34. Kolegij: Predložena pravila za postavljanje reklama u krčkoj starogradskoj jezgri

U uredu gradonačeknika, 24. ožujka 2014. godine, održan je 34. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nakon razmatranja troškovnika vezanog uz uređenje sanitarnog bloka u prostoru lociranom na adresi J. J. Strossmayera 23, u gradu Krku, obzirom na potrebna znatnija ulaganja, odlučeno je kako će se po tom pitanju iznaći i razmotriti ostale mogućnosti. Nakon analize revidirane verzije troškovnika za asfaltiranje dijelova ceste od naselja Brzac do naselja Glavotok, zaključeno je kako će se uskoro krenuti u građevinske radove na prvoj trasi, ukupno dugoj 1.080 m (670 m + 150 m + 260 m). Kako su prema potvrdi glavnog projekta Ponikve investitor navedenih radova, one će prikupljati ponude i odabrati izvođača, dok će Grad s krčkim komunalcem sklopiti ugovor o financiranju.  
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka vezanog uz raspisivanje natječaja za obavljanje komunalnih poslova, odnosno radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, obzirom da dosadašnji ugovori, zaključeni s Građevinskim poduzećem Krk d.d. iz Krka i tvrtkom Futura trade d.o.o. iz Lovrana, prestaju važiti 01. lipnja, ove godine. Uz to, na prijedlog tvrtke I.R.T.D.A. d.o.o. iz Brsca, donesena je odluka o skorašnjem raspisivanju natječaja za zakup triju prostorija na katu negdašnjeg društvenog doma (škole) u naselju Milohnići (za potrebe rada morsko-biološke stanice). Naime, spomenuti prostor, veličine 85,78 m2 (21 m2 + 58 m2 + 6,78 m2), davati će se u zakup u viđenom stanju, s time da će se troškovi njegova privođenja svrsi priznavati. Josipu Mikuliću iz Pinezića dana je suglasnost da, sadnjom mediteranskog bilja, uredi dio z.č. 1380/3, k.o. Skrpčići, ali bez uspostave zakupodavnog odnosa. Također, donesena je odluka o ponovnom početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju potporno-ogradnog zida na k.č. 3771, k.o. Krk (dio Rapske ulice u gradu Krku). Iznosom od 1.000,00 kn pomognuta je organizacija prvog međunarodnog nogometnog turnira najmlađih nogometaša - Bodulija 2014. Radi se o natjecanju koje Nogometni klub Krk, 14. i 15. travnja, ove godine, organizira na terenima Sportsko-rekretivnog centra Josip Uravić Pepi.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, uz sitne dopune, prihvaćen je prijedlog kriterija, mjerila i načina postavljanja reklama na javnim površinama i drugim mjestima koja su vidljiva s javnih površina u krčkoj starogradskoj jezgri, s time da je isti na razmatranje proslijeđen Odboru za komunalno gospodarstvo. Budući da Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije nije suglasna s idejnim rješenjem horizontalne signalizacije u dijelu Vršanske ulice u gradu Krku, na dionici od sjedišta tvrtke Ponikve do trgovačkog centra Plodine, kojeg potpisuje tvrtka Futura trade d.o.o. iz Lovrana, toj će ustanovi, kao nadležnoj, biti proslijeđena molba da što žurnije pristupi uređenju dijela spomenute županijske ceste Ž5106 (trasa Krk - Vrh), obzirom na trenutnu situaciju koja je opasna, i po pješake, i po vozače. Na prijedlog tvrtke Mateo d.o.o. iz Krka, zadužuje se Odsjek da prikupi tri ponude građevinskih obrtnika za popravak vanjske fasade na poslovnom prostoru u gradskom vlasništvu, smještenom na adresi J. J. Strossmayera 27, u gradu Krku. 
U nastavku Kolegija Komunalno društvo Vecla d.o.o. zaduženo je da u roku od 30 dana na prostoru novouređenog Trga krčkih glagoljaša postavi posude za otpatke, dok je gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler preuzeo obvezu da sastavi Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2013. godinu.