23. Kolegij: Kreće podjela poklon paketa potrebitim Krčanima

U uredu gradonačeknika, 11. prosinca 2013. godine, održan je 23. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za gospodarstvo, odnosno razmatranjem natječaja za dostavu prijedloga projekata iz područja poslovne infrastrukture kojeg je nedavno raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tako se pored propozicija i rokova razgovaralo i o projektima koji bi mogli biti kandidirani, poput krčkog multimedijalnog centra na Kamplinu, polivalentne dvorane vezane uz trgovački centar na kružnom toku, rekonstrukcije lukobrana i Krčke luke, hangara Jedriličarskog kluba Plav ili bazena na području Dražice. Iz te će se niske projekata na sljedećem Kolegiju izdvojiti onaj koji ima najveće šanse zadovoljiti stroge natječajne propozicije. Budući da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dao pozitivnu suglasnost na tehničko rješenje projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Krka, uskoro će biti definirana odluka o početku postupka javne nabave. Procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 1.235.720,00 kn (ili 1.544.650,00 kn s PDV-om) s time da Fond osigurava 60% ugovorene vrijednosti, i to maksimalno do 926.790,00 kn.  
Razmatranje predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti započelo je predstavljanjem ovogodišnjih predblagdanskih aktivnosti, odnosno plana posjeta potrebitih i teško bolesnih stanovnika Grada Krka. Odlukom Socijalnog vijeća tako će se, tijekom 13. i 14. prosinca, posjetiti 70 potrebitih obitelji, a tom će im prigodom biti uručeni poklon paketi vrijedni 400,00 kn. Osim što će se pomoći korisnicima Socijalnog programa ovo predblagdansko vrijeme biti će uljepšano i Krčanima smještenim u sljedećeim ustanovama: Centru za rehabilitaciju Fortica, Domu za djecu i mladež Oštro, Psihijatrijskoj bolnici Lopača te Domu za starije psihički bolesne osobe Turnić. U nastavku, zaključeno je kako će se provjeriti vlasništvo nad prostorom kojeg trenutno koristi Klub podvodnih aktivnosti Bios, a vezano uz račun za ondje izvedene vodoinstalaterske radove klubu je odobren transfer sredstava u iznosu od 3.000,00 kn (s uključenim PDV-om). Nadalje, odobrena je zamolba Hrvatskog skijaškog saveza za korištenje sportske dvorane krčke osnovne škole za potrebe provođenja kondicijskih treninga članova Hrvatske alpske skijaške reprezentacije u periodu od 26. do 30. prosinca, ove godine. Klubu liječenih ovisnika Gromača, povrh redovnih sredstava, odobrena je financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn, i to isključivo kao honorar radnim terapeutima. Načelno je podržana zamolba Kliničko bolničkog centra Rijeka - Klinike za pedijatriju da se financijski pomogne dovršenje uređenja okoliša i fasade bolnice, s time da će se na Koordinaciji otočnih načelnika i gradonačelnika definirati s kolikim će se ukupnim sredstvima u ovu inicijativu uključiti otok Krk. U skladu s gradskom odlukom, članici Atletskog kluba Krk Eva Marija Jurešeć, obzirom na naslov sportašice Hrvatske VI. kategorije, dodijeljena je novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 kn.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe prihvaćen je prijedlog Vesne Bonifačić iz Punta, za zamjenu nekretnina, i to k.č. 2305/1 površine 1919 m2, u vlasništvu Vesne Bonifačić i Ljiljane Wende, za k.č. 2021/5 površine 590 m2 te k. č. 2026/6 površine 244 m2, neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krka. O ovoj će zamjeni uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Sanidi Maligec iz Krka, za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana, odobrena je prodaja unikatnog nakita na lokaciji kod Sunčanog sata u gradu Krku. Po prestanku obavljanja navedene djelatnosti, a najkasnije do 10. siječnja, naredne godine, štand je potrebno ukloniti. Gradskom zboru Krk nije moguće na korištenje ustupiti prostorije negdašnje veterinarske stanice već im se na raspolaganje, u dogovoru s voditeljicom Odsjeka za društvene djelatnosti, daju kapaciteti Društvenog centra Krk.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša usvojen je Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul. Budući da se očekuje usvajanje, odnosno stupanje na snagu, novog Zakona o prostornom uređenju, usklađivanje Prostornog plana uređenja Grada Krka s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, Gradskom vijeću biti će predloženo početkom naredne godine. U nastavku, prihvaćena je ponuda arheologa Nine Novaka i Matije Makaruna za izradu projekta stručne prezentacije krčkog lapidarija za potrebe budućeg gradskog muzeja. Riječ je o poslu vrijednom 30.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo razmotren je i prihvaćen Program održavanja komunalne infrastrukture za narednu godinu o čemu će uskoro svoje mišljenje moći iznijeti i gradski vijećnici. Prihvaćena je zamolba Mjesnog odbora Poljica za financiranje opreme tamošnjeg dječjeg igrališta. Sredstva u iznosu od 12.787,50 kn biti će osigurana u Proračunu za narednu godinu. Mjesnom odboru Kornić odobrena su sredstva za uređenje dvaju makadamskih puteva koji vode do tamošnjeg mjesnog groblja.
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela Grada Krka koji drži u KD Ponikve usluge d.o.o. na KD Ponikve eko otok Krk d.o.o. te KD Ponikve voda d.o.o. Također, prihvaćen je i prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu. Prihod od spomeničke rente u Proračunu je planiran iznosom od 200.000,00 kn što se u cijelosti namjerava uložiti u održavanje gradskih zidina i trgova. Uz to, prihvaćeni su Program korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2014. godinu te Program raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu. Kao predstavnik Grada Krka u Skupštini KD Ponikve eko otok Krk d.o.o. te Skupštini KD Ponikve usluge d.o.o. imenovan je gradonačelnik Darijo Vasilić.
Na kraju Kolegija, sukladno obvezama koje proizlaze iz Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, raspravljena je Upravna ocjena, koju je pripremio i predstavio rukovoditelj kvalitete Čedomir Miler. Prema njegovim riječima, vezano uz što učinkoviti rad Gradske uprave, trebalo bi u dogledno vrijeme poraditi na poštivanju organizacijskog ustroja, upravljanju dokumentacijom, poštivanju utvrđenih procedura, vođenju projekata te kontroli izvršavanja zakonskih obveza, zaključaka i odluka.