59. Kolegij: Za tekuću šk./ak. godinu dodijeljeno 45 stipendija

U uredu gradonačeknika, 03. studenog 2014. godine, održan je 59. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih nazočni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
U ovotjedni sastanak uveo je gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, najajvivši skorašnji start ankete s ciljem prikupljanja podataka o stanju i potrebama stanovnika grada Krka vezanim uz korištenje internetskih usluga, obzirom na inicijativu izgradnje javne optičke (svjetlovodne) mreže. Anketiranje će se provoditi tijekom studenog, a sama anketa biti će dostavljena putem računa za listopad što će ih uskoro ispostaviti komunalno društvo Ponikve, ali i na druge načine, poput interaktivne aplikacije uskoro dostupne na gradskim Internet stranicama.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom natječaju i nakon razmotrenih prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2014./2015. Od ukupno 49 prispjelih molbi, natječajnim kriterijima udovoljilo je 45, što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvarilo 17 učenika, od čega petero polaznika proizvodnih zanimanja te ukupno 28 studenata. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn primati između 01. listopada 2014. i 30. lipnja 2015., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2014. i 31. srpnja 2015 godine. Na inicijativu Mirjane Skomeršić, Grad će se priključiti pružanju financijske pomoći obitelji Zekić nužne radi liječenja njihovih dviju djevojčica, i to kroz oblike gradskog Socijalnog programa. Svi ostali koji se žele priključiti ovoj inicijativi to će moći odazivom na humanitarni koncert čije se održavanje planira 23. studenog u Velikoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir s početkom u 18.00 sati. Prema podnesenom izvješću, na nedavno zaključen javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u narednoj godini, prispjelo je ukupno 78 prijava, inače 17% manje nego li ove, kada su podnesene 94. O tome koji su programi zadovoljili propozicije javnog pozivi, biti će riječi na jednom od skorašnjih sastanaka Kolegija. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, analizirana je radna verzija Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, koju u dogledno vrijeme još uvijek iščekuju određene korekcije. Zasad su, njegovi prihodi i rashodi planirani u iznosu od 74.316.912,00 kn, od čega prihodi poslovanja iznose 56.146.912,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine 13.050.000,00 kn, primici od zaduživanja 2.120.000,00 kn, uz višak prihoda od 3.000.000,00 kn, dok rashodi poslovanja iznose  55.246.112,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.200.800,00 kn te rashodi za financijsku imovinu i otplatu zajmova 3.870.000,00 kn.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, temeljem provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti, pored tri pristigle ponude za ustupanje komunalnih poslova, točnije obnove vodoravne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama Grada Krka, kao najpovoljnija izabrana je ona tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana. Prihvaćen je prijedlog Cvjetka i Ivanke Miklić iz Krka za kupnju triju novoformiranih parcela u gradskom vlasništvu, ukupne površine od 103 m2, radi formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagatelja. Sukladno odluci, ali i provedenoj procjeni, vrijednost predmetnog gradskog zemljišta definirana je iznosom od 150,00 EUR po m2. Također, prihvaćen je prijedlog Danijele i Kristijana Žica iz Krka za zamjenu nekretnina, odnosno novoformirane parcele površine od 28 m2, u vlasništvu predlagatelja, koja sukladno odredbama Detaljnog plana uređenja Mali Kankul ulazi u sastav puta, za četiri parcele u gradskom vlasništvu, ukupne površine od 112 m2, koje s još jednom novoformiranom parcelom od 392 m2, čine jedinstveno građevinsko zemljište. Vrijednost dijela gradskog zemljišta preostalog nakon provedene zamjene definirana je iznosom od 150,00 EUR po m2. Nadalje, prihvaćeni su prijedlozi Anice Morožin iz Krka, Marka Bizjaka iz Slovenije i Anta Čabraje iz Krka za produljenje roka zakupa triju parcela u gradskom vlasništvu, dviju koje se koriste u poljoprivredne svrhe, a jedne, potonjeg predlagatelja, radi korištenja kao okućnice. Vezujući se uz inicijativu Šima Opačaka i Ivana Marika (Fidelis d.o.o. iz Slavonskog Broda), podržana je namjera da se za 60 m2, radi potreba Hotela Bor, poveća postojeće parkiralište površine od 100 m2, smješteno neposredno uz park Dražica. Međutim Grad nije u mogućnosti provesti kompenzaciju godišnje zakupnine, koja bi s traženim povećanjem iznosila 12.000,00 kn, s troškom uređenja novog dijela parkirališta. Ines Jugović iz Omišlja i Slavici Preden iz Omišlja dana je suglasnost za produženje roka zakupa javne površine do 30. studenog, kao i dozvola za obavljanje djelatnosti između 24. prosinca ove i 06. siječnja naredne godine. Na zahtjev Mladena Peranića iz Novalje, kao eventualno mjesto za prodaju suvenira od kamena označenih certifikatom Otočni proizvod razmotrena je lokacija na Kamplinu, i to maksimalne površine do 3 m2.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirani su segmeti Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Nadalje, prihvaćene su ponude za naknadne građevinske i monterske radove  na izgradnji javne rasvjete na trasi županijske ceste Milohnić - Brzac i TS Brzac. Riječ je o 15.805,00 kn (bez PDV-) na ime građevinskih radova prema ponudi Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa te 8.500,00 kn (bez PDV-a) na ime monterskih sukladno ponudi tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica. S ciljem izgradnje hangara Jedriličarskog kluba Plav, od arhitekta Nenada Kocijana biti će naručena izrada glavnog projekta vrijednog 96.700,00 kn (bez PDV-a).
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, odlučeno je kako će sukladno dogovoru postignutom između Grada Krka te općina Punat i Malinska - Dubašnica, za realizaciju Festivala Melodije Istre i Kvarnera u narednoj godini, Grad kao domaćin osigurati 50% potrebnih sredstava, točnije 74.000,00 kn, dok će se ostatak pokriti sredstvima navedenih suorganizatora.