37. Kolegij: Priključite se inicijativi Zelena čistka - dan za čist okoliš

U uredu gradonačeknika, 23. travnja 2014. godine, održan je 37. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog zasjedanja, rješavajući predmete zamjenika gradonačelnika, podržana je inicijativa Mjesnog odbora Poljica kojom se traži nabava LCD projektora vrijednog 6.150,00 kn za potrebe tamošnjeg društvenog doma. Nakon kraće rasprave, prihvaćen je prijedlog godišnjeg ugovora kojeg će Grad Krk potpisati sa zagrebačkom tvrtkom Metronet komunikacije d.d., a kojim je uz cijenu definirana i brzina gradskog wireless Interneta, i to od 50/50 mbps, između 01. travnja i 30. rujna te od 10/10 mbps, između 01. listopada i 31. ožujka. Nadalje, raspravljeno je i usvojeno Izvješće o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2013. godine, o kojem će na prvoj nadolazećoj sjednici imati prilike praspravljati i gradski vijećnici. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Soboslikarskog obrta ARTcolor iz Vrha, u iznosu od 8.175,00 kn (s PDV-om), za uređenje fasade gradskog poslovnog prostora smještenog na adresi J. J. Strossmayera 27 u gradu Krku (prodavaonica obuće Mateo). Također, prihvaćena je ponuda Soboslikarskog obrta Art Color iz Rijeke, u iznosu od 14.355,00 kn (s PDV-om), za održavanje i farbanje stolarije Etno kuće u Korniću. Na znanje je primljen dopis Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije kojim se traži popravak gradilišne ograde uz Županijsku cestu ZC 5125, na dionici Dunat - Punat. Vezano uz to, sukladno dogovoru između Grada Krka i Općine Punat, pristupiti će se skidanju zaštitne ograde i poravnavanju partera jalovinom, ali nakon što Općina Punat dobije prethodnu suglasnost investitora i izvođača. (Iz sigurnosnih razloga biti će potrebno osigurati ograde prema moru, odnosno sanirati sve postojeće opasnosti.) Zidarskom obrtu Zidar Ivo iz Vrha produžen je rok izvođenja radova na rampi oko kućice kod krčkog groblja, i to do 01. lipnja, ove godine. Zamolbi tvrtke A.N.B. d.o.o. iz Babine Grede za postavljanje drugog stola na javnoj površini, ispred ugostiteljskog objekta smještenog u dijelu Ulice J. J. Strossmayera 18 u gradu Krku, nije moguće udovoljiti radi suženja ulice, odnosno mogućeg remećenja pješačke komunikacije.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije za dopunu GIS-a Grada Krka, odnosno uređivanje skeniranih katastarskih karata (3.000,00 kn), konverziju digitalnog katastarskog plana u ArcGIS projektu (3.500,00 kn), prikaz izdanih lokacijskih i građevinskih dozvola (8.000,00 kn) te prikaz karata namjene važećih UPU-a i DPU-a (1.500,00 kn). Nadalje, usvojena je inicijativa Zorana Morožina za postavljanje stupa javne rasvjete u odvojku Ulice Braće Juras u gradu Krku za što će Odsjek zatražiti ponudu. Uz to, prihvaćena je zamolba grupe građana za asfaltiranje dijela Ulice Bok od Brozića u naselju Vrh, što će se predvidjeti Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Prihvaćena je i ponuda arhitekta Nenada Kocijana za rješavanje detalja prilikom izgradnje mrtvačnice na Mjesnom groblju Vrh, i to 2.000,00 kn (bez PDV-a) za izradu izvedbenih detalja te 875,00 kn (bez PDV-a) po koordinaciji (sastanku) radi izrade samih detalja.
Razmatarjući predmete Imovinsko-pravne službe donesena je odluka o početku postupka nabave za ustupanje radova na izradi sunčališnih platoa kupališta Dražica.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Klubu za sportski ribolov na moru BIG OM iz Omišlja dodijeljeno je 2.000,00 kn za organizaciju devetog po redu međunarodnog natjecanja u big game fishingu koje će se u Omišlju održati između 27. i 30. kolovoza, ove godine. Pored toga, doznajemo kako će se u nadolazeću akciju Zelena čistka - jedan dan za čisti okološ, koja predstavlja dio globalne inicijative Let's do it world, uključiti tri gradska udruženja: Plesna udruga Osjeti ritam, Klub liječenih ovisnika Gromača i Planinarsko društvo Obzova. Tom će se prigodom 26. travnja, ove godine, s ciljem podizanja svijesti građana o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu odlaganja otpada, čistiti šuma Plav i poluotok Prniba, čemu se mogu priključiti i svi ostali zainteresirani građani.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljen je prijedlog Odluke o privremenim javnim parkiralištima s naplatom, kojom se određuje organizacija, način korištenja i naplate te nadzor nad parkiranjem vozila na privremenim javnim parkiralištima na području Grada Krka.