja - pomognuto je s 1.000,00 kn, iliti cijenom jednog kompleta. Iznimno za ovu godinu, preuzeto je dodatno financiranje krčke Udruge maslinara Drobnica, u iznosu od 19.230,00 kn, a koje se planira realizirati putem Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. Kulturno-umjetničkom društvu Vrh dodijeljena je potpora vrijedna 3.000,00 kn za izlet u Tuhelj kojim će se, radi aktivnog sudjelovanja u svim godišnjim aktivnostima, nagraditi najmlađi folkloraši. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, proslava Svjetskog dana učitelja, podržana je potporom vrijednom 2.000,00 kn.
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, nastavno na Zaključak Kolegija održanog 21. listopada 2014. godine, Mesnici-marketu Žužić iz Vrha, dodijeljena je potpora u visini od 18.440,00 kn, odnosno 50% ukupno prezentiranih troškova proizašlih iz postupka registracije oznake zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije, kojom je, nakon prethodno dodijeljenih 30.000,00 kn, nastavljeno sufinanciranje projekta Krčki pršut. Rasprava o projektu puntarske Udruge Moj otok, kojim se u suradnji s otočnim jedinicama lokalne samouprave inicira zamjena azbestnih krovova crijepom, odgođena je za neku od narednih sjednica Kolegija, nakon što isti bude predstavljen Koordinaciji otočnih načelnika i gradonačelnika Grada Krka.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku nabave bagatelne vrijednosti za izradu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk, zbog autorskih prava koja proizlaze iz prethodno donesenih planova (a sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti), posao je povjeren tvrtki Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. Kako je krajem rujna istekao rok Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana prema Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (POS), odnosno odluci o njezinim izmjenama, zaprimljeno je ukupno 114 zahtjeva, od kojih je veći dio obrađen, što znači da se uskoro očekuje objava prijedloga bodovne liste.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, sa zadaćom realizacije rekonstrukcije mrtvačnice u naselju Kornić, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera Vitomira Kekelja iz Krka, na 3.250,00 kn, s PDV-om, za izradu elaborata iskolčenja, kao i ponuda tvrtke INprojekt d.o.o. iz Rijeke, na 6.250,00 kn, s PDV-om, za provedbu koordinacije zaštite na radu. Kako bi se tijekom rekonstrukcije istočnog poteza gradskog bedema, za koju se trenutno vrše pripremne radnje, mogao koristiti teren sa zapadne (unutarnje) strane zidina ishodovane su suglasnosti njegovih vlasnika. Na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda GP-a Rijeka d.d. iz Rijeke, u iznosu od 54.934,38 kn, s PDV-om, za asfaltiranje pristupnog puta u naselju Muraj, čime se zadovoljavaju minimalno-tehnički uvjeti za prijem autobusne stanice. Nakon što je zaprimljena lokacijska dozvola za gradnju sabirne ulice (SU 8) sa spojem na postojeću javnu prometnicu (Ž 5131) u zoni namijenjenoj izgradnji POS-ovih stanova u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Veja d.o.o. iz Krka, vrijedna 45.625,00 kn, s PDV-om, za izradu glavnog projekta kojeg čine građevinsko-prometni projekt, projekt vodovodne mreže, projekt sanitarne kanalizacije, projekt oborinske odvodnje te elektrotehnički projekt javne rasvjete i DTK mreže. Nakon razmatranja zamolbe Mirjane Komadine Mergel iz Krka da se asfaltira dio Ulice Mate Balote u gradu Krku, ali i riješi javna rasvjeta, zaključeno je kako će se tamošnje komunalne potrebe nastojati uvrstiti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu. Budući da su, radi netom dovršenih stambenih objekata, iskazali želju da participiraju u troškovima, prihvaćen je prijedlog tvrtke Degrad d.o.o. iz Krka za asfaltiranje prometnice u predjelu Vršak u naselju Pinezići. Kao jedan od prvih koraka u rješavanju problema oborinske odvodnje u dijelu Ulice Slavka Nikolića (kod k.br. 38b) u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, na iznos od 5.250,00 kn, s PDV-om, za izradu geodetskog situacijskog nacrta.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na znanje je primljen podnesak gradskog komunalnog redara vezan uz problem neodržavanja neizgrađenih građevinskih zemljišta. Iako su vlasnicima zapuštenih nekretnina upućena pisma upozorenja, po njima se nije postupalo, a kazna je naplaćena tek jednom hrvatskom državljanu, dok je nemogućnost naplaćivanja strancima izdvojena kao problem za koji bi što prije trebalo iznaći rješenje. Kako bi se sanirao dio betonske staze na Gradskom groblju Krk, uništen uslijed ispiranja zemljišta oborinskom vodom, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, vrijedna 4.637,50 kn, s PDV-om.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Krka. Zadaća tog tročlanog tijela, kojeg čine predstavnici gospodarskih društava/tvrtki, udruge za zaštitu potrošača i Grada Krka, trebala bi biti praćenje cijena javnih usluga (javne vodoopskrbe i odvodnje, dimnjačarskih poslova, prijevoza putnika u javnom prometu i prikupljanja otpada), predlaganje mjera za unaprjeđenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga, odnosno razmatranje prijedloga promjene cijena javnih usluga. Konkretno imenovanje članova Savjeta ostavljeno je za jedan od narednih sastanaka Kolegija.