49. Kolegij: Usvojen Konačni prijedlog III. ciljanih Izmjena i dopuna PPU Grada Krka

U uredu gradonačeknika, 28. srpnja 2014. godine, održan je 49. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj i Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog zasjedanja u okviru rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, zagrebačkoj tvrtki IV Nakladništvo d.o.o., kao partneru IPA Hrvatska, dodijeljeno je 1.000,00 kn pomoći za izdavanje preventivne brošure Nasilje i mladi kojoj je zadaća smanjiti i spriječiti to društveno neprihvatljivo ponašanje, kao i pomoći žrtvama nasilja. Brošura će se dijeliti besplatno u školama, policijskim službama te tijelima lokalne samouprave, a namijenjena je kako djeci i roditeljima tako i nastavnicima.
U sklopu predmeta što ih je Kolegiju predstavio gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, razmotrena je analiza potrošnje električne energije u upravnoj zgradi Grada, kao i potrošnja u sustavu javne rasvjete na širem gradskom području. I dok su ulaganja u javnu rasvjetu, sukladno prezentiranoj statistici, rezultirala pozitivnim trendovima, statistika vezana uz upravnu zgradu govori u korist moguće usposatve racionalnijeg korištenja električne energije.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojen je Konačni prijedlog III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. Kako su ishodovane sve prethodne suglasnosti, radi provjere usklađenosti sa županijskim prostornim planom, dokument se na mišljenje proslijeđuje Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, nakon čega slijedi Javna rasprava, a potom i procedura Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Nakon što je Mjesni odbor Milohnići ishodovao potrebne suglasnosti za postavljanje stupova javne rasvjete duž dionice Brzac - Milohnići, zaključeno je kako radovi mogu početi nakon ovogodišnje ljetne stanke, odnosno nakon 15. rujna.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, zagrebačkoj Udruzi Dobra knjiga odobrena je prodaja knjiga na platou ispred krčke poslovnice Erste banke, i to u periodu od 12. do 21. kolovoza ove godine. Ljiljani Košarić iz Krka dana je suglasnost da joj dvoje djece tijekom ljetnih mjeseci svira na prostoru Trga Kamplin. Nadalje, Radmila Živanović Čop zadužena je da s kastavskom tvrtkom 2L Viso pripremi ugovor kojim će Grad Krk preuzeti pet svjetlećih reklamnih uređaja (city light) postavljenih na području grada kao kompenzaciju dugovanja.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, doznajemo kako su Gradu Krku odobrena sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to za sufinanciranje nabave malog komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Krka u visini od 60% njegove procijenjene vrijednosti (702.190,50 kn), a najviše u iznosu od 421.314,30 kn. Preostali dio sredstava osigurati će Grad. Tvrtki Krčki dvori d.o.o. iz Krka, temeljem dostavljenog programa, odobreno je produženje radnog vremena do 03.00 sata ujutro, između 01. kolovoza i 01. rujna ove. Tvrtki Stanek d.o.o. iz Varaždina produljeno je odobrenje za prodaju knjiga na platou ispred krčke poslovnice Erste banke do 03. kolovoza ove godine.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, istaknut je podatak o nedavno objavljenom Javnom pozivu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za prijavu projekata i aktivnosti za provedbu programa Centra u 2015. godini. Međutim, zainteresirane udruge i lokalne akcijske grupe (čiji se rad uklapa u razvojne programe Cerntra) svoje projekte, zaključno s 22. kolovozom ove godine, trebaju dostaviti Odsjeku za gospodarstvo Grada Krka (051 401 132; igor.hrast@grad-krk.hr) koji će objedinjenu dokumentaciju potom proslijediti Centru.
Sljedeći sastanak Kolegija održati će se 01. rujna.