48. Kolegij: Raspravljen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

U uredu gradonačeknika, 22. srpnja 2014. godine, održan je 48. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno usvajanjem prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, o kojem će na prvoj sljedećoj sjednici svoje mišljenje imati prilike dati i gradski vijećnici. Kako je istaknuto, gradski Proračun u spomenutom razdoblju ostavrio je prihode u iznosu od 30.472.227,68 kn iliti 41,1% od planiranog godišnjeg Proračuna, a obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35 - 40% Proračuna, isti je za sada ostvaren u planiranim okvirima. Za usporedbu, u istom razdoblju prošle godine ostvareno je 25.010.928,91 kn prihoda, što znači da je ove realizirano 5.461.298,77 kn više. Međutim, polugodišnje ostvarenje Proračuna za 2014. u usporedbi s prošlogodišnjim ima bitno drugačiju strukturu prihoda i rashoda. Povećanje prihoda tako je ostvareno od poreza na dohodak, prihoda od pomoći te prihoda od prodaje nefinancijske imovine, dok je smanjenje prihoda ostvareno od poreza na imovinu (uključujući i porez na promet nekretninama), prihoda od komunalnog doprinosa i naknade, donacija te ostalih prihoda i primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Ukratko, prihodi su povećani zahvaljujući prodaji Neptuna od čega je ostvareno 2.694.598,14 kn, kao i uplaćenim pomoćima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te europskih fondova za sanaciju odlagališta Treskavac i nabavu komunalnih vozila u ukupnom iznosu od 6.280.842,20 kn. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 30.718.694,44 kn što predstavlja 38,97% od izdataka planiranih u 2014. godini. Iako je razlika između ostvarenih prihoda i rashoda negativa s prenesenim viškom prihoda iz 2013. godine u iznosu od 1.012.702,68 kn realiziran je višak prihoda od 857.018,41 kn. Pozitivan financijski rezultat tako je ostvaren radi uplaćene pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.140.859,90 kn za sanaciju Treskavca.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Boćarskom klubu Krk za organizaciju 27. po redu boćarskog turnira Krčki sajam dodijeljeno je 4.000,00 kn. Ovogodišnje, međunarodno izdanje ovog popularnog natjecanja održati će 09. kolovoza na boćalištu krčkog Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, a planira se okupljanje dvanaest parova iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Sukladno Sporazumu koji su s Udrugom veterana Domovinskog rata otoka Krk potpisali Grad Krk i sve otočne općine, za organizaciju proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Svetištu Majke Božje Goričke izdvojeno je 5.000,00 kn. Riječkoj Udruzi specjalne policije iz Domovinskog rata Ajkule, odobreno je 3.000,00 kn pomoći za realizaciju ovogodišnjeg Ljetnog kampa mladih Ajkula priređenog na području grada Krka. Nadalje, raspravljen je i prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta kojim pravo na istu odsad mogu ostvariti oni roditelji od kojih barem jedan (a ne više oboje) ima neprekidno prebivalište na području grada Krka najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Budući da aktualnom sazivu Socijalnog vijeća mandat ističe u rujnu ove godine, zaključeno je kako novi saziv više neće imati devetero već petero članova, i to predstavnike Centra za socijalnu skrb, mjesnih odbora Šotoventa, Mjesnog odbora Vrh, Mjesnog odbora Kornić i Grada Krka.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćeno je izvješće nadzornog inžinjera o nužnim nepredviđenim radovima na izgradnji kamenog suhozida na potezu od crkvice sv. Lucije do Kampa Krk u gradu Krku, kao i troškovnik Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa za njihovo izvođenje u vrijednosti od 19.610,00 kn (s PDV-om). Raspravivši zamolbu Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići za premještanje dječjeg igrališta sa sadašnje na novu lokaciju, odlučeno je kako će se od osobe ovlaštene za takve poslove najprije zatražiti ponuda. Vezano uz izgradnju mrtvačnice na Mjesnom groblju Vrh, prihvaćen je ugovor tvrtke HEP ODS d.o.o. iz Zagreba za njezino priključenje na elektrodistribucijsku mrežu. Trošak priključenja tako iznosi 7.762,50 kn (s PDV-om), a izdavanje EES-a 230,54 kn (s PDV-om). Također, prihvaćena je i ponuda Zidarske radnje Fuga iz Krka za izvedbu glavnog voda (od elektroormarića do mrtvačnice) u iznosu od 12.468,75 kn (s PDV-om). Nadalje, odobrene su ponude vezane uz nabavu materijala za uređenje elektroinstalacija u Lovačkom domu Kornić, i to elektro opreme prema ponudi tvrtke Elektromax d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 2.086,99 kn (s PDV-om) te rasvjetnih plafonjera prema ponudi tvrtke Pevec d.d. iz Bjelovara u iznosu od 5.173,20 kn (s PDV-om). Raspravivši prijedlog za postavljanje javne rasvjete u Vršanskoj ulici u gradu Krku (kod kućnog broja 6A) zaključeno je kako će se traženo predvidjeti Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za narednu godinu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marijanu Žužiću iz Vrha odobrena je prodaja vlastitih proizvoda od meda i maslinovo ulje na prostoru Place, ispred župne crkve u naselju Milohnići.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, razmotren je i prihvaćen Nacrt Sporazuma o suradnji na projektu osnivanja Centra za posjetitelje Kvarnerski otoci kojim je, pored ostalog, reguliran najam prostora ove turističko-informativne ustanove smještene u novoizgrađenoj zgradi Konzuma na ulazu u Omišalj, a kojeg će zajednički sufinancirati svi partneri pa tako i Grad Krk. Sukladno (četverogodišnjem) Sporazumu o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka koji su s Trgovačko-komunalnim društvom Ponikve eko otok Krk d.o.o. potpisale sve otočne jedinice lokalne samouprave, ovogodišnja obveza Grada Krka iznosi 835.170,00 kn.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, pored tri pristigle ponude u postupku nabave za opskrbu Grada Krka električnom energijom kao najpovoljnija izabrana je ona tvrtke HEP Opskrba iz Zagreba. Danijelu Pavloviću iz Krka, vlasniku Zanatsko-ugostiteljskog obrta Ruža, dozvoljeno je korištenje javne površine u vrijeme trajanja Krčkog sajma (08., 09. i 10. kolovoza 2014. godine) za prodaju spiralnih krumpirića, i to na području Šetališta Sv. Bernardina.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, u Povjerenstvo Grada Krka koje će voditi postupak ocjenjivanja ponuda za aktualne natječaje u energetici - Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama i Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama - imenovani su Igor Hrast i Antonela Jurina.