31. Kolegij: Prijedlog odluke o prodaji Neptuna uskoro na dnevnom redu Gradskog vijeća

U uredu gradonačeknika, 24. veljače 2014. godine, održan je 31. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka odobreno je 2.000,00 kn pomoći za pokriće troškova prijevoza (na relaciji Krk - Zagreb - Krk) vezanih uz realizaciju posjeta pedesetak njezinih članova predsjedniku Republike Hrvatske. Raspravivši zamolbu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, zaključeno je kako Grad nije u mogućnosti sufinancirati stručnu ekskurziju svim polaznicima osmih razreda, već samo korisnicima gradskog Socijalnog programa. Također na inicijativu krčke osnovne škole, dana je načelna suglasnost za subvencioniranje troška kotizacije ovogodišnjim sudionicima Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće, međutim konačna odluka biti će donesena nakon što Stručno povjerenstvo izvrši selekciju kandidata. Budući da postojećim odlukama nije definirana obveza Grada da sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima izvan mjesta prebavališta, zamolbama Ružice Depikolozvane i Anta Bilića Pavlinovića nije udovoljeno. Gradskom društvu Crvenog križa Krk odobrena je isplata financijskih sredstava u mjesečnim obrocima, i to u iznosu od 1/12 godišnjeg plana.
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, pored tri ponude pristigle u postupku nabave bagatelne vrijednosti za tehničko-poslovne usluge radi potreba Grada u ovoj godini, a koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji, onom najpovoljnijom (po svim troškovničkim stavkama) odabrana je ponuda Eda Hera, ovlaštenog inžinjera građevinarstva. Pored dvije pristigle ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za kupnju lož ulja u količini od 17.000 litara radi ovogodišnjih potreba Grada, onom povoljnijom odabrana je ponuda tvrtke Rijeka Trans. U nastavku, prihvaćen je prijedlog odluke koja će na razmatranje i konačno odlučivanje uskoro biti proslijeđena Gradskom vijeću, a tiče se prodaje nekretnine u gradskom vlasništvu, točnije objekta Neptun sagrađenog na k.č. 2518/2, k.o. grad Krk. Kako je na javni natječaj, objavljen 22. siječnja u Narodnim novinama, pristigla tek jedna, i to zajednička ponuda Ivice Lužina i Željka Cvitkušića, s predloženom kupoprodajnom cijenom od 352.900,00 EUR, ista je, kao prijedlog, i usvojena. Nastavljajući raspravu o prijedlogu Andreja Zuapana za sufinanciranje građevinskih radova na zgradi smještenoj u Ulici Josipa J. Strossmayera 18 u gradu Krku, obzirom da se u prizemlju nalazi gradski poslovni prostor, odlučeno je kako će subvencija Grada u ukupnim troškovima ove investicije, vrijedne 34.148,00 kn, iznositi 15.367,00 kn. S tvrtkom Adria Badrov d.o.o., nastavno na prošlogodišnji zaključak, uskoro će biti sklopljen ugovor o zakupu dva parkirna mjesta za potrebe Boutique hotela Placa smještenog u starogradskoj jezgri grada Krka.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. u iznosu od 5.000,00 kn za strojno malčiranje šiblja i raslinja na području naselja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za poće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. za kupnju dvaju novih računala (DELL Vostro 270 MT), po pojedinačnoj cijeni od 4.237,50 kn. Raspravivši prijedlog Župe Krk vezan uz organizaciju Biskupijskog susreta obitelji koji će se u gradu Krku održati 06. travnja, ove godine, predlagatelju je dana suglasnost za: korištenje parkirališta Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, zatvaranje prometa duž Ulice Stjepana Radića (od trgovine Belveder do Caffettarije XVIII stoljeće) u vremenu od 11.45 do 12.30 sati, korištenje Trga Kamplin radi održavanja mise te korištenje parkirališta i plaže na Portapizani za potrebe zajedničkog ručka svih sudionika susreta. Nadalje, usvojen je prijedlog nove Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, kao i dorađen prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu Grada Krka, o kojima će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici.  
Prezentirajući svoje predmete zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler podnio je Izvještaj o aktivnostima na zaštiti Puntarske drage, za period od listopada 2012. do veljače 2014. godine, koji će također, na razmatranje, biti proslijeđen Gradskom vijeću.